Gezond en veilig mogen groeien en opgroeien: dat is wat ouders vragen voor hun kinderen. Kinderen zijn immers kwetsbaar. Ze zijn nog in de groei, en vatbaarder voor vervuilende stoffen. Alles wat in het water aanwezig is, in de lucht hangt of binnenkomt op andere manieren, bijvoorbeeld via eten en drinken, heeft een impact.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht heeft de Gezinsbond heel concrete voorstellen voor de Vlaamse en federale regering wat betreft milieu en gezondheid. Zodat wij, maar vooral onze kinderen een lang, gezond en veilig leven kunnen leiden.

Kindnorm

De maatregelen concentreren zich rond drie domeinen: luchtkwaliteit, hormoonverstoorders en geluidshinder.

Voor die onderwerpen en voor alle beleidsniveaus pleit de Gezinsbond voor het invoeren van een kindnorm. Dat is een maatstaf die bij elke beslissing kan worden toegepast: is het veilig en gezond voor kinderen? Als het veilig is voor hen, dan is het veilig voor iedereen.

Tegelijk moet het voorzorgsprincipe gehanteerd worden: als er een vermoeden van schadelijkheid is, dan moet er voorzichtig met deze stof worden omgesprongen. Desnoods moet de stof verboden worden.

  1. Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit verbeteren vergt een serieuze inspanning, maar het is wel een die loont: de kosten voor de gezondheidszorg door luchtvervuiling zouden in dit land oplopen tot 8 miljard euro. Tienduizend mensen overlijden te vroeg door de hoge concentraties fijn stof in de lucht.

Daarom vragen wij aan de Vlaamse overheid:

  • Ambitieuze luchtkwaliteitsnormen op basis van richtlijnen van het WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Deze zijn strenger dan de grenzen die de Europese Unie stelt. Op dit moment haalt ons land nergens de advieswaarden voor fijn stof en ozon.
  • Dat er plannen voor luchtkwaliteit worden opgesteld in vervuilde gebieden. Die plannen bevatten maatregelen voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en zieken.
  • Voldoende afstand te voorzien tussen drukke wegen en nieuwe diensten waar kinderen wonen of verblijven.
  • Een lage emissiezone rond scholen, opvang, ziekenhuizen, speeltuinen en sportvelden volgens de richtlijnen van WHO.
  • Dat alle niveaus samenwerken om een coherent en gecoördineerd luchtkwaliteitsbeleid te voeren.

Verbetering van de luchtkwaliteit hangt samen met mobiliteit, waar zowel Vlaamse als federale overheid een rol kunnen spelen.

> Klik hier door voor de voorstellen voor een gezonder en veiliger verkeer.

  1. Hormoonverstoorders

De Vlaamse overheid zou geld moeten voorzien om acties rond hormoonverstoorders op te zetten voor kwetsbare groepen, in het bijzonder zwangere vrouwen, baby’s en tieners. De Europese initiatieven rond hormoonverstoorders kunnen hierbij tot inspiratie dienen.

De federale overheid kan haar steentje bijdragen door de 72 aanbevelingen uit het informatierapport van de Senaat om te zetten in daadkrachtig beleid. Zo zal de blootstelling aan hormoonverstoorders verminderen. Dit rapport erkent de kindnorm als beleidsprincipe.

Het is nog niet te laat. Door in te zetten op schone lucht en producten zonder nefaste nevenwerkingen, garanderen we onze kinderen een gezonde en veilige toekomst. Zo’n strenge basisstandaard komt uiteindelijk iedereen ten goede.

> Alles over hormoonverstoorders lees je in ons dossier

  1. Geluid

Lawaai en omgevingsgeluiden zijn bronnen van stress en beïnvloeden onze gezondheid op een negatieve manier. Door het herinvesteren van autobelastigen in geluidsreducerende materialen, kan dit aangepakt worden.

Het is nog niet te laat. Door in te zetten op schone lucht en producten zonder nefaste nevenwerkingen, garanderen we een gezonde en veilige toekomst. Een strenge basisstandaard komt uiteindelijk iedereen ten goede.

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

 

vraag stellen aan politiciStel zelf een vraag!

Op dinsdag 14 mei organiseert de Gezinsbond samen met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een kopstukkendebat met vertegenwoordigers van alle Vlaamse partijen.

*Hoe willen zij ervoor zorgen dat wij en onze kinderen gezond en veilig leven?

*Wat gaan ze doen om hormoonverstoorders te beperken?

*Welke maatregelen gaan ze nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren?

… of heb je een andere vraag? Laat het ons weten!

Schrijf je in voor het debat via www.gezinsbond.be/stemgezin19 en bezorg ons je vraag voor de politici.

> lees alle artikels in ons dossier Stem Gezin 19

Gepubliceerd op: 26/04/2019

Tags: , , , , , ,