Opvang voor baby’s, peuters en kinderen voor en na school en tijdens de vakanties laat ouders toe beroepsactief te zijn, te solliciteren of een opleiding te volgen. Ook voor kinderen heeft het voordelen: in de opvang kunnen sociale vaardigheden worden ingeoefend, komen anderstalige kinderen in contact met het Nederlands en krijgt het kindje nieuwe ontwikkelingskansen…

Drie prioriteiten voor opvang in Vlaanderen: voldoende aanbod, betaalbaar voor iedereen en kwalitatief hoogstaand. Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 vatten we onze belangrijkste vragen voor de Vlaamse overheid samen in dit memorandum ‘gezin, werk en zorg’.

Verschillende soorten opvang

Opvang voor onze kinderen bestaat uit verschillende soorten opvang. Baby- en peuteropvang, zoals bij crèches en onthaalouders gebeurt, en de buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen. Dit is zowel voor- en naschoolse opvang én de vakantie-opvang, zoals bij speelpleinen en kampen.

Wat moet er nog gebeuren voor opvang in Vlaanderen?

Opvang voor de kinderen is vaak een probleem (en een bron van stress) voor ouders. Als ze zwanger zijn, moeten ze er snel bij zijn om tijdig een plekje te hebben. Voor de zomervakantie begint het plannen en puzzelen vaak al in januari.

Baby- en peuteropvang en buitenschoolse opvang delen enkele structurele problemen. Beide soorten opvang verbeteren met deze veranderingen:

 • Overal voldoende en betaalbare opvang, ook in de steden. Iedere ouder moet binnen de drie maanden een betaalbare opvangplaats hebben op een redelijke afstand van werk of thuis, zowel voor een baby als voor een kind. Daarom moet er ook ingezet worden op meer buitenschoolse opvang voor kinderen, prille tieners (12 tot 14 jaar) en vooral tieners met een verstandelijke beperking.
 • Meer buiten spelen. Dit lijkt vanzelfsprekend maar is het niet altijd, vooral niet als het gaat over baby- en peuteropvang en voor- en naschoolse opvang. Nochtans moeten kinderen de kans hebben zich buiten uit te leven.
 • Meer kwaliteit in de kinderopvang. Voor alle leeftijdsgroepen, zowel voor baby’s als voor kleuters en kinderen voor en na school of tijdens de vakantie dus. Daarmee wordt bedoeld dat de activiteiten bewust gekozen zijn, zodat ze de ontwikkeling van kinderen op vele vlakken stimuleren.
  > waarom een goede kinderopvang inzet op ontwikkeling
 • Het oprichten van een geschillencommissie die onafhankelijk kan bemiddelen bij contractuele conflicten en problemen tussen ouders en opvang.
 • Meer vertegenwoordiging van ouders waar beslist wordt over kinderopvang en buitenschoolse opvang.
 • Voor iedere ouder een opvangplan dat past bij de gezinsnoden. Ouders mogen niet ‘beboet’ worden voor ouderschapsverlof, atypische werkuren of verandering van werkuren.

Voorstellen voor baby- en peuteropvang:

 • Minder kinderen per begeleider in de baby- en peuteropvang. Het maximale aantal kinderen per begeleider terugbrengen naar zes, en op termijn naar vier. Dit komt de kwaliteit van de opvang ten goede.
 • Inkomensgerelateerde tarieven in alle crèches en bij alle onthaalouders.
 • Gezinsverlof en ziektedagen mogen niet meetellen in de korf respijtdagen die gehanteerd worden in de baby- en peuteropvang aan inkomenstarief.
 • De boete die ouders in de inkomensgerelateerde opvang moeten betalen bij een dag afwezigheid van het kindje als de respijtdagen ‘op’ zijn, mag niet hoger zijn dan de normale prijs van een opvangdag.
 • Minimumtarief in de inkomensgerelateerde opvang verlagen.

De voorstellen om werk, gezin en zorg te combineren bundelden we in dit artikel.

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

 

> lees alle artikels in ons dossier Stem Gezin 19

vraag stellen aan politiciWat beloven de partijen over kinderopvang?

We stelden de vraag aan de  7 grote politieke partijen. Zetten ze in op inkomensgerelateerde opvang? Laten ze het aantal kinderen per begeleider dalen? Hoe gaan ze het statuut van de werknemers van de opvang of de zelfstandige onthaalmoeders versterken? De antwoorden lees je in dit artikel.

Gepubliceerd op: 01/04/2019, laatste update op: 22/08/2019

Tags: , , , , ,