Onderwijs is voor vele gezinnen een dagelijks gespreksonderwerp. Dankzij scholing kunnen kinderen zich ontwikkelen, het sterkt hen om later hun plaats in de samenleving en op de arbeidsmarkt te verwerven.. Net als de gezinnen krijgen scholen te maken met toenemende diversiteit en verandering. Hoe kan het onderwijs en haar leerkrachten onze kinderen, toch dé toekomst, het best ondersteunen?

Naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen op 26 mei 2019 heeft de Gezinsbond een memorandum ‘onderwijs’ gelanceerd. Onze prioriteit daarbij is kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs in de buurt, voor élke leerling, ongeacht afkomst of beperking. Daarvoor formuleerden we concrete voorstellen binnen vijf domeinen. Vele voorstellen liggen bij de scholen wat betreft uitwerking, maar de regering kan aanzetten doen (via decreten of delen van goede voorbeelden) om de scholen aan te sporen hier meer op in te zetten.

Dit kan gedaan worden om ons onderwijs te verbeteren:

1. Rechtvaardig inschrijvingsbeleid

Een fair inschrijvingsbeleid houdt rekening met verschillende noden. Het recht op vrije schoolkeuze van ouders moet in evenwicht gebracht worden met maatschappelijke noden, zoals een gezonde sociale mix, en een solidaire spreiding van leerlingen met specifieke zorgnoden.

Wat stelt de Gezinsbond concreet voor?
 • monitoring van het inschrijvingsbeleid.
 • inschrijving scholen en buitenschoolse opvang op elkaar afstemmen.
 • stimulatie van domeinscholen als afspiegeling van de samenleving.

2. Inclusief onderwijs

Het recht op redelijke aanpassingen is voor leerlingen momenteel onvoldoende gegarandeerd. De Gezinsbond blijft voorstander van inclusief onderwijs en wil dat daarom versterken.

Wat stelt de Gezinsbond concreet voor?
 • Meer ondersteuning voor leerkrachten en schoolteams om te kunnen groeien naar inclusief werken.
 • De erkenning van scholen afhankelijk maken van een ernstige beoordeling van hun brede zorgbeleid (van basis tot individueel aangepast traject).
 • Investeren in het delen van goede en werkbare praktijken tussen scholen.
 • Sterke ouder- en leerlingenparticipatie op elk zorgniveau (van basis tot individueel aangepast trajectzorg).
 • Onafhankelijke bemiddeling voorzien voor ouders en leerlingen bij vragen of klachten over het zorgbeleid op school.
 • Sociaal-economisch zwakkere gezinnen extra ondersteunen via opvang en naschoolse begeleiding zodat inclusief onderwijs ook voor deze groep haalbaar is.

3. Betaalbare schoolfacturen

Naar school gaan is noodzakelijk maar het kost ook geld. Te veel geld voor sommige ouders. Bovendien zit er veel variatie tussen verschillende studierichtingen. En helaas ook tussen verschillende scholen met gelijkaardige studierichtingen.

Wat stelt de Gezinsbond concreet voor?
 • een maximumfactuur in het secundair onderwijs.
 • Kosten voor digitalisering van het onderwijs moeten in het oog gehouden worden.
 • Extra kosten voor ‘onderwijs op maat van een leerling’ mogen niet voor de portemonnee van de ouders zijn.
 • Betaalbare en duurzame alternatieven voor dure invulboeken.
 • De selectieve participatietoeslagen uitbreiden naar wie thuisonderwijs volgt. De toeslag moet afgestemd worden op de werkelijke studiekosten.
 • Duidelijke en niet-stigmatiserende communicatie met ouders over achterstallige betalingen.

4. Financiële geletterdheid stimuleren

Het is niet goed gesteld met de financiële geletterdheid van de gemiddelde Belg. Sommige gezinnen dragen permanent de gevolgen van hun beperkte kennis over financiële zaken. In extreme vorm leidt financiële ongeletterdheid regelrecht tot armoede.

De Gezinsbond wil gezinnen beter beschermen tegen verkeerde financiële beslissingen door hun financiële geletterdheid te versterken. In de hernieuwde eindtermen is financiën opgenomen als basisgeletterdheid. Een stap in de goede richting, maar wij vragen meer.

Wat stelt de Gezinsbond concreet voor?
 • Verplichte vakken financiële vorming. Dit geeft leerlingen basiskennis over de financieel-juridische zaken waarmee ze te maken zullen krijgen.
 • Leerkrachten opleiden in financiële educatie.
 • Leren gezinsbudget beheren.
 • Voordelen en valkuilen van spaar- en beleggingsopties.

5. Bouw brede scholen

Brede scholen ontstaan wanneer een school samenwerkt met andere organisaties (sport, cultuur, jeugdwerk, …) in de buurt. Op die manier kunnen ze samen inzetten op op de ontwikkeling van de kinderen. Dit extra aanbod kan tijdens of voor en na de schooluren bestaan, maar ook tijdens de  vakanties. Zo wordt het leerverlies van kwetsbare leerlingen beperkt. Bovendien staan dan ook minder schoolgebouwen leeg en wordt de al krappe beschikbare ruimte beter benut.

Wat stelt de Gezinsbond concreet voor?
 • Multifunctioneel gebruik is een voorwaarde bij bouw van nieuwe scholen.
 • De kosten voor de brede scholen worden gedeeld tussen de school en buurtorganisaties, die er evenementen willen organiseren.

 

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

 

> lees alle artikels in ons dossier Stem Gezin 19

vraag stellen aan politiciStel zelf een vraag!

Op dinsdag 14 mei organiseert de Gezinsbond samen met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een kopstukkendebat met vertegenwoordigers van alle Vlaamse partijen.

 

*Hoe willen zij ervoor zorgen dat onderwijs betaalbaar blijft?
*Wat wordt gedaan voor leerlingen met een zorgbehoefte?
… of heb je een andere vraag? Laat het ons weten!

 

Schrijf je in voor het debat via www.gezinsbond.be/stemgezin19 en bezorg ons je vraag voor de politici.
Gepubliceerd op: 31/03/2019, laatste update op: 25/04/2019

Tags: , , , ,