In aanloop naar de verkiezingen op 26 mei 2019 legden we alle partijen enkele vragen rond prangende gezinskwesties voor. Hoe staan ze tegenover een uitbreiding van moederschapsrust en geboorteverlof? Wat gaan ze doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Zullen de wachtlijsten in de zorg worden weggewerkt? Welke voorstellen hebben ze om ons onderwijs inclusiever te maken?

In dit artikel: wat de partijen zeggen over terugbetaling psychologische hulp. De Gezinsbond ijvert al jaren voor meer investeringen in geestelijke gezondheidszorg opdat de lange wachtlijsten en de financiële of mentale drempels weggewerkt kunnen worden, in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

Wij vroegen de partijen dan ook:

De terugbetalingen van psychologische hulpverlening zijn beperkt, ondanks de gemaakte beloftes. De drempel voor psychologische hulp blijft daardoor groot.  Nochtans kan tijdig ingrijpen veel kosten besparen. Hoe zien jullie de uitbreiding van de terugbetaling van psychologische hulp?

 Dit zijn de antwoorden van de partijen over de terugbetaling van psychologische hulp:

 

1. CD&V

“De uitbouw van een sterke, laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg dicht bij de mensen is een absolute prioriteit. Vanaf 2019 wordt jaarlijks 22,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de terugbetaling van psychologische hulp van zo’n 120.000 patiënten.

De komende legislatuur dient zowel het aantal terugbetaalbare consultaties als de doelgroep die in aanmerking voor terugbetaling bij de eerstelijnspsycholoog te worden uitgebreid. In eerste instantie naar kinderen, jongeren en ouderen.

Het aanbod van de eerstelijnspsychologen moet nauw aansluiten bij het eerste lijn sociaal werk en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg op de tweede lijn.”

 

2. Groen

Psychologische hulp maken we voor iedereen betaalbaar. De ziekteverzekering komt tegemoet in die kosten, zowel voor kortdurende als voor meer gespecialiseerde hulp. Dat vraagt een veel grotere investering dan wat de huidige regering bereid was te doen. Groen voorziet de nodige middelen. Zo vermijden we dat grote groepen zoals jongeren en 65-plussers uitgesloten worden van de terugbetaling.

De patiënt kan vlot terecht bij de eerstelijnspsycholoog voor een beperkt aantal sessies. Indien nodig, wordt de patiënt daarna doorverwezen naar meer gespecialiseerde zorg in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of bij een zelfstandige psycholoog die een samenwerkingsovereenkomst sluit met een centrum.”

 

3. N-VA

“Het stigma op geestelijke gezondheid is vandaag nog ontzettend groot. Vroege identificatie en behandeling zijn noodzakelijk. Cruciaal hierbij is de kennis over geestelijke gezondheid en de opvattingen die een rol spelen in herkenning, aanpak en preventie van psychische problemen. Daarom willen we inzetten op deze mentale gezondheidsvaardigheden om zo taboedoorbrekend te werken.

We werken het systeem van de terugbetaling van de klinisch psychologen verder uit zodat ook de 65-plussers en kinderen en jongeren hierop beroep kunnen doen. We professionaliseren de geestelijke gezondheidszorg verder door een betere opleiding voor de huisartsen en door de verdere installatie van multidisciplinaire teams.”

 

4. Open vld

“Wij pleiten voor een uitbreiding van het budget, de doelgroep en het aantal sessies. Dankzij minister De Block is een eerste belangrijke stap gezet en wordt de klinisch psycholoog voor het eerst in de geschiedenis terugbetaald. We bouwen dit stap voor stap verder uit, ook naar kinderen, jongeren en ouderen. Ook op Vlaams niveau moeten er bijkomende inspanningen gebeuren om de wachtlijsten in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg weg te werken.”

 

5. PVDA

“We willen de behandeling bij een psycholoog volledig terugbetaald maken voor alle leeftijden, voor alle aandoeningen en voor alle sessies die een psycholoog nodig acht.

De drempels naar de geestelijke gezondheidszorg moeten weg, met een degelijk terugbetalingssysteem voor psychologen.”

 

6. sp.a

“Vandaag leven we in een land waar heel wat mensen – met een handicap, psychologische problemen of andere noden – voor toegangspoorten staan die gesloten blijven. Het is tijd dat de overheid weer de absolute garantie geeft dat iemand die zorg nodig heeft, die zorg ook meteen krijgt én ook kan betalen. Dat is wat wij zorgzekerheid noemen. En die zorg garanderen voor iedereen, is een kwestie van keuzes. Dat is wél betaalbaar.

Laagdrempelige, eerstelijns psychologische zorg moet voor iedereen terugbetaald worden, zonder supplementen.

We betrekken de huisarts in de organisatie van eerstelijnspsychologische functie. Erkende psychologen werken samen binnen de netwerken geestelijke gezondheidszorg om kwaliteitsbewaking en tijdige doorverwijzing naar de tweedelijn, indien nodig, te garanderen. ”

 

7. Vlaams Belang

“Wij kiezen voor een laagdrempelige en kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg voor jong en oud.

Er is eerst en vooral nood aan een andere beeldvorming van de geestelijke gezondheidszorg. Psychologische hulpverlening is voor de doorsnee Vlaming helaas nog al te vaak de ultieme remedie voor ‘gekken’ en ‘losers’. Al te vaak stellen mensen de broodnodige structurele hulp uit door het slikken van kalmeermiddelen en antidepressiva, mede uit angst om het etiket van ‘gek’ of ‘loser’ opgeplakt te krijgen.

In het kader van de uitbouw van de eerstelijnszorg, is de erkenning én de terugbetaling van de psychotherapie een belangrijk element.”

De visie van de Gezinsbond op geestelijke gezondheidszorg

 

Wat zeggen de partijen over…

de uitbreiding van moederschapsrust, geboorteverlof en ouderschapsverlof?
– het wegwerken van de wachtlijsten?
– het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang?
– de verbetering van luchtkwaliteit?
– het inclusiever maken van ons onderwijs en het M-decreet?
– de prioriteiten voor gezinnen?

Lees de antwoorden op de 20 vragen die de Gezinsbond aan de politieke partijen stelde op deze pagina.

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

> lees alle artikels in ons dossier Stem Gezin 19

 

Gepubliceerd op: 02/05/2019, laatste update op: 09/05/2019

Tags: , , , , ,