Pesten is een echte plaag. 48 procent van de jongeren is al eens gepest of werd slachtoffer van cyberpesten. 18 procent heeft zelf gepest. Waanzinnige cijfers.

Wordt er dan niks gedaan tegen pesten? Zeker wel: heel veel scholen en organisaties spannen zich jaar na jaar in om pesten terug te brengen. Maar hun inspanningen blijven druppels op een hete plaat zonder omkaderend anitpestbeleid.

Daarom legt de Gezinsbond de nood aan een gecoördineerd antipestbeleid op tafel. Daarbij zouden de vier bevoegde ministers (Jeugd, Welzijn, Sport en Onderwijs) structureel moeten samenwerken en eenzelfde beleid promoten.

4 dingen zijn nodig om tot een coherent en krachtdadig antipestbeleid te komen:

  1. Een Kenniscentrum pesten

    Dit bundelt alle kennis over pesten, onderzoekt en test nieuwe methodes om pesten aan te pakken en coördineert de pestpreventie.

  2. Een centraal meldpunt, bereikbaar voor iedereen

    Bij pesterijen moeten mensen weten waar ze terechtkunnen als de standaardhulp niet voldoet. Dit meldpunt kan een onderdeel zijn van het Kenniscentrum of van een andere organisatie.

  3. Wettelijk verwachtingskader voor scholen

    Kinderen en jongeren brengen het meest tijd door op school, en daar vinden ook de meeste pesterijen plaats. Dat de strijd tegen pesten vooral op school gevoerd wordt is dus logisch. Maar scholen zijn momenteel niet verplicht een antipestplan uit te werken, en zoeken houvast over hoe ze dit pestbeleid best vorm geven.

  4. Antipestvormingen voor ouders

De overheid zou vormingen moeten ondersteunen die ouders partners maakt in de strijd tegen pesten.

Verplicht in Nederland

Droomscenario? Nochtans moeten we niet ver gaan om te zien waar de overheid hier  haar verantwoordelijkheid neemt: Nederland.

Onze noorderburen verplichten elke school om een antipestbeleid uit te schrijven. Hoe scholen dat concreet invullen, kiezen ze zelf. Maar ze moeten wel kunnen aantonen dat er binnen de schoolmuren actief gewerkt wordt om pesten te verminderen door jongeren een sociaal veilig gevoel te geven, een aanspreekpunt en coördinator rond pesten op school aan te stellen.

Ook op vlak van omkadering en middelen kijken we met afgunst naar Nederland. De Stichting School & Veiligheid wordt er volledig gefinancierd door het ministerie van Onderwijs. Ze ondersteunt scholen van het lager, middelbaar en hoger onderwijs met raad en daad.

Gelijkaardige maatregelen zijn nodig om pesten in Vlaanderen écht aan te pakken. Met een jaarlijkse subsidie om de Week tegen Pesten te organiseren bouw je geen degelijk en structureel gedragen antipestbeleid uit. Sinds kort is er gelukkig wel een werknemer aangenomen, al werkt die minder dan halftijds.

De conclusie is duidelijk: meer middelen en mensen zijn nodig willen we pesten aanpakken en het welzijn van jongeren op school verhogen.

 

De Gezinsbond vindt de strijd tegen pesten erg belangrijk. Daarom zetten we onze schouders mee onder Kies Kleur tegen Pesten. Het doel is te informeren,  sensibiliseren en ondersteunen rond pesten én het onderwerp op de politieke agenda houden.
Steun onze werking, versterk onze stem en word nu lid.
Je kan nieuwtjes, standpunten en activiteiten ook volgen via
* Facebook
* Twitter
* Instagram

 

Gepubliceerd op: 04/05/2019

Tags: , , , , ,