Meer dan 10 procent van de Vlamingen leeft onder de armoededrempel. Bij kinderen is het aandeel hoger: 12 procent, of 1 op 8. Voor de Gezinsbond kan het zo niet langer. Een krachtdadig armoedebeleid, dat zowel armoede voorkomt, terugdringt en de gevolgen mildert, is nu aan de orde.

Om dat te bereiken werkte de Gezinsbond een reeks concrete maatregelen uit, die gebundeld staan in het memorandum over armoede. Armoede aanpakken is niet simpel, maar ook niet onmogelijk.

Steun voor gezinnen met kinderen

*Armoedetoets toepassen bij elke maatregel van de overheid.

 

*Menswaardig inkomen

Een inkomen mag nooit onder de Europese armoedegrens duiken. Bij een leefloon moeten ook studerende 18-plussers meegeteld worden als kind ten laste.

*Verbetering Groeipakket

De sociale toeslagen voor lage en middenklasinkomens verhogen bij gezinnen met drie of meer kinderen. Het basisbedrag (kindergeld) moet welvaartsvast worden, met andere woorden: stijgen met het loonpeil. We vragen extra steun voor nieuwe gezinnen met vier of meer kinderen.

> Lees hier alle voorstellen om het Groeipakket te verbeteren

*Objectieve onderhoudsbijdragen berekenen bij scheiding

Het bedrag van de onderhoudsbijdragen moet objectief berekend worden (zoals met onze onderhoudgeldcalculator). De dienst voor Alimentatievorderingen moet efficiënt werken, zonder inkomensplafond om voorschotten te verkrijgen.

*Recht op basisgoederen

Elk gezin heeft recht op een redelijke basishoeveelheid water en energie tegen een betaalbare prijs, afgestemd op de grootte van het gezin.

*Gezinsvriendelijke belastingen

De btw op noodzakelijke kinderartikelen en basisproducten voor persoonlijke hygiëne moeten verlagen naar 6%. Een hogere belastingvrije som voor kinderen ten laste en een hoger belastingkrediet voor kinderen die opgroeien in gezinnen met lage inkomens.

*Bescherming van de consument

De opbouw van schulden moet vermeden worden. Dit kan onder meer door de consument te beschermen tegen agressieve reclames over ‘kopen op krediet’, en door reclame voor gokken te verbieden. Een woonkrediet zou dan weer andere afbetalingsvoorwaarden kunnen krijgen als het inkomen wegvalt, bijvoorbeeld door ziekte, scheiding en ontslag.  Verder moet financiële opvoeding en budgetbeheer in het onderwijs een nieuwe generatie beter met geld leren omgaan.

*Sociale tarieven bij het openbaar vervoer en voor nutsvoorzieningen behouden.

Gevolgen van armoede aanpakken

Leven in armoede heeft gevolgen voor zorg en gezondheid. Bezoeken aan dokter, tandarts en psycholoog worden uitgesteld tot het probleem al veel te ver is gevorderd, met extra kosten (ook voor de maatschappij!) tot gevolg.

Gratis doktersbezoeken voor kinderen, een derdebetalersregeling en een ruimere terugbetaling voor psychologische zorg (ook voor kinderen en ouderen) maken een groot verschil.

Ook wordt er minder gebruik gemaakt van kinderopvang, wordt er gewoond in ongezonde, energieverslindende huurwoningen en neemt het onderwijs een flinke hap uit het gezinsbudget. Voor deze specifieke domeinen heeft de Gezinsbond aparte sets van maatregelen uitgewerkt.

*Maatregelen voor kinderopvang

Mensen met een laag inkomen kunnen meer gebruik maken van kinderopvang door lagere minimumtarieven en een flexibel opvangplan, zodat een nieuwe werksituatie of onregelmatige uren niet voor ‘boetes’ zorgen.

> Dit zijn alle maatregelen om kinderopvang te verbeteren

*Maatregelen voor wonen

Mensen in armoede zouden erop vooruitgaan als huursubsidies sneller worden toegekend en sociale verhuurkantoren een ruimer aanbod aan gezonde en veilige woningen hebben.

> Hoe kan de overheid wonen kwalitatief maken en betaalbaar houden?

*Maatregelen voor het onderwijs

Om armoede tegen te gaan, worden schoolbonus, schooltoeslagen en studietoelagen aangepast aan de werkelijke studiekosten. Op die manier kunnen ze een significant verschil betekenen voor het gezinsbudget. Een maximumfactuur in het secundair onderwijs maakt de kosten voorspelbaar en houdt ze onder controle.

>Dit moet er allemaal gebeuren om ons onderwijs toegankelijk en betaalbaar te maken

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

 

vraag stellen aan politiciStel zelf een vraag!

Op dinsdag 14 mei organiseert de Gezinsbond samen met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een kopstukkendebat met vertegenwoordigers van alle Vlaamse partijen.

*Welke maatregelen gaan zij nemen om armoede terug te dringen?

*Hoe gaan ze mensen met een laag inkomen ondersteunen?

*Wat zien zij als prioriteit om (kinder)armoede aan te pakken?

… of heb je een andere vraag? Laat het ons weten!

Schrijf je in voor het debat via www.gezinsbond.be/stemgezin19 en bezorg ons je vraag voor de politici.
Gepubliceerd op: 10/04/2019, laatste update op: 25/04/2019

Tags: , ,