Verkeersveiligheid is al jaren een probleem. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalt, maar is nog altijd veel hoger dan elders in Europa. Kinderen mogen niet spelen op straat, mogen niet alleen fietsen of ergens naartoe stappen.

Daarom vraagt de Gezinsbond dat er een kindnorm wordt ingevoerd om veiliger verkeer mogelijk te maken. Door rekening te houden met de gevoeligheden, de hoogte en het inschattingsvermogen van een kind, wordt het verkeer veiliger van iedereen. De openbare ruimte inrichten, dat doe in functie van de meest kwetsbare groepen eerst.

In het memorandum ‘verkeer’ dat de Gezinsbond

Concrete voorstellen voor een veiliger verkeer:

 1. Beleid baseren op het STOP-principe: eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en dan pas P
 2. De weginrichting moet ‘leesbaar’ zijn voor kinderen.
 3. Meer fietspaden worden gescheiden van de rijweg.
 4. Meer oversteekplaatsen die duidelijk worden aangegeven voor fietsers en voetgangers.
 5. Zone 30 in woonwijken.
 6. Invoeren van het groen vierkant: voetgangers en fietsers steken gelijktijdig in alle richtingen over.
 7. Herwaarderen van trage wegen.
 8. Kindlinten maken naar scholen, jeugdbeweging en sportclubs. Zo kunnen kinderen zich veilig alleen verplaatsen naar hun school of hobby.
 9. Meer schoolstraten inrichten. Deze wegen worden een half uur bij het begin en het einde van de schooldag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een maatregel met vele voordelen.
 10. Ouders en kinderen inspraak geven bij de aanleg en herinrichting van verkeersinfrastructuur
 11. Strenger opvolgen van het naleven van de verkeersregels, en strengere straffen bij verkeersovertredingen.
 12. Evaluatie van de rijopleiding en dan vooral de competenties van jonge bestuurders, het vormingsmoment voor vrije begeleiders en terugkommoment voor jonge bestuurders. De Gezinsbond blijft voorstander van de vrije rijopleiding.

Om te werken aan een duurzame mobiliteit, kan de Vlaamse overheid volgende maatregelen nemen:

 1. Alternatieven voor autoverkeer uitbouwen.
 2. Openbaar vervoer organiseren dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.
 3. Autobelasting hervormen zodat lichtere en minder vervuilende auto’s op de weg komen en er minder autokilometers worden gereden.
 4. Maatregelen tegen de fiscale voordelen op bedrijfswagens en tankkaarten.
> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!
stel een vraag aan politici

Stel zelf een vraag!

Op dinsdag 14 mei organiseert de Gezinsbond samen met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een kopstukkendebat met vertegenwoordigers van alle Vlaamse partijen.

*Welke maatregelen gaan zij nemen om verkeer veiliger te maken?

*Hoe gaan ze mobiliteit duurzamer maken?

… of heb je een andere vraag? Laat het ons weten!

Schrijf je in voor het debat via www.gezinsbond.be/stemgezin19 en bezorg ons je vraag voor de politici.
Gepubliceerd op: 28/04/2019

Tags: , , , ,