Hoe zorg je ervoor dat er genoeg voedsel, energie, drinkbaar water, propere lucht … is voor iedereen? Het zijn geen gemakkelijke vragen om bij stil te staan samen met je kinderen. Toch is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan al een actieve rol opnemen in hun leefomgeving.

Je kinderen kritisch laten nadenken over hun leefomgeving, over grote mondiale thema’s …. Als je wil dat kinderen later een actieve rol opnemen in de maatschappij, kan je dat het beste op een concrete manier aanpakken. Met elkaar in gesprek gaan kan, maar ook de handen uit de mouwen steken is zeker een goed idee.

Samen op straat voor schone lucht

Voor Annekatrien waren de slechte resultaten van het onderzoek naar de luchtkwaliteit, een goede aanleiding om samen met haar kinderen actie te voeren voor schone lucht. Iedere vrijdag vatten ze, samen met andere ouders en hun kinderen, post aan de schoolpoort van basisschool Maria Boodschap in Brussel.

‘We willen politici duidelijk maken dat we die vuile lucht beu zijn’, zegt Annekatrien, ‘maar ook leerkrachten, ouders en kinderen laten nadenken over de eigen verplaatsingen. Als we voor alles de auto nemen, raakt het niet opgelost.’

LEES OOK > Een klein beetje Greta: 10 makkelijke klimaattips voor het hele gezin

Hoop voor de toekomst

De kinderen helpen bij het maken van spandoeken en kunnen op vrijdagochtend op een verkeersvrije straat spelen. Daarnaast wordt er ook met hen gepraat over luchtvervuiling en de oorzaken ervan.

Door de kinderen nu mee actie te laten voeren, leren ze opkomen voor het milieu en voor duurzaamheid. Door er al zo jong mee bezig te zijn, zullen ze later ook meer nadenken wanneer ze de auto nemen.

‘Als zij zich bewust worden van de impact van hun (mobiliteits)gedrag, en het anders gaan doen, is er hoop op beterschap in de toekomst’, zegt Annekatrien. ‘Misschien zullen ze hun ouders ook aanspreken op het autogebruik. Wij willen een vuist maken voor onze kinderen maar ook voor hun kinderen.’

Ook in de klas komen kinderen vaak in contact met grote thema’s, dat kan je lezen in het verhaal van Benyamin, een wereldburger.

Dit artikel is een bewerkte versie van een artikel dat verscheen in april 2018 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 24/04/2018, laatste update op: 24/02/2022

Tags: , ,