Hoe zorg je ervoor dat er genoeg voedsel, energie, drinkbaar water, propere lucht … is voor iedereen? Het zijn geen gemakkelijke vragen om bij stil te staan samen met je kinderen. Toch is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan al een actieve rol opnemen in hun leefomgeving.

Je kinderen kritisch laten nadenken over hun leefomgeving, over grote mondiale thema’s …. Als je wil dat kinderen later een actieve rol opnemen in de maatschappij, kan je dat het beste op een concrete manier aanpakken. Met elkaar in gesprek gaan kan, maar ook de handen uit de mouwen steken is zeker een goed idee.

Samen op straat voor schone lucht

Voor Annekatrien waren de slechte resultaten van het onderzoek naar de luchtkwaliteit, een goede aanleiding om samen met haar kinderen actie te voeren voor schone lucht. Iedere vrijdag vatten ze, samen met andere ouders en hun kinderen, post aan de schoolpoort van basisschool Maria Boodschap in Brussel.

“We willen politici duidelijk maken dat we die vuile lucht beu zijn’, zegt Annekatrien, “maar ook leerkrachten, ouders en kinderen laten nadenken over de eigen verplaatsingen. Als we voor alles de auto nemen, raakt het niet opgelost.”

Hoop voor de toekomst

De kinderen helpen bij het maken van spandoeken en kunnen op vrijdagochtend op een verkeersvrije straat spelen. Daarnaast wordt er ook met hen gepraat over luchtvervuiling en de oorzaken ervan.

Door de kinderen nu mee actie te laten voeren, leren ze opkomen voor het milieu en voor duurzaamheid. Door er al zo jong mee bezig te zijn, zullen ze later ook meer nadenken wanneer ze de auto nemen.

“Als zij zich bewust worden van de impact van hun (mobiliteits)gedrag, en het anders gaan doen, is er hoop op beterschap in de toekomst”, zegt Annekatrien. “Misschien zullen ze hun ouders ook aanspreken op het autogebruik. Wij willen een vuist maken voor onze kinderen maar ook voor hun kinderen.”

Ook in de klas komen kinderen vaak in contact met grote thema’s, dat kan je lezen in het verhaal van Benyamin, een wereldburger.

wereldburgersDit artikel werd gemaakt in kader van de Week van de Opvoeding 2018. Die vindt plaats van 16 mei tot 23 mei. Het thema dit jaar is ‘Opvoeden is samenspel: allemaal wereldburgers!’

De wereld is groot en we maken er allemaal samen deel van uit. Kinderen laten opgroeien tot echte wereldburgers betekent dat we hen van jongs af aan een stem geven en hun de superdiverse kleurrijke wereld waarin we leven, laten meemaken

Door te leren luisteren, verantwoordelijkheid te delen en respect te hebben voor ieders eigenheid, draagt iedereen zijn steentje bij aan een warme en begripvolle wereld waarin we niet naast maar met elkaar leven

Loopt het opvoeden niet altijd van een leien dakje? No worries. Elke ouder heeft weleens een mindere dag en dat is oké. Op zo’n moment kunnen lieve woorden wonderen doen. Dan komen onze stickers goed van pas! Bestel jouw gratis stickervel hier.

Dit artikel is een bewerking van een artikel uit De Bond van 18 april 2018. De Bond is het gratis ledenmagazine voor leden van de Gezinsbond. Meer weten over het lidmaatschap? Neem vlug een kijkje hier.

 

Gepubliceerd op: 24/04/2018, laatste update op: 07/05/2018

Tags: , ,