Pesten blijft een pest in onze samenleving. Eén op vijf kinderen wordt gepest op school. Hoe kunnen wij als samenleving zorgen dat kinderen minder pesten?

Er zijn veel factoren waardoor kinderen pestgedrag vertonen, zoals onzekerheid of onstabiele thuissituaties.

Moreel gedrag

Ook bepaald gedrag kan aan de basis liggen van pestgedrag, zo blijkt uit onderzoek aan de universiteit van Groningen. Doctoraatsstudente Dorinde Jansma richtte zich op 7- tot 12-jarigen om pesten te verklaren. Ze richtte zich daarbij op morele ontwikkeling van kinderen. Vier aspecten kwamen daarbij aan bod:

  • morele sensitiviteit: bv. het kind weet wanneer kinderen worden uitgesloten of gepest.
  • rechtvaardiging op moreel vlak: bv. het kind weet welk gedrag mag of kan en waarom.
  • morele motivatie: bv. het kind doet wat juist is, zoals ingrijpen bij pesterijen.
  • moreel karakter: bv. het kind zet door om te doen wat juist is ook als ze tegengewerkt worden.

De conclusie was simpel: Hoe ‘moreler’ een kind zich gedraagt, hoe minder hij of zij pest.

LEES OOK > Een antipestbeleid is dringend nodig

Mildheid

Alle aspecten hangen samen met alle rollen binnen een pestsituatie. Met andere woorden: zowel bij pester als gepeste, wie helpt bij pesten, wie toekijkt of wie verdedigt speelt elk van deze aspecten een rol.

Kinderen die hoog scoorden op meerdere morele aspecten, ontwikkelden meer prosociaal gedrag dan kinderen die maar op één aspect hoog scoorden.

Nog opvallender was het effect van mildheid, een onderdeel van moreel karakter. Hoe milder een kind, hoe minder vaak het pest of een pester helpt.

De impact van de klas

Niet enkel het gedrag of karakter van een kind bepaalt of er gepest wordt, ook het functioneren van een klas.

Jansma ontwikkelde vervolgens een programma om kinderen in de klas te leren om milder te zijn. Hoe milder het gedrag, hoe minder pesten voorkwam in de klas. Ook het antisociaal gedrag van kinderen in de lagere school verminderde door het stimuleren van mildheid.

Goed nieuws voor leerkrachten dus, die soms met de handen in het haar zitten om pestgedrag in de klas te verminderen. Ingrijpen in de algemene klaswerking kan dus helpen!

LEES OOK > De rol van ouders bij pesten op school

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 30/01/2018, laatste update op: 07/07/2022

Tags: , , ,