ADHD-medicatie als Rilatine en Concerta vertraagt de groei. En niet zo’n beetje: wie het slikt, is gemiddeld 2,55 centimeter kleiner dan wie het niet slikt. Hoe langer de medicatie wordt genomen, hoe sterker het effect: zij zijn gemiddeld 4,7 centimeter kleiner. Wetenschappers pleiten voor voorzichtigheid.

Dat ADHD-medicatie de groei vertraagt, is niet nieuw: de werkzame stof is een amfetamine, wat de eetlust onderdrukt. Wie systematisch minder of te weinig eet, groeit minder.  Deze laatste MTA-studie toont aan dat die groei blijvend is. Voor het onderzoek werden 515 kinderen 16 jaar lang gevolgd, tot ze volwassen waren.

Voorzichtig voorschrijven

Voor wetenschappers zijn de resultaten een teken dat dokters voorzichtig moeten zijn met het voorschrijven van medicatie zoals Rilatine en Concerta: alleen voor wie het echt nodig heeft én die opgevolgd wordt door een psychiater en/of neuroloog.

En dat je het niet moet slikken om beter te studeren tijdens de examens. Wat helaas nog altijd gebeurt.

Niet verbieden

Maar voor de wetenschappers is het geen teken dat Rilatine en Concerta verboden moeten worden.

“Misschien dat de deelnemers die het langst medicatie slikten er wel slechter aan toe zouden zijn als zij stopten met de pillen. Dat sluit deze studie niet uit”, stelt Anne-Flore Matthijssen (Rijksuniversiteit Groningen) in De Morgen.

Effect op het zelfbeeld

“Er zijn nog neveneffecten die we onderschatten. Zoals het effect op het zelfbeeld van een kind dat elke dag een pil moet slikken om flink te zijn”, zegt Eric Schoentjes, jeugd- en kinderpsychiater(UZ Gent) in De Standaard.

Die pil vertelt hen dat er iets mis is met hen. “Terwijl er eigenlijk iets mis is met ons, met de maatschappij”, zegt Laura Batstra, docent orthopedagogiek (Rijksuniversiteit Groningen).

Minder Rilatine, meer therapie?

Er bestaan andere manieren om ADHD te behandelen, zoals de dosis Rilatine verminderen en aanvullen met therapie: zelfde effect op gedrag, minder schadelijk voor de groei. Maar tegelijk worden vraagtekens gezet bij de haalbaarheid daarvan in een klas.

Korte termijn

Tegelijk toonde de studie ook dat het effect op lange termijn zou afnemen: Rilatine werkt vooral in de eerste drie jaar zeer goed en daarna een pak minder. Wie na een bepaalde tijd blijft slikken, vertoont toch evenveel symptomen als wie geen of weinig medicatie neemt.

Correct gebruik van Rilatine

  1. Enkel gebruiken door wie ADHD heeft, niet voor wie wat geconcentreerder wil studeren (leg de smartphone weg!)
  2. Elk half jaar de effecten bekijken én beoordelen of er kan afgebouwd worden
  3. Elk jaar proberen stoppen en zien of er verschil is in het gedrag

Volg meer nieuws omtrent dit topic via Facebook. Of verneem het uit eerste hand door lid te worden van De Gezinsbond en te genieten van de vele gratis publicaties zoals BotSing of Brieven aan Jonge Ouders.

Gepubliceerd op: 05/05/2017, laatste update op: 13/12/2017

Tags: , , ,