Met één op vijf kinderen die gepest worden op school en regelmatig verhalen van jongeren die uit het leven stappen na pesten, is het duidelijk: we zijn er nog niet. Maar we geven niet op, want samen én met een stevig antipestbeleid kunnen we de strijd tegen pesten winnen.

Pesten is herhaald gedrag met de bedoeling een persoon te kwetsen op een fysieke, verbale of emotionele manier. Pesten kan gewelddadig of subtiel zijn, maar het resultaat is gelijkaardig: de gepeste wordt bang, voelt zich onzeker, geïsoleerd, buitengesloten. Pesters beseffen niet vaak wat hun daden teweeg brengen: ze zien de reactie, maar onderschatten de impact.

Gevolgen van pesten

En die impact is er wel degelijk: op emotioneel vlak (gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid, eenzaamheid, angst), op sociaal vlak (moeilijk relaties aan te gaan of iemand te vertrouwen) en zelfs fysiek (door het gepest of als Afbeeldingsresultaat voor bully simpsons gifgevolg van de stress, zoals eetstoornissen, zelfverwonding, verslaving en hersenontwikkeling).

Het gebeurt ook dat het kind dat wordt gepest zelf agressief gedrag vertoont en anderen begint te pesten. Die pester-slachtoffers zijn een grotere groep dan de zuivere pesters, volgens cijfers uit 2014 zou het gaan om ruim twee keer zoveel pester-slachtoffers dan pesters.

Niet elk kind reageert op deze manier en niet bij elk kind zijn er op lange termijn negatieve invloeden, maar het kan wel. Tijdig de signalen van een gepest kind herkennen is dus van belang om de negatieve gevolgen te beperken.

Lees ook: Herken signalen van pesten bij de gepeste

Samen tegen pesten

We schreven het al in onze gezinskrant De Bond (17/02/17): “Alleen samen kunnen we een dam opwerpen tegen pesten. Alles vertrekt bij het groepsklimaat: hoe groter het wij-gevoel, hoe minder ruimte er overblijft voor pesten.”

Dit ook samen met de overheid. “Er zijn veel initiatieven, maar die zijn lokaal, klein, beperkt. Daarom blijft het noodzakelijk om deze initiatieven te omkaderen met een overheid die de krijtlijnen uitzet voor een pestbeleid. Met respect voor de pedagogische vrijheid van scholen, maar wel dwingend.”

Pestexpert Gie Deboutte: “Er kraait geen haan naar als er geen duidelijk antipestbeleid is op een school. Dat is niet oké, want het thema is genoeg bestudeerd, pesten kan ernstige schade veroorzaken, waarom is er geen verplicht antipestbeleid in elke school? Elk kind heeft recht op een school waar duidelijk gemaakt wordt dat pesten niet kan”.

Ook is er nood aan een ‘kenniscentrum tegen pesten’ dat alle onderzoek over wat werkt tegen pesten bundelt en op maat van iedereen die met kinderen in contact komt de resultaten en werkzame tips informatie verschaft. Daarnaast vragen we ook een apart, centraal meldpunt voor eerste- en tweedelijnshulp: niets zo frustrerend als de zoektocht naar hulp als je in nood bent. Dat hoeven geen nieuwe instanties te zijn, ze kunnen perfect ontstaan binnen bestaande structuren, zolang heel duidelijk is voor de betrokken partijen waar ze terecht kunnen.

Meer advies, tips en tricks kan je vinden via onze Facebookpagina. Ook staan dikwijls advies in onze gratis publicaties zoals De Bond. Dat gezinskrantje ontvang als lid van De Gezinsbond. Ontdek alle voordelen hier.
Gepubliceerd op: 22/02/2017, laatste update op: 11/09/2019

Tags: , , , ,