Ouders en kinderen worden vandaag met een totaal nieuwe onderwijsrealiteit geconfronteerd, met het schoolwerk in een digitale stroomversnelling. Studenten in het hoger onderwijs die op kot zaten, volgen nu meestal thuis online hoorcolleges. Kinderen uit het basis- en secundair onderwijs gaan niet langer naar school, maar ze krijgen via digitale leerplatforms opdrachten die ze thuis moeten uitvoeren.

Dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is, bleek al uit onze eerste enquête eind maart. Eind april stuurden we een tweede bevraging uit, om te achterhalen of kinderen, jongeren en ouders intussen hun draai hebben gevonden in het afstandsonderwijs. Bij een minderheid blijft de situatie problematisch.

Beter evenwicht

In vergelijking met de bevraging vóór de paasvakantie zijn meer ouders tevreden over de hoeveelheid schoolwerk. De eerste weken was het nog veel zoeken en aftasten, maar intussen lijken meer scholen een beter evenwicht te hebben gevonden in de hoeveelheid leerstof die de leerlingen te verwerken krijgen.

Ruim zeven op tien ouders van kinderen in het basisonderwijs vinden dat hun kind genoeg schoolwerk krijgt – niet te veel en niet te weinig. Ouders met kinderen in het secundair zijn iets minder tevreden: 61% is tevreden met de werklast, en één op vijf vindt dat hun kind te veel taken doorgestuurd krijgt. Dat is dubbel zoveel als bij de ouders van lagerschoolkinderen.

Toch is ook dat een verbetering ten opzichte van onze vorige bevraging. Toen gaf 30 procent van de respondenten met kinderen in het middelbaar onderwijs aan dat hun kind te veel opdrachten kreeg. Ongeveer 1 op de 10 ouders zou dan weer graag zien dat er wat méér schoolwerk wordt opgelegd.

Iets moeilijker

Ruim de helft van de ouders is van mening dat het schoolwerk maar met moeite lukt voor hun kinderen. Bij 20% lukt het helemaal niet, en bij één op de drie gaat het probleemloos. De groep waarbij het vlot lukt is gekrompen in vergelijking met de periode voor de paasvakantie, maar al bij al is het verschil beperkt.

Bovendien waren de scholen nog maar één week weer bezig toen de ouders onze enquête eind april invulden. Het was dus misschien nog even wennen met het aanloopleren. 61% van de respondenten gaf aan dat het verwerken van de nieuwe leerstof over het algemeen vrij vlot loopt; bij 17% loopt het stroef.

In de meerderheid van de gevallen gaat het dus goed, maar er is toch een belangrijke minderheid waar dat niet het geval is. We zien daarbij geen verschillen tussen het lager en het middelbaar onderwijs.

Ouders zijn geen leerkrachten

We polsten ook naar de tijdsinvestering van de ouders in het begeleiden van het schoolwerk. Volgens de richtlijnen rond het aanloopleren worden ouders verondersteld daar ongeveer twee uur per week aan te besteden.

Bij de overgrote meerderheid is dat echter niet het geval. Zes ouders op de tien stoppen veel meer tijd in de schoolbegeleiding.

In vergelijking met de eerste bevraging vinden nu meer ouders dat ze hun kinderen niet de nodige hulp kunnen bieden bij het schoolwerk. Bij 66% van de respondenten lukt het goed, maar een op de vijf zit met de handen in het haar.

Uit de boot

In ongeveer driekwart van de gezinnen vinden leerlingen thuis een rustige plek om schoolopdrachten af te werken en zijn er voldoende computers in huis. Maar in een minderheid van de gezinnen loopt het allesbehalve op wieltjes. In 16% van de gezinnen zijn niet voldoende computers en in 13% van de gezinnen is er geen rustige plek voor de kinderen om hun schoolwerk te doen.

Een meerderheid van de ouders is van oordeel dat het afstandsleren al bij al wel meevalt. Ze zijn vrij tevreden over de communicatie van de school en de inzet van hun kinderen, en ze maken zich niet te veel zorgen over een mogelijke leerachterstand.

Het ‘thuisonderwijs’ heeft wel al in bijna de helft van de gezinnen voor conflicten gezorgd. En hoe ouder de kinderen, hoe meer zorgen ouders zich maken over eventuele leerachterstand en over het behalen van een diploma.

Enquête?

Behalve de impact van de corona-maatregelen op het schoolwerk peilden we in onze enquête ook naar de relaties binnen het gezin en met de grootouders, en naar de combinatie werk/gezin.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten.

Gepubliceerd op: 08/05/2020, laatste update op: 20/05/2022

Tags: ,