Een langere herfstvakantie dit jaar: tot en met vrijdag 13 november. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar: de coronabesmettingen en ziekenhuiscijfers swingen de pan uit en vragen om de inperking van contacten. De Gezinsbond begrijpt deze beslissing, maar vroeg ook oplossingen om die twee extra dagen te overbruggen voor ouders die moeten werken of geen verlofdagen kunnen nemen.

Opvang regelen tijdens de langere herfstvakantie

In de meeste gezinnen zijn beide ouders aan de slag. Vier extra verlofdagen liggen niet voor het oprapen of kunnen niet meteen ingepland worden. Grootouders inschakelen is op dit moment ook niet zo’n goed idee. De Gezinsbond kreeg gelukkig vrijwel meteen gehoor op zijn vraag naar oplossingen.

Optie 1: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Ben je een werknemer of werk je als contractueel bij de overheid? Dan kan je een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Sinds 1 oktober werd de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht uitgebreid naar ouders van kinderen van wie de instelling, opvang of school (gedeeltelijk) moet sluiten wegens corona.

De verlengde herfstvakantie kwam er door een verplichte coronasluiting van de scholen en valt dus onder deze regeling. Bij de RVA kan je deze tijdelijke werkloosheid aanvragen. De tijdelijke werkloosheid is een recht en wordt vergoed aan 70% van je brutoloon.

LEES OOK > 10 vragen over quarantaine en wat het betekent voor jou en je kind

Optie 2:dienstvrijstelling

Federale statutaire ambtenaren die niet kunnen telewerken kunnen gebruik maken van dienstvrijstelling. Deze regeling werd op 30 oktober in het Staatsblad gepubliceerd en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 oktober.

Voor de groep die niet kan telewerken is dit een goede maatregel maar hij komt niet tegemoet aan de moeilijke combinatie van werk en opvang van jonge kinderen van de telewerkers. Zij mogen in de meeste gemeenten ook geen gebruik maken van de noodopvang.

Voor hen vraagt bevoegd Minister De Sutter dat leidinggevenden begrip zouden hebben en minder productiviteit verwachten maar dat lijkt ons niet voldoende.

Dienstvrijstelling voor alle ouders waarvan de school of opvang sluit, zou een recht moeten zijn voor iedereen.

We vragen dat ook de andere overheden dit snel in orde brengen voor hun statutaire ambtenaren. Voor deze ambtenaren is er immers nog niets geregeld.

Optie 3: noodopvang via je stad of gemeente

Heb je echt opvang nodig? Neem dan contact op met het Lokaal Loket Kinderopvang van je stad of gemeente. De Vlaamse overheid maakte extra middelen vrij voor buitenschoolse opvang op 9 en 10 november. Die opvang is trouwens gratis voor de ouders.

Opgelet: deze opvang is bedoeld voor ouders in essentiële sectoren of ouders die echt op hun werk moeten zijn om de boel draaiende te houden. Probeer dus toch om je kinderen thuis te houden, want iedereen moet doen wat in zijn macht ligt om de besmettingen te doen dalen.

Optie 4: overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht als de instelling, de opvang of de school van hun kinderen sluit. Voor de twee dagen verlengde herfstvakantie hebben ze dus ook recht op het overbruggingsrecht.

LEES OOK > Kinderopvang in code oranje, wat betekent dat voor jou als ouder?

Optie 5: vaste babysitter inhuren

Heb je een vaste babysitter bij de Gezinsbond? Dan kan je ook beroep doen op onze Kinderoppasdienst. Onze babysitters zijn weer actief en werken weer volgens de coronarichtlijnen.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 28/10/2020, laatste update op: 12/11/2020

Tags: