Een vervroegde paasvakantie voor kinderen in het lager onderwijs, het beperken van de groepsgrootte en de annulatie van kampen met overnachting. De Gezinsbond begrijpt deze beslissingen, maar vroeg ook opvangoplossingen voor wie dit nodig heeft. Gelukkig zijn er voor de meeste ouders al een aantal oplossingen beschikbaar. Check hier wat jouw opties zijn:

Optie 1: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Ben je een werknemer of werk je als contractueel bij de overheid? Dan kan je een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Sinds 1 oktober werd de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht uitgebreid naar ouders van kinderen van wie de instelling, opvang of school (gedeeltelijk) moet sluiten wegens corona.

Sinds 1 januari kan je ook tijdelijke werkloosheid nemen als je kind in quarantaine moet en daardoor niet naar school of naar de opvang kan. De week vervroegde paasvakantie kwam er door een verplichte coronasluiting van de scholen en valt dus onder deze regeling.

Federaal minister van Werk Dermagne gaf intussen al aan dat tijdelijke werkloosheid ook ingeroepen kan worden als je een bewijs kan voorleggen dat je kleuterschool of de opvang vraagt om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Ook de kampen in de paasvakantie die geannuleerd werden vallen onder deze regeling. Bij de RVA kan je deze tijdelijke werkloosheid aanvragen. De tijdelijke werkloosheid is een recht en wordt vergoed aan 70% van je brutoloon.

Intussen kregen we ook bevestiging van iets dat in eerste instantie nog onduidelijk was: je kan wel degelijk een beroep doen op tijdelijke werkloosheid als je van je opvang te horen kreeg dat je kind niet mag komen omdat je gezin niet tot de voorrangsgroep behoort. We zijn blij dat Federaal minister van Werk Dermagne onze vraag gehoord heeft. Het resultaat is voor ouders immers hetzelfde: ze hebben geen opvang.

LEES OOK > 10 vragen over quarantaine en wat het betekent voor jou en je kind

Optie 2: dienstvrijstelling

Federale statutaire ambtenaren die niet kunnen telewerken kunnen gebruik maken van dienstvrijstelling. Deze regeling werd op 30 oktober in het Staatsblad gepubliceerd en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 oktober.

Voor de groep die niet kan telewerken is dit een goede maatregel maar hij komt niet tegemoet aan de moeilijke combinatie van werk en opvang van jonge kinderen van de telewerkers. Zij behoren in de meeste gemeenten ook niet tot de voorrangsgroepen en kunnen dus geen gebruik maken van de beperkte opvang. Bevoegd Minister De Sutter vraagt dat leidinggevenden begrip zouden hebben en minder productiviteit verwachten maar dat lijkt ons niet voldoende.

Voor de statutaire ambtenaren van de Vlaamse overheid is er ook een vorm van opvangverlof wanneer de opvang of de school verplicht sluit door corona.

Voor de statutaire ambtenaren van de lokale besturen is dat verlof al principieel goedgekeurd maar het besluit is nog niet in het Staatsblad gepubliceerd. We rekenen erop dat de regeling toch al wordt toegepast nu de nood zo hoog is.

Anders dan bij de federale overheid kunnen telewerkers dit verlof ook nemen als de combinatie van opvang en telewerk niet haalbaar is. Dit kan wel pas na een voorafgaandelijk gesprek met de leidinggevende over andere opties. We rekenen hier op een gezinsvriendelijke reflex van de leidinggevenden. Telewerken en opvang van kinderen is geen haalbare combinatie en al je verlof opsoeperen brengt gezinnen later op het jaar in de problemen.

Optie 3: noodopvang via je stad of gemeente

Heb je echt opvang nodig? Neem dan contact op met het Lokaal Loket Kinderopvang van je stad of gemeente. De Vlaamse overheid maakte extra middelen vrij voor buitenschoolse opvang. Die opvang is trouwens gratis voor de ouders.

Opgelet: deze opvang is bedoeld voor ouders die geen andere oplossing hebben. Probeer dus toch om je kinderen thuis te houden, want iedereen moet doen wat in zijn macht ligt om de besmettingen te doen dalen.

Optie 4: overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht als de instelling, de opvang of de school van hun kinderen sluit, dus ook voor de week vervroegde paasvakantie.

LEES OOK > Kinderopvang in code oranje, wat betekent dat voor jou als ouder?

Optie 5: ouderschapsverlof per week

Ben je werknemer of ambtenaar, dan heb je in principe recht op vier maanden voltijds ouderschapsverlof voor je kind 12 jaar wordt (21 jaar voor kinderen met een beperking), dat je kan opsplitsen in verschillende opnameperiodes. Ouderschapsverlof is een recht, maar je moet het normaal gesproken tijdig aanvragen.

Mits akkoord van je werkgever kan je die aanvraagprocedure skippen. Heb je nog ouderschapsverlof over? Dan kan je ervoor kiezen om tijdens deze paaspauze dit verlof per week op te nemen, tenminste als je werkgever akkoord gaat. Want anders dan de standaardopname is de flexibele opname per week geen recht. Meer info op rva.be of hier.

Optie 6: vaste babysitter inhuren

Heb je een vaste babysitter bij de Gezinsbond? Dan kan je ook beroep doen op onze Kinderoppasdienst. Een aantal oppassers zijn nog actief en werken volgens de coronarichtlijnen.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 25/03/2021

Tags: