Huiswerk en kinderen: het is niet altijd een geweldige combinatie. Wat kan je als ouder doen om je kind te helpen met zijn huiswerk? En ook… wat doe je beter niet? Klasse en experte Wendy Peerlings bundelen tips voor ouders om te helpen bij huiswerk.

Zo help je je kind bij huiswerk

1. Betrokkenheid en interesse

Wat heeft je kind geleerd vandaag, welke huiswerk moet het maken? Overloop samen de agenda. Bij jonge kinderen ka je samen de opdracht bekijken, wat oudere kinderen leer je plannen en vooruitdenken. Zijn er avonden waarop huiswerk niet lukt door hobby’s of doktersafspraken? Leer je kind vooraf huiswerk maken en plannen..

2. Een vaste, rustige plek voor huiswerk

De vaste plek maakt het gemakkelijker om in werkmodus te komen: voor starters in het lager onderwijs is dat vaak de keuken- of eettafel, iets oudere leerlingen trekken naar een bureautje in hun kamer. Op een plaats zonder afleiding van televisie, smartphone of spelende broers en zussen liefst, zodat het kind zich kan concentreren.kan je kind zich het best concentreren. Het ene kind werkt graag aan de keukentafel, een ander op een kussen in de woonruimte, nog een ander werkt graag alleen op de kamer.

3. Een huiswerkroutine

Moet jouw kind het huiswerk éérst doen of het komt er niet meer van of moet het net eerst ontspannen en bekomen van de dag? Bepaal de structuur van de avond samen, afhankelijk van wat kan in het gezin en wat je kind nodig heeft.

Tip: deze visuele ‘structuurkaartjes’ van Klasse kunnen helpen prioriteiten te bepalen. Zo gebruik je de kaarten voor het huiswerk.

4. Positief en in de buurt

Blijf in de buurt tijdens het huiswerk en vraag af en toe hoe het huiswerk verloopt. Moedig je kind positief aan, maar laat het wel zelfstandig werken.

Weet je kind het even niet? Help je kind herinneren aan de uitleg van de leerkracht. ‘Hoe heb je dat in de klas gedaan?’ kan je kind op weg zetten.

5. Controle

Herinner je kind dat het alles moet controleren en nalezen voor ze afsluiten. Kinderen uit de lagere school kan je hierbij helpen

6. Communiceer met de leerkracht

Liep het huiswerk op een bepaald punt moeizaam, was het heel leuk of misschien te gemakkelijk? Een klein briefje of een berichtje in de agenda helpen de leerkracht ontdekken of je kind de leerstof beheerst.

>> Help, mijn kind heeft geen zin in huiswerk! Tips om het aan te pakken

Wat kan je als ouder beter niet doen bij huiswerk?

• Huiswerk verbeteren

Via het huiswerk ontdekt de leerkracht of je kind de leerstof begrijpt. Als je taken verbetert, wordt de leerkracht op het verkeerde spoor gezet en raakt je kind niet bijgewerkt en zelfs nog verder achterop. Bovendien leert je kind niets door jouw verbetering.

Wat als je een foutje spot? Je kan je kind wel aanmoedigen om de taken na te lezen, en nog eens goed na te denken. Ziet hij of zij de fout zelf niet, laat het dan los. “Leren kost tijd, energie en moeite. Het is niet simpel, én het mag met vallen en opstaan ”, zegt Wendy Peerlings.

• Samen huiswerk maken

Sommige kinderen zijn moeilijk te motiveren of kunnen niet zelfstandig werken. Er naast zitten en het samen doen is misschien de enige manier waarop huiswerk wordt gedaan. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn als het kind wel zelfstandig de taak maakt en jij als ouder of grootouder niet tussenbeide komt. Maar meestal is de verleiding om bij te sturen te groot.

• Boos worden of panikeren

Huiswerk is belangrijk, maar als het niet lukt en als je kind blokkeert, dan zit er meer achter. Boos worden op je kind of panikeren over zijn of haar toekomst heeft geen zin.

Wanneer huiswerk echt niet lukt, is stoppen soms de beste oplossing. Communiceer dit wel naar de leerkracht: dat het niet lukte, dat je kind de opdracht niet begreep en dat jij het niet uitgelegd kreeg. Gebeurt dit verschillende keren kort na elkaar, vraag dan een gesprek aan met de leraar, zorgcoördinator of een andere vertrouwenspersoon op je school.

• Extra oefeningen geven

Het huiswerk is de extra oefening. Weersta de verleiding om bij struikelblokken te (lang) te blijven oefenen op het probleem. “De schooldag van je kind met 2 uur extra huiswerk verlengen, brengt nooit het gewenste resultaat”, aldus Wendy Peerlings.

 

Huiswerk met Klasse

Het onderwijsmagazine Klasse zet in op zinvol huiswerk. 48.000 leerlingen (en hun ouders) uit het eerste jaar lager onderwijs werken dit jaar met een huiswerkmap. 3.700 leerkrachten schreven zich in voor de online tipreeks over huiswerk.
Inspiratiekaartjes, een checklist en het huiswerkpaspoort dagen de leerkrachten uit om werk te maken van beter huiswerk.
De structuurkaarten en video helpen ouders om thuis aan een stappenplan te werken. 

Het volledige dossier huiswerk lees je op de site van Klasse

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten.
Gepubliceerd op: 30/09/2019, laatste update op: 14/10/2019

Tags: , , ,