Een week vervroegde kerstvakantie voor kinderen in het lager onderwijs en het beperken van de noodopvang voor ouders die het écht nodig hebben. De Gezinsbond begrijpt deze beslissingen, en snapt dat het een zware dobber is om dit georganiseerd te krijgen. Toch vragen we om de definitie van wie opvang nodig heeft niet té strikt toe te passen. Gelukkig zijn er voor sommige ouders ook andere oplossingen. Check hier wat jouw opties zijn voor opvang tijdens de lange kerstvakantie.

Optie 1: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Ben je een werknemer of werk je als contractueel bij de overheid? Dan kan je een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Sinds 1 oktober 2020 werd de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht uitgebreid naar ouders van kinderen van wie de instelling, opvang of school (gedeeltelijk) moet sluiten wegens corona. De week vervroegde kerstvakantie kwam er door een verplichte coronasluiting van de scholen en valt dus onder deze regeling.

De tijdelijke werkloosheid is een recht en wordt vergoed aan 70% van je brutoloon. Bij de RVA kan je deze tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Sinds 1 januari 2021 kan je trouwens ook tijdelijke werkloosheid nemen als je kind in quarantaine moet en daardoor niet naar school of naar de opvang kan.

LEES OOK > 10 vragen over quarantaine en wat het betekent voor jou en je kind

Optie 2: dienstvrijstelling/ verlof wegens overmacht

Federale statutaire ambtenaren die niet kunnen telewerken kunnen gebruik maken van dienstvrijstelling. Voor de groep die niet kan telewerken is dit een goede maatregel maar hij komt niet tegemoet aan de moeilijke combinatie van werk en opvang van jonge kinderen van de telewerkers. Zij behoren in de meeste gemeenten ook niet tot de voorrangsgroepen en kunnen dus geen gebruik maken van de beperkte opvang. Bevoegd Minister De Sutter vraagt dat leidinggevenden begrip tonen en minder productiviteit verwachten, maar dat lijkt ons niet voldoende.

Voor de statutaire ambtenaren van de Vlaamse overheid en de statutaire lokale ambtenaren is er ook een vorm van opvangverlof wanneer de opvang of de school verplicht sluit door corona.

Anders dan bij de federale overheid kunnen statutaire telewerkers bij de Vlaamse overheid en lokale overheid dit verlof ook nemen als de combinatie van opvang en telewerk niet haalbaar is. Dit kan wel pas na een voorafgaandelijk gesprek met de leidinggevende over andere opties. We rekenen hier op een gezinsvriendelijke reflex van de leidinggevenden. Telewerken en opvang van kinderen is geen haalbare combinatie.

Optie 3: noodopvang

Er zal noodopvang georganiseerd worden voor ouders die echt opvang nodig hebben. De noodopvang zal gratis zijn. Opgelet: heb je een andere oplossing, kies daar dan voor. Iedereen moet doen wat hij kan om het aantal besmettingen te doen dalen.

Heb je echt opvang nodig? Laat het dan zeker aan je school weten. De scholen moeten de noden bij hun gezinnen in kaart brengen en in samenspraak met de gemeente en andere organisaties kijken hoe ze aan de opvangvragen kunnen voldoen.

Belangrijk is dat de overheid geen strikt omlijnde doelgroepen heeft opgelijst van ouders die wel of geen opvang mogen gebruiken.  Het zal dus maatwerk zijn. Als er toch keuzes moeten gemaakt worden hebben de bevoegde Vlaamse ministers deze richtlijnen doorgegeven:

  • Geef voorrang aan kinderen van ouders die beide in cruciale beroepen en essentiële diensten werken. Dit zijn bijvoorbeeld: zorgberoepen, politie, kinderopvang, voedingssector, mensen die werken bij de postbedeling, …
  • Geef voorrang aan kwetsbare ouders, ouders met een precaire arbeidssituatie of kinderen in een verontrustende thuissituatie.
  • Denk aan gezinnen met een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, alleenstaande ouders, …
  • Laat ruimte voor individuele vragen. Niet elke ouder vindt zomaar een oplossing in het (in)formele netwerk. Opvang door vrienden of familie die tot een risicogroep behoren, is geen veilig alternatief.
  • Zieke kinderen en kinderen in quarantaine kunnen niet worden opgevangen.

LEES OOK > Corona in de kinderopvang, wat betekent dat voor jou als ouder?

Optie 4: overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht als de instelling, de opvang of de school van hun kinderen sluit, dus ook voor de week vervroegde kerstvakantie.

Optie 5: ouderschapsverlof per week

Ben je werknemer of ambtenaar, dan heb je in principe recht op vier maanden voltijds ouderschapsverlof voor je kind 12 jaar wordt (21 jaar voor kinderen met een beperking), dat je kan opsplitsen in verschillende opnameperiodes. Ouderschapsverlof is een recht, maar je moet het normaal gesproken tijdig aanvragen.

Mits akkoord van je werkgever kan je die aanvraagprocedure skippen. Heb je nog ouderschapsverlof over? Dan kan je ervoor kiezen om tijdens de kerstvakantie dit verlof per week op te nemen, tenminste als je werkgever akkoord gaat. Want anders dan de standaardopname is de flexibele opname per week geen recht. Meer info op rva.be of hier.

Optie 6: een babysitter inhuren

Heb je een babysitter bij de Gezinsbond? Dan kan je ook beroep doen op onze Kinderoppasdienst. Verschillende oppassers zijn actief en werken volgens de coronarichtlijnen.

Optie 7: opvang door je eigen netwerk

Opvang door grootouders, buren, bevriende gezinnen, is niet verboden maar ook niet aan te raden als we het aantal besmettingen willen vermijden. Indien de boosterprik gegeven is én er een week verstreken is, is er meer mogelijk. Wie van je netwerk net corona achter de rug heeft, kan opvang geven. Zij zijn nu een tijdje extra beschermd tegen het virus.

Opvang door grootouders die tot een risicogroep behoren wordt sterk afgeraden.

LEES OOK > Is jouw gezin goed omringd? Bouw aan je ‘dorp’

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 09/12/2021, laatste update op: 21/12/2021

Tags: , , ,