Afstandsonderwijs: het is onze nieuwe realiteit geworden. Scholen en leerkrachten werpen een stevige portie creativiteit, inzet en enthousiasme in de strijd, maar voor heel wat leerlingen en ouders blijkt het schoolwerk een uitdaging van formaat. Dat blijkt uit een online bevraging van Indiville en Bpact in samenwerking met de Gezinsbond.

Thuisschool

Tussen 26 en 31 maart vulden 2355 mensen de vragenlijst in. Een kleine 9 op de 10 van hen hebben een gezin met thuiswonende kinderen. Zowat twee weken na de sluiting van de scholen vroegen we hen hoe het schoolwerk thuis vlot.

Ruim 60 procent van de respondenten met kinderen in het basisonderwijs vindt dat hun kind genoeg schoolwerk krijgt – niet te veel en niet te weinig. Ouders met kinderen in het secundair zijn minder tevreden: bijna 30 procent vindt dat hun kind te veel taken krijgt.

Wat de moeilijkheid van het schoolwerk betreft, lopen de cijfers opvallend gelijk. De helft van de respondenten meent dat de taken moeilijk zijn, maar het lukt wel. Volgens vier op de tien ouders zijn de taken makkelijk. Zowat 5% geeft aan dat hun kinderen het nauwelijks of niet voor mekaar krijgen.

Ongelijke kansen

Een verontrustende vaststelling is dat leerlingen in het basis- en secundair onderwijs in één op de vijf gezinnen onvoldoende op de computer kunnen om hun schoolwerk te maken.

Dat is een zwaar pijnpunt, want een groot deel van de taken wordt via digitale leerplatforms aangeboden. Ook een rustige studieplek is bij 1 op de 5 gezinnen niet te vinden.

In werkelijkheid botsen wellicht nog veel meer Vlaamse gezinnen op die praktische problemen met het corona-schoolwerk, want bij de deelnemers aan de enquête lag het gemiddelde niveau van opleiding en tewerkstelling behoorlijk hoog. Ze behoren dus tot een relatief bevoorrechte groep gezinnen.

LEES OOK > Resultaten enquête: zo beleven gezinnen de coronacrisis

Examenstress

Heel wat ouders zijn bang dat hun kinderen schoolachterstand zullen oplopen. Zowat de helft van de respondenten gaf aan zich daar zorgen over te maken.

Ook de toetsen en examens later dit schooljaar zijn een bron van bezorgdheid, vooral voor ouders van scholieren in het secundair onderwijs (62%) en studenten in het hoger onderwijs (65%).

Er leeft ook bezorgdheid over de grote verschillen tussen scholen enerzijds, en tussen gezinssituaties anderzijds. Ten tijde van de bevraging waren scholen zich nog elk op hun manier aan het organiseren voor het thuisonderwijs, en we weten dat kinderen in kansarme gezinnen veel meer nadeel ondervinden van deze vorm van leren.

Tegelijk is er veel begrip voor de moeilijke situatie, en beseffen ouders dat het voor scholen en leerkrachten nog zoeken was naar de beste manier van werken.

LEES OOK > Werk en gezin combineren in coronatijd: vooral jonge ouders staan onder druk

Over de enquête

In totaal hebben 2355 mensen de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde respondent is vrouw (87%), hoger geschoold (80%) en heeft thuiswonende kinderen (88%). Ongeveer de helft van de gezinnen met kinderen heeft 2 kinderen, 20% heeft 1 kind, 24% heeft 3 kinderen en 7% heeft meer kinderen. In bijna alle gezinnen met thuiswonende kinderen zijn er nog grootouders in leven. De meerderheid van de respondenten werken als bediende (41%) of als ambtenaar (34%); 7% is zelfstandige en 4% is arbeider.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten.

Gepubliceerd op: 10/04/2020, laatste update op: 20/05/2022

Tags: , ,