Een kind dat niet speelt, daar moet iets mis mee zijn. Toch spelen onze kinderen minder buiten dan vroeger. De buitenspeeldag zet buiten spelen ieder jaar in de kijker en geeft kinderen de kans om in heel Vlaanderen deel te nemen aan toffe buiten activiteiten.

Het belang van buiten spelen valt niet te onderschatten. Uit heel wat psychosociale onderzoeken blijkt al dat gewoon spelen ontzettend belangrijk is voor de gezonde ontwikkeling van onze kinderen.

Door te spelen leren kinderen experimenteren, problemen oplossen, samenwerken met anderen en leren ze zichzelf en hun omgeving beter kennen. Op jonge leeftijd leren ze te beslissen wat ze doen, met wie en hoe. Zo krijgen ze een beter zelfbeeld, groeit hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Het belang van buiten spelen

Als kinderen buiten spelen komen ze in een heel andere omgeving terecht dan wanneer ze binnen spelen of in de klas zitten. Buiten verandert de omgeving constant: wisselende seizoenen of weersomstandigheden. Bovendien versterken blootstelling aan zonlicht en bewegen in openlucht hun fysieke conditie en immuunsysteem.

LEES OOK > 6 voordelen van buiten spelen

Drie unieke kansen

Er zijn drie unieke voordelen die extra ontwikkelingskansen bieden:

  • Contact met de natuur: buiten spelen stimuleert de verbeelding, een stok kan plots een geweer of een bootje worden. Door te spelen in de natuur krijgen kinderen er een band mee. Wanneer ze later groot zijn zullen ze zo sneller opkomen voor de natuur.
  • Leren omgaan met risico’s: zoals in een boom klimmen, een werktuig hanteren. Kinderen leren zo onbekende situaties in te schatten en nieuwe uitdagingen aan te gaan.
  • Samen spelen: kinderen kunnen op een vrije manier sociaal vaardig worden. Ze kunnen zelf beslissen wanneer ze met andere spelen. De beperkte ruimte van de klas of thuis laten dat veel minder toe.

Topfoto: springzaad.be

Dit artikel verscheen in maart 2018 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 03/04/2018, laatste update op: 18/07/2022

Tags: ,