Een kampje volgen, met of zonder vriendjes: het hoort voor veel kinderen bij vakantie. Ouders doen er bij gebrek aan voldoende verlofdagen en gepensioneerde grootouders ook steeds vaker beroep op. En dan komen plots de praktische vragen bovendrijven...

Deze praktische vragen over kampen voor kinderen kunnen we alvast beantwoorden:

1) Wie mag een kamp organiseren?

In principe mag iedereen een kamp organiseren. Jeugd- en sportkampen die subsidies krijgen van de overheid moeten wel voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, zoals gediplomeerde begeleiders, een maximum aantal deelnemers, een verzekering enzovoort.

Voor wie ‘gewone’ vakantieopvang organiseert, de vakantievariant van buitenschoolse opvang, gelden andere regels. Vakantieopvang organiseren kan enkel met een attest van toezicht of erkenning dat de opvang aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Zo zijn er voorwaarden voor de binnenruimte en buitenruimte en moet er een mogelijkheid zijn om te rusten. Het volledige document kan je nalezen bij Kind & Gezin.

2) Hoe groot mogen de groepen tijdens een kamp zijn?

Dat staat niet letterlijk bepaald. Wel is er een maximum aantal kinderen per begeleider vastgelegd. In het jeugdwerk is bepaald dat er voor gesubsidieerde activiteiten en kampen 1 animator van minstens 16 jaar per 15 kinderen moet zijn.

Bij (gesubsidieerde) sportkampen is dat 1 lesgever per 13 deelnemers. De lesgever moet bij deze sportkampen een diploma moet hebben voor de sport die wordt aangeboden.

Bij vakantieopvang mogen 14 kinderen per kindbegeleider aanwezig zijn.

3) Welke opleiding moeten de begeleiders hebben?

Het is niet verplicht dat de kampbegeleiders een bepaalde opleiding hebben. De organisatie kan vrij kiezen of ze hierop inzet. Veel jeugdwerkinitiatieven werken echter met jongeren die minimaal een attest van animator in het jeugdwerk hebben of die minstens een aantal jaren pedagogie hebben afgerond.

Je kan op de site van de organisatie meestal terugvinden met welke animatoren en jongeren ze samenwerken. Staat dat er niet, neem dan contact op met de organisator van het kamp.

Ook AFYA, de jeugddienst van de Gezinsbond, zet zwaar in op de cursussen voor (hoofd)animatoren in spe.

Voor vakantieopvang zijn de regels minder uitgebreid, al moet de verantwoordelijke wel een kwalificatiebewijs hebben en een attest van levensreddend handelen.

4) Is er bij elk kamp opvang voorzien?

Nee, niet bij elk kamp is opvang voorzien. De kamp- en eventuele opvanguren zijn dan ook een aandachtspunt bij het boeken van het kamp. Sommige organisatoren vragen een extra bedrag voor de voor- en naopvang.

5) Is een kamp altijd fiscaal aftrekbaar of kan je een tussenkomst van de mutualiteit krijgen?

Alle organisatoren van jeugdkampen kunnen een fiscaal attest uitreiken voor kinderen jonger dan 12 jaar. Daartoe moet de organisatie wel erkend, gecontroleerd en gesubsidieerd worden door de overheid.

AFYA is erkend en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Of een organisatie een fiscaal attest uitreikt, kan je meestal terugvinden op hun website.

Of de mutualiteit tussenkomt, is afhankelijk van de mutualiteit en kan je beter nakijken op hun website. Dit terugbetaalde bedrag verschilt ook van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Inspiratie nodig? Wat denk je van

> 5 leuke kampen voor kinderen tussen 5 en 12 jaar

> 7 coole kampen voor 12 tot 17-jarigen

> Een kamp kiezen voor je kind: hoe begin je eraan?

logo afya Wist je dat…

AFYA zet elk jaar opnieuw in op innovatieve, sportieve en inclusieve kampen voor kinderen en jongeren. Er zijn specifieke plaatsen voor jongeren met een beperkt budget of jongeren met autisme. Voor meer informatie over deze kampen, kan je terecht op de website van AFYA.
Leden van de Gezinsbond boeken de kampen met flinke korting, wie snel beslist, krijgt er nog een vroegboekkorting bovenop. Bekijk hier welke kortingen AFYA allemaal aanbiedt.
Nog geen lid van de Gezinsbond? Er zijn vele voordelen aan verbonden!
Lid worden kan snel geregeld worden via deze pagina.
Gepubliceerd op: 20/01/2019, laatste update op: 11/02/2019

Tags: , , , ,