Mijn zoon volgt hogere studies en zou dit jaar elk weekend willen werken als jobstudent. Ik vrees echter voor de gevolgen van die studentenarbeid op de kinderbijslag. Zal ik die verliezen?

Door de hervorming van de kinderbijslag in Vlaanderen – het groeipakket – veranderen ook de regels voor studentenarbeid.

Tot 2018 mochten studenten ouder dan 18 jaar niet meer dan 240 uren per kwartaal werken. Zo behielden ze hun kinderbijslag.

Het derde kwartaal vormde daarop een uitzondering: in juli, augustus en september konden studenten onbeperkt bijverdienen.

Alle arbeidsuren werden samengeteld, zowel de uren gepresteerd met een arbeidscontract voor studenten als de gewerkte uren met een ‘gewoon’ arbeidscontract.

LEES OOK > Gevolgen van vakantiejob voor kindergeld en belastingen

Maandelijks maximum

Vanaf 2019 legt men de grens niet meer per kwartaal vast, maar per maand. 80 uren is het nieuwe maximum. De eerste 475 uren met een studentenovereenkomst moet je echter niet meer meetellen. Je kan dus gerust een aantal maanden meer dan 80 uren werken maar eens je 475 werkuren bereikt hebt, val je terug op de 80 uren grens.

Hoeveel uren je al gewerkt hebt kun je nakijken via studentatwork.be. Ook je werkgever kan dit nakijken.

Het inkomen uit die studentenarbeid speelt voor de kinderbijslag geen rol, maar… let op: dat is wél het geval voor de beoordeling of een kind nog fiscaal ten laste is in de personenbelasting. Het loon van je zoon moet dus onder een bepaalde grens blijven of hij is niet meer ten laste. De juiste bedragen vind je in onze infofolder over jobstudenten.

Ook studenten die als zelfstandige aan de slag zijn (studenten-ondernemers), kunnen hun kinderbijslag behouden tenzij ze sociale bijdragen in hoofdberoep moeten betalen.

Groeipakket bij schoolverlaters

Schoolverlaters hebben nog recht op het groeipakket voor een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de einddatum van de zomervakantie of vanaf het moment dat de studies officieel stopgezet worden tijdens het studiejaar.

Er is geen verplichte link meer met de inschrijving als werkzoekende bij de VDAB. Maar zonder deze inschrijving heb je na de periode van twaalf maanden geen recht op een beroepsinschakelingsuitkering mocht je op dat moment nog geen werk hebben.

LEES OOK > ‘Een gesprek met je kind over het zelfverdiende geld blijft zinvol’

Dit artikel verscheen in februari 2019 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 14/07/2019, laatste update op: 04/04/2022

Tags: , , , ,