Twee keer een semester les, examens in januari en juni en een eventuele tweede zit in augustus of september: zo verloopt het academiejaar momenteel. De universiteiten van Gent en Leuven overwegen nu een verandering: starten op 1 september en mogelijks om de vijf weken examens.

De UGent staat het verste met de plannen. Vier mogelijke scenario’s liggen op tafel waarbij het academiejaar telkens al op 1 september start. In het minst verregaande scenario behoudt de universiteit het huidige systeem met twee semesters, in het meest ingrijpende scenario ruilt de universiteit het semestersysteem voor verschillende lesmodules, telkens gevolgd door examens.

Innovatief

“We willen met onze studenten voortdurend het debat voeren over de kwaliteit van ons onderwijs”, licht Ilse De Bourdeaudhuij, onderwijsdirecteur van de UGent, toe aan VRT-zender Studio Brussel. “Is het innovatief? Is het afgestemd op de huidige maatschappij? Een mogelijke herschikking van de kalender van onze studenten is een optie. Modules van vijf weken les gevolgd door een examen is een idee dat op tafel ligt. Veel gerenommeerde internationale universiteiten doen dit al. Onderzoek toont aan dat actief en probleemoplossend leren door samenwerking “echt” leren is. Wie leerstof tijdens de les verwerkt, hoeft minder te studeren.”

Verschuiving tweede zittijd

Aan een systeem met modules denkt de KU Leuven niet meteen, maar wel aan een verschuiving van de tweede zittijd, die nauwer zou aansluiten bij de eerste zittijd. “Het belangrijkste argument om dit te doen is dat het huidige tijdstip van de tweede zittijd de leercurve van de student verstoort. Wie in januari niet voor een vak is geslaagd, kan pas in augustus of september een herexamen afleggen. De leercurve richting de eerste zittijd zakt hierdoor helemaal weg. Wat stelt de relatie tussen de lessen en het examen nog voor als studenten alles in de zomer uit het niks moeten oprakelen?” – aldus KULeuven.

Permanente druk

Studenten en studentenraad zijn niet laaiend enthousiast over de voorstellen. Ze voorspellen een permanente druk die het modulair systeem met zich zal meebrengen en ze vrezen ook een teloorgang van het studentenleven. Bourdeaudhuij maakt zich sterk dat een dergelijk systeem ook in het buitenland werkt en ijvert ervoor dat de belasting van de student onveranderd blijft.

Werkgroep

Een werkgroep zal mogelijke ideeën op papier zetten en de voor- en nadelen nagaan. Het debat is pas gestart en ligt volledig open. Rik Torfs, rector KU Leuven: “De werkgroep zal representatief zijn met mensen van het academisch en administratief personeel en ook met studenten. Het is een hervorming die voor al deze mensen nogal wat consequenties heeft. Enkel in een sfeer van consensus willen we dit onderwerp behandelen.”

Een denkoefening

Zowel de UGent als de KULeuven benadrukt met klem dat de plannen op dit moment nog niet voorbij het stadium van een denkoefening zijn. Sowieso is een eventueel hertekend academiejaar niet voor meteen. De universiteiten van Brussel en Antwerpen passen voorlopig voor de plannen van Gent en Leuven wegens geen draagvlak.

Meer weten? Volg ons via Facebook of word lid van De Gezinsbond; de grootste onafhankelijke organisatie die de belangen van de gezinnen verdedigt.

Gepubliceerd op: 13/12/2016, laatste update op: 21/12/2017

Tags: , , ,