Denk je ook weleens met heimwee terug aan je studententijd? Wellicht waren het jaren die mee je levenspad gekleurd hebben. Maar wennen aan de studentenstad, balanceren tussen ontspannen en studeren, nieuwe vrienden maken… Niet voor iedereen loopt dat traject op wieltjes. Waar kun je terecht als je het als student emotioneel moeilijk hebt?

Binnen hun werk bij het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven komen Isolde Vileijn en Cathy Dewolf, beiden psycholoog, regelmatig in contact met studenten met psychische klachten. Toch rust daar nog altijd een groot taboe op. Het project MindMates, dat vijf jaar geleden aan de Leuvense universiteit van start ging, wil hierop een antwoord bieden.

Isolde: “Met dit initiatief leren we studenten om signalen van emotionele moeilijkheden bij elkaar én bij zichzelf te herkennen en bespreekbaar te maken. Wie dat wil, kan daarin nog een stap verder gaan door buddy te worden van een medestudent die het moeilijk heeft of door mee activiteiten over mentaal welbevinden te organiseren. Ons belangrijkste doel is het algemeen welbevinden van álle studenten verhogen.”

Eenzaam op sociale media

Hoe is het vandaag gesteld met de mentale gezondheid van de student?

Cathy: “De cijfers liegen er niet om. Een op de vijf eerstejaarsstudenten kampt met depressieve klachten. Een op de zes heeft angstklachten en een op de tien heeft al aan zelfdoding gedacht. Ondanks de sociale media voelen heel wat jongeren zich toch alleen. Op Facebook zullen ze ook niet gauw vertellen hoe het echt met hen gaat…”

Daarom brengen jullie via de buddywerking studenten met elkaar in contact.

Isolde: “Dat klopt, maar MindMates gaat veel verder dan alleen onze buddywerking. Om zo veel mogelijk studenten gespreks- en luistervaardiger te maken, organiseren we vierdelige workshops. Wie daarna als buddy aan de slag wil, matchen we met een student die gebaat is bij zo’n ondersteuning. Daarnaast organiseren we samen met onze enthousiaste vrijwilligers allerlei activiteiten zoals een film- of spelletjesavond of een picknick.”

Hoe is het om een medestudent als buddy te hebben? Lees hier hoe studenten en buddy’s van MindMates zich daarbij voelen.
 

Valkuilen

Buddy zijn is een mooi engagement, maar niet vanzelfsprekend. Hoe behoed je studenten voor de valkuilen?

Cathy: “In de workshops besteden we veel aandacht aan je grenzen bewaken. Als er zich een ernstige problematiek (bv. een risico op zelfdoding) voordoet, kan het voor de buddy te zwaar zijn om dat alleen te dragen. Dan raden we aan om het netwerk te verruimen met ouders, vrienden, een psycholoog… Als medewerkers van MindMates waken we mee over het welzijn van de buddy’s en de goede interactie tussen buddy en student.”

Isolde: “Alles vertrekt van voldoende zelfzorg. We raden onze buddy’s ook aan om hun ervaringen met ons te delen, zodat ze daar niet te lang alleen mee blijven rondlopen. En als we merken dat een bepaalde ‘match’ niet zo vlot verloopt, grijpen we snel in. Sowieso hebben we minstens elk semester een tussentijdse evaluatie.”

Cathy: “Het is vandaag ontzettend belangrijk dat we allemaal vaardiger worden om signalen op te vangen van mensen in onze omgeving die zich minder goed in hun vel voelen. Eigenlijk zouden we ertoe moeten komen dat jongeren zulke luister- en gesprekstechnieken op de middelbare school leren. In die zin is ook Eerste Hulp Bij Psychische Problemen, wat elke Vlaming nu bij Rode Kruis-Vlaanderen kan volgen, een zeer waardevol initiatief.”

Meer info over workshops (voor studenten en personeelsleden van de KU Leuven), de buddywerking en activiteiten over mentaal welbevinden vind je op www.mindmates.be

Info over praatgroepen voor en door studenten in Gent vind je op Start To Talk.

Dit interview verscheen eerder in De Bond (oktober 2019), het ledenblad van de Gezinsbond.
De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je moet doen, is lid worden.
Gepubliceerd op: 27/11/2019

Tags: ,