Heeft je zoon of dochter zin om de handen uit de mouwen te steken en wat bij te verdienen als jobstudent? Goed idee, maar er komt heel wat bij kijken. En soms kan bijklussen ook nadelig zijn voor de studieresultaten… We zetten een aantal punten op een rijtje waar studenten maar beter rekening mee houden. Handig voor jou als ouder om die ook te weten, dan kun je hen gerichter bijstaan.

Dat je kind in de vakantie iets nuttigs gaat doen waar het eventueel ook nog geld mee verdient, zal je als ouder wellicht toejuichen. Maar hoe haalbaar is een studentenjob tijdens het schooljaar?

Acht uur per week

Werken tijdens het jaar kan immers gevolgen hebben voor de studieresultaten. Volgens uitzendbureau Randstad geeft maar liefst een kwart van de studenten zelf aan dat hun studies lijden onder hun studentenjob. Bijklussen in het middelbaar blijkt op dat vlak minder risicovol dan werken tijdens hogere studies. Dat blijkt uit een studie van de UGent over studentenarbeid en studieresultaten.

Vooral wie meer dan acht uur per week werkt, komt in de problemen. Volgens de cijfers van Randstad zou zo’n 17 procent van de studenten soms ook werken tijdens de lesuren en dan noodgedwongen spijbelen. Dat zoiets geen cadeau is voor studieresultaten, hoeft niet gezegd.

Studie voorop, werk ernaast

Dan maar niet werken én studeren? Zo drastisch hoeft het ook niet. Uit ander onderzoek van de UGent en UAntwerpen blijkt dan weer dat wie zijn studies het belangrijkst vindt zijn resultaten niet ziet lijden onder het feit dat hij daarnaast ook werkt. Nog andere onderzoeken leggen een positief verband tussen studentenarbeid en later succes op de arbeidsmarkt.

Uit dit alles durven we voorzichtig besluiten: werken tijdens hogere studies kan een meerwaarde zijn en een troef voor later, op voorwaarde dat de student zijn studies als prioriteit voorop blijft stellen en dat het werk ernaast komt, en niet omgekeerd.

Vanaf wanneer en hoeveel?

Bijklussen kan al vanaf vijftien jaar, op voorwaarde dat je zoon of dochter op dat moment minstens twee jaar secundair onderwijs met volledig leerplan heeft gevolgd. Zit je kind in een opleiding met deeltijds onderwijs (op school of in een opleidingscentrum) en ontvangt het geen loon, vergoeding of andere uitkering, dan kan het alleen tijdens de schoolvakanties als jobstudent werken. Een maximumleeftijd voor een studentenjob is er niet.

In de nieuwe regeling werkt je zoon of dochter alles bij elkaar best niet meer dan 475 uren (of ongeveer 50 dagen) per jaar. Anders moeten er bijkomende sociale lasten betaald worden, en ook de werkgever betaalt meer. Financieel oninteressant voor alle partijen, dus.

De studentenovereenkomst is een verplicht contract dat de rechten en plichten van de jobstudent duidelijk omschrijft. Maar voor je zoon of dochter dat document ondertekent, ga je best samen na of alle voorwaarden in orde zijn om het recht op kinderbijslag te behouden.

Stoppen met werken

Stel: de job valt tegen. De eerste drie werkdagen kunnen zowel student-werknemer als werkgever het contract nog verbreken, zonder opzegging of vergoeding. Als de student later ontslag wil nemen, moet hij een aangetekende brief aan zijn werkgever bezorgen. Als hij maar één maand (of korter) in dienst is geweest, duurt de opzeggingstermijn één dag. Was hij langer dan een maand aan het werk, dan is dat drie dagen.

Als de werkgever niet tevreden is en de student ontslaat, is ook hij verplicht een aangetekende brief te sturen. De opzeggingstermijn begint in dat geval pas te lopen vanaf de eerste maandag na ontvangst van de ontslagbrief. Je zoon of dochter mag dus niet meteen thuisblijven en moet wellicht nog minstens één dag (of zelfs meer) terug naar het werk.

Dit artikel is een aanvulling van een artikel uit De Bond (augustus 2018). De Bond is het gratis magazine voor leden van de Gezinsbond, vol interessante interviews geschikt voor ieder gezin.
Wil jij dit leuke maandblad ook in je brieven bus? Klik dan hier om lid te worden.
Op de hoogte blijven van al onze ledenvoordelen? Volg ons via:
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Gepubliceerd op: 29/08/2018, laatste update op: 12/10/2018

Tags: ,