Mijn kind werkt als jobstudent. Hoeveel uren mag hij werken, hoeveel mag hij verdienen en waarom is dat zo voordelig?

1. Vanaf welke leeftijd mag mijn kind een vakantiejob hebben?

Vanaf 16 jaar mag elke jongere een vakantiejob uitvoeren. Dat mag zelfs vanaf 15 jaar als de jongere nog voltijds onderwijs volgt én minstens in het derde jaar secundair onderwijs zit.

2. Waarom is de studentenjob van mijn kind zo voordelig?

Een studentenjob is voordelig als er gewerkt wordt met een studentencontract. Dan betalen zowel werknemer als werkgever minder sociale bijdragen. Bij studentenjobs wordt maar 2,71 procent sociale zekerheidsbijdrage afgehouden in plaats van 13,07 procent. Een studentenovereenkomst kan maximaal voor één jaar bij dezelfde werkgever worden afgesloten.

Dat voordelige tarief vervalt als er meer wordt gewerkt dan 475 uur per jaar. Dan zal de jobstudent ook 13,07 procent sociale zekerheidsbijdragen betalen. Hij heeft dan wel recht op vakantiegeld.

3. Hoeveel mag mijn kind werken?

475 uur per jaar (om recht te hebben op de lagere sociale bijdragen) en maximaal 240 uur per kwartaal (om als 18-plusser nog kindergeld te krijgen). Let op: het kind kan dus meer uren werken voor het kindergeld verliest, maar betaalt vanaf het 476ste uur wel meer sociale bijdragen.

Jongeren die ouder zijn dan 18 en die verder studeren, mogen ook onbeperkt werken in juli, augustus en september. Behalve als er gestopt wordt met studeren: dan mag in die ‘laatste zomervakantie’ ook maximaal 240 uur gewerkt worden.

Wordt er meer gewerkt dan 240 uur per kwartaal, dan wordt er voor die drie maanden geen kindergeld gestort. Wordt er meer gewerkt dan 475 uur per jaar, dan wordt er vanaf het 476ste uur 13,07 procent RSZ-bijdrage afgehouden.

4. Hoeveel mag mijn kind verdienen?

Om geen extra belastingen te moeten betalen, mag het kind 10.345,84 euro verdienen na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen. Het geldt dan wel niet meer als kind ten laste.

Om wél ten laste te blijven van de ouders, zodat die genieten van belastingsvermindering, ligt de inkomensgrens lager. Hoeveel mag verdiend worden als jobstudent is afhankelijk van de burgerlijke staat van de ouders.

Ben je gehuwd is of woon je wettelijk samen, dan mag je kind 6.660 euro bruto belastbaar (= na aftrek van sociale bijdragen) verdienen om fiscaal ten laste te blijven. Dat loopt op tot 8.435 euro bruto belastbaar verdienen als je gescheiden bent of feitelijk samenwonend.

Let wel: onderhoudsgeld telt mee voor het inkomen van het kind! Bij het onderhoudsgeld telt de eerste 3.200 euro niet mee, de rest telt mee voor 80 procent.

Ook schoolverlaters moeten opletten: wie niet verder studeert na het secundair, mag vanaf september van dat jaar maximaal 541,09 euro verdienen. Voor wie zijn hogere studies heeft afgerond of stopzet, geldt dat vanaf oktober. Verdien je meer, dan krijg je tijdelijk geen kinderbijslag.

Lees meer over de gevolgen van een vakantiejob voor kindergeld of belastingen in dit artikel.

5. Wat is het effect van studentenjob op de beroepsinschakelingstijd?

Een jongere die stopt met studeren, kan in de zomer volgend op het schooljaar ook nog werken aan het voordelige tarief. Een job in juli telt niet mee voor de beroepsinschakelingstijd, de uren in augustus en september wel. Om in orde te zijn met de kinderbijslag en de belastingen gelden alle bovenstaande voorwaarden naar uren en inkomsten.

Op onze Facebookpagina kan je meer adviezen, tips en tricks, maatregelen, regelgevingen … lezen.

Gepubliceerd op: 12/07/2017, laatste update op: 21/11/2017

Tags: , , , , , , ,