De Sleutel zet zich al jaren in voor preventie van drugsgebruik en hulp aan verslaafden. Sinds 2013 zet De Sleutel ook in op trainingen voor kleuters. Niet omdat onze kleuters verslaafd zijn aan drugs, maar wel omdat het kweken van vaardigheden niet vroeg genoeg kan beginnen. En dat helpt om weerbaarder in het leven te staan.

‘Tijdens de kleuterjaren wordt de basis gelegd voor de persoonlijke en sociale vaardigheden’, legt Johan Van de Walle van De Sleutel uit. Met andere woorden: hoe gaat de kleuter om met tegenslag of gevoelens van boosheid en vreugde? Wat doet hij als er een vriendje zijn favoriete speeltje heeft afgepakt? Kan hij zich beheersen?

Hoe vroeger, hoe meer winst

‘Hoe vroeger je een kind daarin traint, hoe meer winst je maakt. Als een kleuter al leert om zichzelf goed te beheersen of voor zichzelf op te komen, maakt dat een groot verschil voor zijn weerbaarheid later tegen druggebruik. Ook zal het kind sterker staan tegen allerlei psychische aandoeningen, zoals eetstoornissen of zelfverminking.

Kleuterleerkrachten werken al aan de vaardigheden van de kleuters. Dankzij ons trainingsaanbod Het gat in de haag kunnen ze daar nog bewuster én spelenderwijs op inspelen. Via verhalen en tekeningen denken kleuters na over hun gevoelens en leren ze o.a. luisteren, wachten en beleefd zijn.

In de eerste kleuterklas ligt het accent op de persoonlijke beleving, terwijl bij oudere kleuters ook hun sociaal gedrag in de groep ter sprake komt.’

LEES OOK > Tips om het zelfvertrouwen bij je kind te laten groeien

Groentefiguurtjes

Om het aantrekkelijk te maken voor de kleuters wordt gewerkt met 8 kleurrijke groentefiguurtjes, elk met een eigen persoonlijkheid. ‘Zeer herkenbare figuren voor de kleuters waar de kleuterleerkrachten creatief mee aan de slag kunnen gaan.’

Het stopt natuurlijk niet na de kleuterklas, ook in het lager en in het middelbaar wordt gewerkt aan drugspreventie.

TOP

Voor het lager is er sinds 2016 het TOP-spel, opvolger van Contactsleutels en losweg gebaseerd op preventiespel Good Behaviour Game. ‘Het doel is om leerlingen te leren zich aan de afspraken te houden. Op die manier kan grensoverschrijdend gedrag in de puberteit vermeden worden.’

Na één jaar werd het spel geëvalueerd. Daaruit blijkt dat leerlingen die hun gedrag het minst konden controleren (bv. niet kunnen wachten op een uitgestelde beloning) het meest vooruitgang boekten. Er werd ook minder gepest en de leerlingen konden beter opletten. Leerkrachten wisten beter hoe ze gewenst gedrag konden overbrengen en konden effectiever omgaan met storend gedrag.

En bij tieners?

Unplugged is het programma voor het middelbaar. Per graad wordt het anders aangepakt en worden andere onderwerpen behandeld. In de eerste graad gaat het bijvoorbeeld nog niet zozeer over drugs maar voornamelijk over roken, drinken en gamen.

Wat alle programma’s gemeenschappelijk hebben is dat omgaan met emoties, praten met elkaar en relaties tussen de leerlingen en met de leerkracht centraal staan.

LEES OOK > Kan je jouw student met alcohol en drugs leren omgaan?

Dit artikel is een bewerking van een stuk dat verscheen in juni 2017 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 24/06/2017, laatste update op: 23/02/2022