Het is een van de activiteiten die overal vanaf de babytijd aangeraden worden: voorlezen! Logisch als je ziet wat de voordelen van voorlezen zijn.

1) Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling

Bij het (voor-)lezen worden andere woorden gebruikt dan in het echte leven. Op die manier komt je kindje met meer woorden in contact, wat de taalontwikkeling en het taalbegrip stimuleert. Dat heeft dan weer effecten op de hele schoolcarrière: het kind kan sneller lezen, beter spellen en dat heeft ook impact op wiskunde en wetenschap. Ook die kan je niet goed begrijpen zonder taal.

2) Het is een knus momentje samen

Of je nu voorleest als rustmoment in de dag of voor het slapengaan: bij voorlezen zit je lekker dicht bij elkaar. Gedeelde tijd samen = heerlijk!

3) Boeken en prenten prikkelen de fantasie

De verhalen en de fantastische prenten zetten je kind aan tot dromen, tot fantaseren, tot het maken van een eigen werkelijkheid. Ze komen in contact met dingen die ze niet kennen, of kunnen zich net identificeren met de hoofdpersonages.

4) Voorlezen maakt gevoelens bespreekbaar

Een kindje dat bang is in het donker, dat op het potje gaat of dat afscheid moet nemen: je kind weet dat het niet de enige is, en het is vaak een aanleiding om angsten of gevoelens te bespreken. Ook is het een manier om je kind op iets voor te bereiden.

5) Het sterkt het geheugen

Om het verhaal te kunnen volgen, moet je luisteren en je concentreren. Wat eerder in het boek gebeurde, is belangrijk voor het vervolg. Stimuleer dit bij je kleuter door vragen te stellen of terug te grijpen naar het begin.

6) Het kind zal vaker zelf lezen

Kinderen waarvoor vaak is voorgelezen, grijpen zelf sneller en vaker naar een boek.

7) Een vast voorleesmoment zorgt voor structuur

Op een vast moment voorlezen, geeft het kind een ankerpunt. Die structuur zorgt voor voorspelbaarheid, en dat hebben alle kinderen nodig.

Moedertaal

Voorlezen wordt aangemoedigd in de moedertaal, ook als die niet het Nederlands is. Het belangrijkste is dat het taalbegrip wordt gestimuleerd. Een goed begrip van de moedertaal heeft voordelen voor de verwerving van het Nederlands.

Tip

Voorlezen kan perfect afgewisseld worden met liedjes zingen of toneeltjes bedenken.

Wil je meer tips en tricks dan kan je ons volgen via Facebook/Twitter of schrijf je in op onze nieuwsbrieven.

Gepubliceerd op: 07/08/2017, laatste update op: 21/11/2017

Tags: , , ,