Een opwindend moment voor ouders én kleuters is toch wel het moment dat kleuters beginnen verstoppertje te spelen. Voor ouders is het ook een bron van amusement: de kleuters verstoppen zich namelijk echt niet zo goed. Achter een gordijn met de benen zichtbaar, onder de tafel of onder een deken. Maar waarom zijn kleuters zo slecht in verstoppertje spelen?

Lange tijd werd gedacht dat kleuters die ‘verstopfoutjes’ maken omdat ze egocentrische wezens zijn die zich niet kunnen verplaatsen in een ander perspectief. Met andere woorden: ze zijn zo slecht in verstoppen omdat ze denken dat anderen de wereld exact zo zien als zijzelf.

Daarom zouden ze hun verstopkunsten ook beginnen met de handen voor de ogen te houden of enkel hun hoofd onder een kussen te steken.

Experiment

Nieuw psychologisch onderzoek brengt deze verklaring aan het wankelen. Een groepje kleuters werd daarvoor aan een experiment onderworpen. Zo werden ze samen in een kamer gezet met een volwassene, die de eigen ogen of oren bedekte.

De kinderen kregen dan de vraag of zij zelf de persoon nog konden zien of horen. Het antwoord verraste de psychologen: Neen.

Verklaring

Wat was er aan de hand? Verstonden de kleuters de vraag niet goed of dachten ze op een andere manier over zien en niet zien? De psychologen voerden extra experimenten uit. Daaruit bleek dat de kleuters de vraag wel goed begrepen en helemaal niet in de war waren, maar ze bleven bij hun antwoord: dat de persoon niet zichtbaar was. Kleuters geloven echt dat de ander niet kan worden gezien of gehoord als ze oren, ogen of mond bedekken.

Voor kleuters is wederzijds oogcontact dus noodzakelijk om ‘gezien’ te kunnen worden. ‘Ik kan jou alleen zien als jij mij ook kan zien’, zoiets. Dat er andere lichaamsdelen wél zichtbaar zijn, speelt voor hen geen rol.

“Dat wijst niet op egocentrisme, integendeel. Onder ‘zichtbaar zijn’ verstaan zij dat er wederzijdsheid moet bestaan. Een opmerkelijk standpunt waar volwassenen nog iets van kunnen leren”, zo merken de psychologen nog fijntjes op.

Meer updates kan je via onze Facebookpagina volgen. Lid worden van De Gezinsbond doe je hier.

Gepubliceerd op: 29/12/2016, laatste update op: 02/07/2020

Tags: , , ,