Als ouder slaak je een zucht van opluchting als je kind naar school gaat. Eindelijk valt die zware maandelijkse last van de kinderopvangkosten weg, want school is gratis. Toch komen ook bij ons gratis onderwijs extra kosten kijken, ook in de kleuterklas.

Dit zijn de gemiddelde kosten in de kleuterschool, zo berekende het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA, nu Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) in 2005. Deze cijfers werden gecorrigeerd voor kosteloos onderwijs en maximumfactuur én geïndexeerd door de studiedienst van de Gezinsbond in augustus 2017:

  • Eerste kleuterklas: 297,09 euro
  • Tweede kleuterklas: 307,65 euro
  • Derde kleuterklas: 337,45 euro

Deze kosten omvatten alles wat een kleuter nodig heeft om naar school te gaan; zoals boekentas, kledij maar ook vervoer en uitstappen, waarvoor de limiet van de maximumfactuur werd opgenomen.

Wat de school zelf moet voorzien (door de ‘kosteloosheid van het onderwijs‘), is uiteraard niet opgenomen. Ook niet inbegrepen zijn naschoolse opvang en warme maaltijden: voor een kleuter die blijft eten en laat wordt opgehaald kan de maandelijkse factuur gemakkelijker verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

Gratis?

Wat is er dan gratis? Het idee is dat elk kind de eindtermen moet kunnen halen onafhankelijk van de thuissituatie.

Onderwijs volgen, is gratis, en ook voor de inschrijving wordt geen geld aangerekend. Alles wat de kleuter nodig heeft om zich te ontwikkelen en zich te ontplooien, wordt voorzien door de school. Daartoe behoren speelgoed, knutselmateriaal, boeken, muziek, de speelplaats, de turnzaal enzovoort.

De volledige lijst van wat de school gratis moet voorzien, kan je hier raadplegen.

Maximumfactuur

Voor extra’s mag een school wel geld aanrekenen, al is dat begrensd. Dat is de maximumfactuur: het maximum dat een school mag uitgeven per kind per schooljaar aan activiteiten en materialen die niet strikt noodzakelijk zijn, zoals een bezoek aan een pretpark of een bepaald schrift. Voor het kleuteronderwijs geldt een scherpe maximumfactuur van 45 euro (voor het schooljaar 2017-2018). Dit bedrag wordt elk jaar herbekeken.

In het lager onderwijs liggen die bedragen iets hoger: een scherpe maximumfactuur van 85 euro per schooljaar (voor het schooljaar 2017-2018) en een minder scherpe maximumfactuur (voor niet-verplichte meerdaagse uitstappen geheel of gedeeltelijk binnen de schooluren) van 425 euro (voor het schooljaar 2017-2018). Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Bekijk op de site van Onderwijs Vlaanderen de laatste update.

Schoolpremie

Ter ondersteuning van ouders in de dure maanden augustus en september, wordt in augustus bij de kinderbijslag jaarlijks een schoolpremie betaald. Dat bedrag, tussen 20 en 84 euro per minderjarig kind , moet een deel van de ‘terug naar school’ kosten opvangen. De meeste ouders vinden dit veel te weinig en ook de Gezinsbond: het extraatje wordt geapprecieerd maar voldoende is het zeker niet.

Schooltoelage

Ouders met een bescheiden inkomen kunnen ook een schooltoelage aanvragen. Dat kan je zelf doen via het digitaal loket op de site van het ministerie van Onderwijs. Daar wordt ook uitleg gegeven hoe je de aanvraag kan invullen, wanneer je in aanmerking komt en hoeveel de schooltoelage bedraagt.

Leden van de Gezinsbond kunnen zich ook laten bijstaan door de Sociaal-Juridische dienst van de Gezinsbond (sjd@gezinsbond.be of 02-507.88.66).

Vanaf 1 januari 2019 zal het niet meer nodig zijn dit zelf aan te vragen. Dan worden de kinderbijslag en de schooltoelagen in één ‘groeipakket voor gezinnen’ gestopt. Het voordeel is dan wel dat de schooltoelagen automatisch zullen worden toegekend.

Wie de schoolfacturen moeilijk kan betalen, kan bij de school terecht om een spreiding van betaling aan te vragen. Zo hoeft het bedrag niet in één keer te worden betaald.

Toch nog vragen of klachten? Bespreek die eerst met de directie en als je er samen echt niet uitkomt, richt je dan tot de Commissie Zorgvuldig Bestuur die zich buigt over klachten rond onderwijskosten.

De Gezinsbond helpt!

Om gezinnen te ondersteunen, zijn er onze ledenvoordelen en spaarkortingen. Leden krijgen korting bij De Lijn en de NMBS. Voor gezinnnen met meer dan drie kinderen zijn er ook de kortingskaarten. Voor bureaumateriaal, agenda’s en dergelijke krijg je ook korting bij De Standaard Boekhandel. Vergeet de extra bon niet uit De Bond van 25 augustus 2017!
Klinkt interessant maar je bent geen lid? Daar kan iets aan gedaan worden: word nu lid!
Gepubliceerd op: 28/08/2017, laatste update op: 06/08/2020

Tags: , , ,