Wat is een ‘goede school’ voor je kind? Het is in de eerste plaats een plek waar het kind volop kan leren en zich goed in zijn vel voelt. Ook de afstand tussen huis en school, vriendjes, visie en zorgbeleid, voor- en naschoolse opvang,… spelen een rol. Als ouder maak je samen met je kind de afweging.

Elke school heeft een eigen visie en legt andere accenten. School maken doen ouders en leerkrachten samen, daarom is het belangrijk dat je kiest voor een school met een visie waar je achterstaat.

Meer informatie over het pedagogische project vind je meestal op de website van de school. Laat je niet alleen leiden door mooie folders of ervaringen van andere ouders, maar hou ook rekening met de eigenheid van je kind. Is het een avontuurlijke ontdekkingsreiziger of voelt het zich beter op een plek waar iedereen elkaar kent? Dat kan meespelen in de keuze voor een grote of kleinere school.

Zorgvragen van het kind

Heeft je kind bijzondere aandacht nodig omwille van ziekte, beperking, thuissituatie, of andere zorgvragen? Vraag dan een gesprek met de directie en de zorgbegeleiding. Het M-decreet bepaalt dat ook kinderen met een beperking recht hebben op inschrijving in het gewoon onderwijs, als de school met redelijke aanpassingen het kind kan ondersteunen.

Voor- en naschoolse opvang

De werkuren van ouders vallen vaak niet samen met de schooluren, een goede opvang vóór en na de schooltijd is dan ook geen overbodige luxe. Vraag naar de opvanguren en eventuele voorrangsregels en schrijf tijdig in, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. De school of de gemeente kan alle informatie bezorgen.

Informeer je goed en tijdig

Keuze gemaakt? Informeer je dan op tijd over de aanmeldings- en inschrijvingsperiodes.

De centrale aanmeldings- en inschrijvingsperiode is meestal al in januari tot maart, de info- en openklasdagen vinden vaak pas later plaats. Het loont dus de moeite om het jaar voor de inschrijving al eens een kijkje te nemen.

Volg ons advies via Facebook en/of Twitter. Of word lid van De Gezinsbond.

Gepubliceerd op: 20/04/2017, laatste update op: 16/12/2017

Tags: , , , , ,