De Vlaamse Scholierenkoepel lanceerde hun eisen voor betaalbaar onderwijs. De Gezinsbond deelt die alarmkreten. Betaalbaar kwaliteitsonderwijs is geen voorrecht, maar een recht. De schoolfactuur in het secundair moet transparanter én moet een plafond krijgen.

De schoolfactuur in het secundair: de praktijk

Actuele cijfers over de kost van een schooljaar zijn er niet. De laatste studiekostenonderzoeken houden geen rekening met extra kosten door de digitale versnelling en de energiecrisis. Dat die evoluties de schoolfactuur alleen maar doen stijgen, staat als een paal boven water.

Niet alle secundaire scholen hanteren een kosten beheersend beleid. Hierdoor kunnen de verschillen tussen scholen enorm oplopen. Er is geen maximumfactuur voor leer- of werkboeken, materiaal voor praktijklessen, of uitstappen en meerdaagse schoolreizen.

Als je het als gezin niet breed hebt, ga je maar beter op zoek naar een school die van betaalbaar onderwijs wel een prioriteit maakt. Vrije schoolkeuze komt hierdoor onder druk te staan.

LEES OOK > Getuigenis van school met maximumfactuur

Waar is de logica?

Van de belofte dat de extra kosten door digitalisering zullen gecompenseerd worden door minder fotokopieën of handboeken merken ouders heel weinig. Scholen zijn vrij in het kiezen voor een huur- of koopsysteem voor laptops. Zij kunnen ook toestellen aanschaffen die het budget van de overheid overschrijden. Tegelijk blijft de rubriek ’fotokopie’ stijgen en jagen éénmalig te gebruiken invulboeken de prijs van het boekenpakket de hoogte in.

Vooral leerlingen uit de lagere sociaaleconomische klasse gaan niet mee op schoolreis. Het voorziene vervangprogramma op school is ‘gratis’, maar geeft tegelijk de boodschap dat de school als poort op de wereld niet voor iedereen openstaat.

In het buitengewoon onderwijs neemt het aantal leerlingen toe. Niet moeilijk, als ouder in het gewoon onderwijs moet je voor elke therapie na schooltijd zelf nog een flinke duit in het zakje doen. Andere leerlingen hebben steeds meer betalende bijles nodig om leerachterstand in te halen.

Een recht, geen voorrecht

De Gezinsbond steunt de vraag van de Vlaamse Scholierenkoepel. Betaalbaar onderwijs is een recht, geen voorrecht. De vrijblijvende kostenbeheersing op scholen moet dringend plaats maken voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. De reële kostprijs van een studierichting moet mee de schooltoeslagen bepalen. Leerlingen met leernoden begeleiden, hoort gratis te gebeuren en binnen de school(m)uren.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 21/11/2022

Tags: , , ,