De kostprijs van naar school gaan, loopt verder op in het middelbaar. Er bestaan gemiddelde cijfers over wat een middelbareschoolstudent kost, maar die ‘verstoppen’ een grote kloof tussen de studierichtingen. In richtingen waarvoor specifiek materiaal nodig is, kan het middelbaar duur uitvallen.

Wat niet moet betaald worden, is de inschrijving voor de school. Al de rest (boeken, kopieën, uitstappen, opvang, schoolbus, …) wordt doorgerekend aan de ouders. Omdat er geen vastgelegde maximumfactuur bestaat, kunnen de kosten flink oplopen. Hoe duur is het middelbaar?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Om die reden worden de kosten opgesplitst naar onderwijsvorm. Dit zijn gemiddelden: tussen de richtingen onderling kan de prijs nog schommelen.

Kost per onderwijsvorm in 2017

Secundair Onderwijs, berekend door het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA, nu Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) in 2006, geïndexeerd door studiedienst Gezinsbond in augustus 2017. De laatste versie van de kosten kan je hier raadplegen.

  • 1ste graad: 1.069,92 euro
  • 2de graad

ASO: 1.178,30 euro
TSO: 1.291,95 euro
BSO: 1.157,28 euro
KSO: 1.414,50 euro

  • 3de graad

ASO: 1.343,63 euro
TSO: 1.414,94 euro
BSO: 1.278,62 euro
KSO :1.662,07 euro

In deze kost zijn inbegrepen: schoolboeken, tijdschriften, fotokopieën, gereedschappen en grondstoffen, speciale kledij, schoolmateriaal, pc en internet huis én stagekosten (TSO en BSO, vervoer van en naar school, schoolactiviteiten, schoolreizen, steunbijdragen en facultatieve kosten.

Vraag om maximumfactuur

De Gezinsbond vraagt dat ook voor het secundair onderwijs een maximumfactuur bepaald wordt, zodat ouders weten waar ze aan toe zijn.

De regering verplicht scholen wel om een bijdrageregeling uit te werken. Voor de ouders moet duidelijk zijn hoe vaak de factuur zal worden meegegeven en hoe, wat extra zal worden aangerekend en wat kan je dan doen als betalen moeilijk is.

Ouders die voorstellen hebben of denken dat het anders kan, kunnen zich aansluiten bij het oudercomité. De ouders zijn, net als de leerlingen, vertegenwoordigd in de schoolraad. Die buigt zich (onder andere) over de bijdrageregeling.

Extra’s

Sinds 2019 zijn de schooltoeslagen ondergebracht in het Groeipakket. Er wordt per leerling een schoolbonus uitbetaald, en wie er rechtop heeft, krijgt ook een schooltoeslag. Deze worden automatisch toegekend. Wat het verschil is tussen schoolbonus en schooltoeslag, lees je hier.

Wie de schoolfacturen moeilijk kan betalen, kan bij de school terecht om de betaling te spreiden of samen naar een andere haalbare oplossing te zoeken. Wie nog vragen of klachten heeft, bespreekt die best eerst met de directie. Als je er samen echt niet uitkomt, richt je dan tot de Commissie Zorgvuldig Bestuur die zich buigt over klachten rond onderwijskosten.

De Gezinsbond helpt!

Om gezinnen te ondersteunen, zijn er onze ledenvoordelen en spaarkortingen. Leden krijgen korting bij De Lijn en de NMBS. Voor gezinnnen met meer dan drie kinderen zijn er ook de kortingskaarten. Voor bureaumateriaal, agenda’s en dergelijke krijg je ook korting bij De Standaard Boekhandel. Vergeet de extra bon niet uit De Bond van 25 augustus 2017.
Klinkt interessant maar je bent geen lid? Daar kan iets aan gedaan worden: word nu lid!

Laatste update: 3 april 2019

Gepubliceerd op: 30/08/2017, laatste update op: 06/08/2020

Tags: , , , , , ,