Spreekbeurten. Toetsen. Groepswerken. Examens. Te veel werk op veel te korte tijd. School zorgt bij heel wat kinderen en jongeren voor druk op de ketel. Volgens een onderzoek van de Vlaamse Scholierenkoepel heeft maar liefst 75 procent van de jongeren stress wanneer ze in de klas zitten. Straf is dat.

Vooral de competitie op school blijkt een bijzonder grote bron van stress op school te zijn. Nogal wat ouders en leerkrachten hebben de neiging om jongeren met elkaar te vergelijken, en in veel scholen ligt de nadruk nog altijd op punten scoren.

Gestraft voor fouten

In een interview met BOTsing vertelde motivatiepsycholoog Willy Lens dat kinderen op die manier nauwelijks de kans krijgen om fouten te maken.

Willy Lens: “Een fout wordt meteen afgestraft met een slecht punt. Maar punten laten alleen zien hoeveel je goed of fout had, ze tonen niet hoeveel vooruitgang je geboekt hebt. Heb je acht woorden van de tien juist, dan haal je een acht. Maar als je tevoren hooguit een vijf haalde, verdien je toch eigenlijk een tien? Je bent toch fantastisch goed vooruitgegaan?”

Presteren in plaats van leren

Lens: “Natuurlijk moeten er af en toe overhoringen of examens zijn, maar als je dagelijks bestookt wordt met toetsen, zit je constant in een sfeer van moeten presteren. Dat is echt niet gezond. Je gaat naar school om iets te leren, niet om voortdurend beoordeeld te worden. Het verbaast me niet dat zoveel leerlingen gedemotiveerd raken.”

“Wanneer ik zit te leren voor een toets, denk ik altijd dat het niet gaat lukken. Door de stress krijg ik af en toe buikpijn, en soms begin ik zelfs te wenen” (Jordi, 12)

Hoge verwachtingen

De school en het puntensysteem zijn zeker niet de enige schuldigen wanneer het over stress op school gaat. Volgens kinder- en jeugdpsychiater Lieve Swinnen verwachten we gewoonweg te veel van onze kinderen.

Lieve Swinnen: “Jonge mensen hebben nu véél meer mogelijkheden dan vroeger, maar de druk om te presteren is daardoor ook groter. ‘Gemiddeld’ is vandaag niet goed genoeg meer: je moet op zoveel mogelijk vlakken de top halen.”

Drukke agenda

Sportclub, muziekschool, lessen Woord en Drama… Ook na de schooluren komt er heel wat af op jonge mensen. Pedagoog en onderzoeker Pedro De Bruyckere is van mening dat de agenda’s van kinderen vaak te vol zitten.

Pedro De Bruyckere: “Al die activiteiten zijn interessant en leuk en relevant, maar je kunt ze nu eenmaal niet allemaal doen. Als ouder is het je taak om je kinderen te leren kiezen, zodat ze een paar avonden per week gewoon op hun gemak kunnen zijn. Ze hebben rust en slaap nodig, anders raken ze uit balans. Die evidente dingen verliezen we soms wat uit het oog.”

Karakter van het kind

Ook het karakter van het kind speelt een rol in stress op school. Perfectionistische kinderen zetten veel druk op zichzelf, kinderen met faalangst hebben angst om te mislukken, wat natuurlijk ook voor stress zorgt. Tips om hiermee om te gaan vind je in dit artikel.

Hulp nodig?

Zit het compleet strop met de stress van je kroost? Zoek dan zeker wat extra steun. Klop gerust aan bij je huisarts, hij of zij kan je vast op weg helpen en eventueel doorverwijzen naar een therapeut of naar een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Bij problemen die te maken hebben met school, is het een goed idee om contact op te nemen met het CLB.

Dit is een stukje van een artikel dat verscheen in het onderwijsnummer van De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond, op 25 augustus 2017. Het werd samengesteld door stukjes uit BOTsing nummmer 52, 59 en 74. BOTsing is het magazine voor ouders met tieners, dat leden van de Gezinsbond gratis in de bus krijgen. Zin in BOTsing? Klik dan hier om een nummer bij te bestellen.

 

Meer? 

  1. Inschrijven op onze nieuwsbrief
  2. Ons volgen via Facebook en Twitter
  3. Lid worden van Gezinsbond en genieten van de vele voordelen

Tags: ,