Goed nieuws! Eindelijk is er is een wet goedgekeurd waardoor zwangere werkneemsters die ziek of tijdelijk werkloos worden in de laatste 6 weken vóór hun vermoedelijke bevallings­datum, toch 14 weken moederschapsrust na de geboorte hebben. Nu de wet in het Staatsblad gepubliceerd is, hebben ook alle ziekenfondsen de nodige praktische info. Aarzel dus niet om jouw ziekenfonds te contacteren als je met vragen zit.

Wetsaanpassing moederschapsrust op vraag van de Gezinsbond

Tot nu toe wordt het aantal ziektedagen in de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum automatisch afgetrokken van de 15 weken moederschapsrust waarop een zwangere werkneemster recht heeft.

Ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft datzelfde negatieve effect, zo ondervonden heel wat zwangere mama’s die sinds de coronaperiode plots tijdelijk werkloos waren. Voor beide groepen is er nu een oplossing, onder meer dankzij lobbywerk van de Gezinsbond, de Vrouwenraad en de vakbonden.

De Gezinsbond vraagt al lang een oplossing voor toekomstige mama’s die ziek worden tijdens hun zwangerschap én sinds de coronacrisis ook voor zwangere mama’s die in tijdelijke werkloosheid zitten.

Begin dit jaar volgde een eerste stap in de goede richting: de Nationale Arbeidsraad volgde de visie van de Gezinsbond en vroeg aan de regering om de wet aan te passen. Ook zij vonden dat ziekte tijdens het bevallingsverlof geen effect mocht hebben op het nu al korte moederschapsverlof.

Op dinsdag 12 mei stemde een meerderheid van de parlementsleden van de Kamercommissie Sociale zaken voor het behoud van de 14 weken verlof na de geboorte en op 4 juni volgde ook een meerderheid in de plenaire vergadering.

Eindelijk goed nieuws voor alle toekomstige mama’s met een werknemersstatuut! We vragen dat dezelfde regeling snel van toepassing wordt voor de ambtenaren en de zelfstandigen.

LEES OOK > 14 weken moederschapsrust na de geboorte: ‘Elk moment extra met je kindje is mooi meegenomen’

Belangrijk!

De Gezinsbond krijgt heel wat vragen van bezorgde (toekomstige) mama’s, maar het zijn de ziekenfondsen die je advies kunnen geven. Ga alleszins niet aan het werk als je nog geen duidelijkheid hebt, want dan verlies je de mogelijkheid om daarna het moederschapsverlof nog te verlengen.

Op deze pagina vind je alvast of je in aanmerking komt voor de nieuwe regeling en hier kan je nakijken hoe het juist staat met de wetgeving. Bij vragen kan je contact opnemen met de FOD WASO via hun website.

Waarom was dit nodig?

Heel wat ouders met een pasgeboren baby vinden 15 weken moederschapsverlof nu al een vrij korte periode. Binnen Europa behoren we tot de landen met het kortste moederschapsverlof.

Wetenschappelijk gezien valt er heel veel te zeggen voor een langere moederschapsrust na de geboorte, zowel voor moeder als baby.

Het is dan ook echt geen goede zaak dat het nu al korte moederschapsverlof door ziekte voor het bevallingsverlof beperkt werd in de tijd. Kersverse mama’s en papa’s vonden dit altijd zeer onrechtvaardig.

De regelgeving zette zwangere vrouwen aan om zo lang mogelijk door te werken vóór de bevalling, zelfs al geeft hun lichaam een ander signaal. Dat is niet gezond, noch voor de toekomstige mama, noch voor het kind.

LEES OOK > 6 redenen waarom een verlenging van de moederschapsrust nodig is

Kindnorm voor gezinstijd

De Gezinsbond wil dat het beleid uitgaat van een kindnorm. We vragen dat de overheid maatregelen waarbij ook kinderen betrokken zijn, afstemt op wat kinderen nodig hebben en aankunnen.

Daarom blijven we verder ijveren voor een moederschapsverlof van 26 weken én één maand geboorteverlof voor alle papa’s en meemoeders.

Met een baby in huis ziet je leven er een pak anders uit. Daarom krijg je als jonge ouder gratis ‘Brieven aan Jonge Ouders’, een tijdschrift van de Gezinsbond boordevol herkenbare verhalen en boeiende weetjes. Ook kan je je inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief die perfect de leeftijd van je kindje volgt. Schrijf je hier snel in!

Gepubliceerd op: 09/06/2020, laatste update op: 17/01/2022

Tags: