Na de bevalling komt er ontzettend veel op je af. Plots is er niet alleen dat kleine mensje waarvoor je verantwoordelijk bent, er zijn ook een paar formaliteiten die je in orde moet brengen. Met deze checklist geboorte vergeet je zeker niets!

□ Erkenning van het kind

Niet-gehuwde koppels moeten het kind laten erkennen door de papa. Dit kan op drie momenten: voor de geboorte (met attest met de uitgerekende bevallingsdatum op), bij de aangifte van de geboorte of na de geboorte.

□ Aangifte geboorte

Binnen de 15 dagen na de geboorte, moet de geboorte aangegeven worden bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. In sommige gemeenten kan je dit nu ook in de kraamkliniek zelf doen.

Als jullie getrouwd zijn of als de partner het kind heeft erkend vóór de geboorte, hoeft de moeder hiervoor niet mee te komen.

Neem deze documenten mee:
* medisch attest met daarop dag, uur en plaats van ge­boorte en geslacht van de baby;
* identiteitskaarten van de ouders;
* trouwboekje of akte van erkenning;

TIP: denk op voorhand ook al eens na over de achternaam: van mama, papa of beide?

De gemeen­te bezorgt je een uittreksel uit de geboor­teakte, een attest voor de aanvraag van kinderbijslag en een attest voor je ziekenfonds. Sommige gemeenten voorzien ook een geboortepremie. Meer informatie daarover vind je op de website van je gemeente.

□ Groeipakket

Bezorg het attest dat je kreeg bij de aangifte zo snel mogelijk aan de uitbetaler van het Groeipakket. Zij zorgen er dan voor dat je het startbedrag (vroeger kraamgeld) en basisbedrag (kinderbijslag) krijgt. Het startbedrag kan je ook laten uitbetalen voor de bevalling: als dit al is gebeurd, krijg je het natuurlijk geen tweede keer.

> Wat betekent het Groeipakket voor jou en jouw gezin?

□ Ziekenfonds

Ook je ziekenfonds breng je officieel op de hoogte, zodat ze weten wanneer je opnieuw begint te werken. Sommige ziekenfondsen geven ook een geboortepremie of een kraamcadeau. Ook je kind moet ingeschreven worden in het ziekenfonds. Je kind krijgt dan eigen klevertjes en een isi+-kaart, waarmee zorgverleners kunnen nagaan wat de verzekerbaarheid is.

□ Werkgever

De ouder die het kind fiscaal ten laste wil nemen, meldt dit aan zijn werkgever. Bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing op het loon (= maandelijkse voorafbetaling personenbelasting) wordt daar onmiddellijk rekening mee gehouden.

□ Opvang

Moet je nog op zoek naar kinderopvang? Met deze zoekmachine van Kind en Gezin kan je per gemeente alle opvangadressen terugvinden. Je kan er ook aangeven welke soort opvang je wil en hoeveel dagen het kind zou gaan. Wacht hier absoluut niet te lang mee want in bepaalde regio’s is kinderopvang heel schaars!

> Heb je recht op een kinderopvangtoeslag? Bekijk hier de voorwaarden

□ Gezinsbond

Laat ons niet wachten! Hoe sneller wij de geboortedatum van je kindje kennen, hoe sneller wij jouw gratis abonnement op ‘Brieven aan Jonge Ouders’ in orde kunnen brengen. Geef je gegevens door via de website of nog toffer: stuur ons een geboortekaartje en vergeet je adres niet te vermelden. We hangen ze trots op in ons bureau!

In ruil krijg je niet alleen ons magazine Brieven aan Jonge Ouders, boordevol tips, verhalen en getuigenissen van mama’s, je krijgt er ook een tof geboortegeschenk bovenop! Dan heb je recht op onze ledenvoordelen en versterk je onze gezinspolitieke werking, waarbij we lobbyen voor gezinsvriendelijk beleid bijvoorbeeld op vlak van kinderopvang, geboorteverlof en voor kwetsbare doelgroepen, zoals gezinnen in armoede en alleenstaande ouders.

Word lid van de Gezinsbond en wij helpen je graag. Of volg andere tips en tricks via Facebook.

(Update 08/02/2019: aanpassing tekst naar Groeipakket)

Gepubliceerd op: 10/06/2017, laatste update op: 19/11/2020

Tags: , , , , , ,