Een zwangerschap vergt heel wat van een vrouwenlichaam. Het maakt je door wisselende hormonen en een lagere weerstand gevoeliger voor bepaalde dingen, zoals ziekte en infectie. Geen probleem toch, iedereen kan ziek worden? Ja en nee: als je zwanger bent, word je best niét ziek tijdens zes weken voor de bevalling. Deze ‘ziektedagen’ worden namelijk niet gezien als arbeidsongeschiktheid, maar als moederschapsrust.

UPDATE Ondertussen is de wetgeving dankzij de Gezinsbond aangepast: kersverse mama’s hebben nu altijd recht op 14 weken moederschapsrust na de bevalling. Lees er alles over in dit artikel.

Zes weken voor de bevalling ziek? Pech!

Dat lees je goed: de kostbare dagen die je probeerde op te sparen voor de voorbereiding op de bevalling én de verzorging van je kindje worden opgesoupeerd als je durft griep of een keelontsteking te krijgen.

Vanwaar de kronkel om ziektedagen anderhalve maand voor de bevalling als moederschapsrust te beschouwen? Het is ons een raadsel.

Te weinig

De duur van moederschapsrust in België is al kort. Op Europees niveau bekeken bengelen we met onze 15 weken (voor werknemers) al onderaan. De meerderheid van werkende mama’s (72 procent) en hun partners (68 procent) vindt de moederschapsrust te kort.

Deze moederschapsrust wordt opgedeeld in een week verplicht voor de uitgerekende datum en 9 weken verplicht na de bevalling. De resterende vijf weken zijn optioneel. Zij kunnen verspreid worden voor en na de bevalling. Zo zijn mama’s tot 14 weken thuis met hun pasgeboren baby.

Wie weken voor de bevalling zwaar ziek wordt, ziet die tijd met het kind na de bevalling ingeperkt. Wie de volledige zes weken voor de bevalling ziek was, heeft maar 9 weken meer over na de bevalling.

‘Wanneer je vrij vroeg voor je uitgerekende datum moet plat liggen, verlies je heel veel moederschapsrust na de bevalling. Dat is absurd. Alle moeders en kindjes moeten dezelfde tijd na de geboorte krijgen om ieder kind een zo goed en stabiel mogelijke start te kunnen geven. Idem voor ziek zijn tijdens de laatste weken vóór de uitgerekende datum. Dit wordt ook afgetrokken en zou absoluut niet mogen.’ – getuigenis uit ons e-dossier ‘Verlof rond de geboorte van een kind

Hervorming

Je baby na 9 weken uit handen moeten geven, kan onmogelijk bevorderlijk zijn voor een goede hechting tussen moeder en kind. We willen hier meteen de situatie van vrouwelijke zelfstandigen nog eens onder de aandacht brengen: zij hebben in totaal slechts 12 weken moederschapsrust. 93 procent van de zelfstandige mama’s vindt dit dan ook veel te kort.

Een volledige hervorming van moederschapsrust is hier echt wel op zijn plaats.

Onze vraag

We blijven de federale regering vragen een wetswijziging door te voeren zodanig dat alle vrouwen de kans hebben zelf het ogenblik te kiezen waarop hun moederschapsrust begint.

Met andere woorden, wij vragen om de ziektedagen tijdens de periode van zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum niet langer bij de prenatale moederschapsrust onder te brengen.

Een stapje dichter

Intussen staan we één stapje verder: de Nationale Arbeidsraad heeft begin januari 2020 hetzelfde standpunt ingenomen als de Gezinsbond en vindt dat wet moet aangepast worden. Dit is een belangrijke stap want het advies van de NAR is onontbeerlijk om deze situatie aan te passen; zij beheren mee de sociale zekerheid en de bevoegde ministers houden meestal rekening met dit advies. We hopen dus dat de volgende federale regering het advies niet in de wind slaat.

Een maand geboorteverlof en 26 weken moederschapsverlof

In ieder geval blijft de Gezinsbond het probleem aankaarten. Een probleem dat heel wat gezinnen treft en een schaduw werpt op wat een gelukkige periode zou moeten zijn. En we blijven vanuit ons streven naar een kindnorm in het gezinsbeleid, ijveren voor een moederschapsverlof van 26 weken en een maand geboorteverlof voor alle mama’s en papa’s.

Toekomstige moeders en hun baby’s zullen er wel bij varen.

De Gezinsbond verdedigt de belangen van alle ouders en gezinnen, in alle vormen en maten, bij politici en belangengroepen. Help ons dit werk verder te zetten en word nu lid!
Blijf op de hoogte van onze acties, standpunten en voordelen via:
* Facebook
* Nieuwsbrief (enkel voor leden)
Gepubliceerd op: 22/03/2018, laatste update op: 03/08/2020

Tags: , , ,