Een zwangerschap vergt al veel van een vrouwenlichaam. Het maakt je door wisselende hormonen en een lagere weerstand gevoeliger voor bepaalde dingen, zoals ziekte en infectie. Geen probleem toch, iedereen kan ziek worden?

Ja en nee: als je zwanger bent, word je best niét ziek tijdens zes weken voor de bevalling. Deze ‘ziektedagen’ worden namelijk niet gezien als arbeidsongeschiktheid, maar als moederschapsrust.

Dat lees je goed: de kostbare dagen die je probeerde op te sparen voor de voorbereiding op de bevalling én de verzorging van je kindje worden opgesoupeerd als je durft griep of een keelontsteking te krijgen.

Vanwaar de kronkel om ziektedagen anderhalve maand voor de bevalling als moederschapsrust te beschouwen? Het is ons een raadsel.

Te weinig

De duur van moederschapsrust in België is al kort. Op Europees niveau bekeken bengelen we met onze 15 weken (voor werknemers) al onderaan. De meerderheid van werkende mama’s (72 procent) en hun partners (68 procent) vindt de moederschapsrust te kort.

Deze moederschapsrust wordt opgedeeld in een week verplicht voor de uitgerekende datum en 9 weken verplicht na de bevalling. De resterende vijf weken zijn optioneel. Zij kunnen verspreid worden voor en na de bevalling. Zo zijn mama’s tot 14 weken thuis met hun pasgeboren baby.

Wie weken voor de bevalling zwaar ziek wordt, ziet die tijd met het kind na de bevalling ingeperkt. Wie de volledige zes weken voor de bevalling ziek was, heeft maar 9 weken meer over na de bevalling.

“Wanneer je vrij vroeg voor je uitgerekende dat moet plat liggen, verlies je heel veel moederschapsrust na de bevalling. Dat is absurd. Alle moeders en kindjes moeten dezelfde tijd na de geboorte k ijgen om ieder kind een zo goed en stabiel mogelijke startte kunnen geven. Idem voor ziek zijn tijdens de laatste weken vóór de uitgerekende datum. Dit wordt ook afgetrokken en zou absoluut niet mogen.”

– getuigenis uit ons e-dossier ‘Verlof rond de geboorte van een kind’

Hervorming

Je baby na 9 weken uit handen moeten geven, kan onmogelijk bevorderlijk zijn voor een goede hechting tussen moeder en kind. We willen hier meteen de situatie van vrouwelijke zelfstandigen nog eens onder de aandacht brengen: zij hebben in totaal slechts 12 weken moederschapsrust. 93 procent van de zelfstandige mama’s vindt dit dan ook veel te kort.

Een volledige hervorming van moederschapsrust is hier echt wel op zijn plaats.

Om de moederschapsrust langer te maken werd in 2016 een petitie gelanceerd door Valérie Loreaux. 40.000 mensen hebben die ondertekend, voorlopig zonder gevolg.

Onze vraag

Daarom verzoekt de Gezinsbond samen met de Vrouwenraad bevoegd minister De Block om een wetswijziging door te voeren zodanig dat alle vrouwen de kans hebben zelf het ogenblik te kiezen waarop hun moederschapsrust begint.

Met andere woorden, wij vragen om de ziektedagen tijdens de periode van zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum niet langer bij de prenatale moederschapsrust onder te brengen.

Toekomstige moeders en hun baby’s zullen er wel bij varen.

De Gezinsbond verdedigt de belangen van alle ouders en gezinnen, in alle vormen en maten, bij politici en belangengroepen. Help ons dit werk verder te zetten en word nu lid! Blijf op de hoogte van onze acties, standpunten en voordelen via:
*Facebook
* Nieuwsbrief (enkel voor leden)

 

 

Tags: , , ,