Een voornaam voor je kind kan al heel wat discussie opleveren tussen (aanstaande) ouders, maar dat geldt ook voor een achternaam. Ondertussen is er een eerlijke regeling om bij discussie de achternaam aan een kind toe te kennen.

Sinds 2014 kan je kiezen welke achternaam je geboren of geadopteerde kind krijgt: de naam van de vader, de moeder of een dubbele achternaam.

Voor ouders die het niet eens raken over de volgorde van de dubbele achternaam, telt vanaf 2017 deze regel. Bij discussie telt de alfabetische volgorde van de namen.

Vaders veto

Eerst was er een andere oplossing: bij discussie over de volgorde van de achternamen kreeg het kind de naam van de vader. Het Instituut voor Gelijkheid voor Mannen en Vrouwen vocht dit aan bij het Grondwettelijk Hof. Met succes: het Hof oordeelde dat die regel vrouwen discrimineert. Dus werd de minister van Justitie verplicht de regel aan te passen.

Discussiëren de ouders over welke enkelvoudige achternaam of zijn ze het niet eens over dubbele of enkele achternaam? Dan krijgt het kind wel nog de naam van de vader of de meemoeder.

Ook als de ouders geen naam kiezen, wordt standaard de achternaam van de vader of meemoeder gekozen.

Zelf dubbele achternaam

Wie zelf een dubbele achternaam heeft, kiest zelf welke naam hij of zij zal doorgeven. Wordt er geen keuze gemaakt, dan bepaalt de alfabetische volgorde welk deel wordt doorgegeven.

Onveranderlijk

Eens een achternaam gekozen is, blijft die gelden voor de daaropvolgende kinderen met dezelfde (biologische of adoptie-)vader en moeder. De keuze kan niet herroepen worden, met uitzondering van achternamen van vader of meemoeder na discussie over de volgorde voor kinderen geboren tussen 1 juni 2014 en 31 december 2016.

Een naamsverandering voor kinderen geboren voor 1 juni 2014 kan enkel als er een nieuw gemeenschappelijk kind is en een gezamenlijke verklaring wordt afgelegd binnen het jaar na de geboorte of adoptie. De juiste formulieren vind je op de site van FOD Justitie of bij de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente waar je woont.

In de praktijk worden niet veel namen nog aangepast. Ook de dubbele achternaam is niet echt populair: amper vijf procent van de ouders kiest ervoor. De meerderheid van de dubbele achternamen bestaat eerst uit de naam van de vader en dan van de moeder.

Meer volgen kan via Facebook of door lid te worden van De Gezinsbond. Meer informatie hier.

Gepubliceerd op: 31/01/2017, laatste update op: 22/12/2017

Tags: , , , , ,