Ziekte voor bevallingsverlof mag moederschapsverlof niet inkorten

Ziekte voor bevallingsverlof mag moederschapsverlof niet inkorten

Als een zwangere vrouw in de laatste 6 weken vóór haar vermoedelijke bevallings­datum ziek valt, heeft dat gevolgen voor haar moe­derschapsverlof. Het aantal ziektedagen wordt immers automatisch afgetrokken van de 15 weken rust waarop ze recht heeft. De Nationale Arbeidsraad volgt nu ook de visie van de Gezinsbond en vraagt de regering om deze wet aan te passen. Want ziekte voor bevallingsverlof mag geen effect hebben op het nu al korte moederschapsverlof.

Ziekte voor bevallingsverlof

Heel wat ouders met een pasgeboren baby vinden 15 weken moederschapsverlof nu al een vrij korte periode. En dat is niet verwonderlijk, want binnen Europa en de westerse wereld behoren we tot de landen met het kortste moederschapsverlof.

Wetenschappelijk gezien valt er heel veel te zeggen voor een langere moederschapsrust na de geboorte, en dat zowel voor moeder als baby. Het is dan ook echt geen goede zaak dat het nu al korte moederschapsverlof door ziekte voor het bevallingsverlof nog eens beperkt wordt in de tijd.

LEES OOK > Ziek tijdens zes weken voor de bevalling? Brute pech!

Stress voor de toekomstige mama

De regelgeving zet zwangere vrouwen aan om zo lang mogelijk door te werken vóór de bevalling, zelfs al geeft hun lichaam een ander signaal. Dat is niet gezond, noch voor de toekomstige mama, noch voor het kind.

Wie toch al vóór de geboorte uitgevallen was, kan tijdens de korte verlofperiode na de geboorte niet altijd volledig herstellen of uitrusten. Daardoor neemt de kans toe dat een mama nog eens uitvalt als ze weer aan de slag is.

Dat alles brengt heel wat stress met zich mee. Stress waar ook de baby, die sowieso de signalen van zijn mama oppikt, van afziet.

Kindnorm voor gezinstijd

De Gezinsbond wil dat het beleid uitgaat van een kindnorm. We vragen dat de overheid maatregelen waarbij ook kinderen betrokken zijn, afstemt op wat kinderen nodig hebben en aankunnen.

In een gezamenlijke brief met heel wat andere organisaties hebben we er eerder al voor geijverd dat een zwangere vrouw zeker 14 weken moederschapsverlof krijgt na de geboorte los van haar gezondheidstoestand vóór de bevalling.

Een belangrijke stap in de goede richting

Dat de Nationale Arbeidsraad zich nu bij dat standpunt aansluit, is een belangrijke stap. Het advies van de sociale partners is noodzakelijk om de huidige wet aan te passen, aangezien de bevoegde ministers vaak rekening houden met zulke aanbevelingen.

We hopen dat de volgende federale regering de wet snel aanpast. Intussen blijven we verder ijveren voor een moederschapsverlof van 26 weken én één maand geboorteverlof voor alle papa’s en meemoeders.

Met een baby in huis ziet je leven er een pak anders uit. Daarom krijg je als jonge ouder gratis ‘Brieven aan Jonge Ouders’, een tijdschrift van de Gezinsbond boordevol herkenbare verhalen en boeiende weetjes. Het allerleukste? Onze boekjes groeien mee met jouw kindje: van een wolk van een baby tot een koddige kleuter. Ontvang je ons tijdschrift nog niet? Geef dan snel je gegevens door.

Dit artikel verscheen in maart 2020 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 11/03/2020

Tags: ,