Als een zwangere vrouw in de laatste 6 weken vóór haar vermoedelijke bevallings­datum ziek valt, heeft dat gevolgen voor haar moe­derschapsverlof. Het aantal ziektedagen wordt immers automatisch afgetrokken van de 15 weken rust waarop ze recht heeft. Ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft datzelfde effect, zo ondervonden heel wat zwangere mama’s die sinds de coronaperiode tijdelijk werkloos zijn. Voor beide groepen is er nu hoop dat zij na de bevalling wél 14 weken moederschapsrust behouden.

UPDATE Ondertussen is de wetgeving aangepast: kersverse mama’s hebben nu altijd recht op 14 weken moederschapsrust na de bevalling. Lees er alles over in dit artikel.

Een wetsaanpassing op korte termijn?

De Gezinsbond vraagt al lang een oplossing voor toekomstige mama’s die ziek worden tijdens hun zwangerschap én sinds de coronacrisis ook voor zwangere mama’s die in tijdelijke werkloosheid zitten.

Begin dit jaar volgde een eerste stap in de goede richting: de Nationale Arbeidsraad volgde de visie van de Gezinsbond en vroeg aan de regering om de wet aan te passen. Ook zij vonden dat ziekte tijdens het bevallingsverlof geen effect mocht hebben op het nu al korte moederschapsverlof.

Op dinsdag 12 mei is die oplossing nog een stap dichterbij gekomen. Een meerderheid van de parlementsleden van de Kamercommissie Sociale zaken stemden voor het behoud van de 14 weken verlof na de geboorte.

Dit wetsvoorstel moet nu ook nog goedgekeurd worden door het voltallige Parlement. Als dat gebeurt, zou het met terugwerkende kracht ingaan op 1 maart.

Ziekte voor bevallingsverlof

Heel wat ouders met een pasgeboren baby vinden 15 weken moederschapsverlof nu al een vrij korte periode. Binnen Europa en de westerse wereld behoren we tot de landen met het kortste moederschapsverlof.

Wetenschappelijk gezien valt er heel veel te zeggen voor een langere moederschapsrust na de geboorte, zowel voor moeder als baby. Het is dan ook echt geen goede zaak dat het nu al korte moederschapsverlof door ziekte voor het bevallingsverlof nog eens beperkt wordt in de tijd.

Stress voor de toekomstige mama

De regelgeving zet zwangere vrouwen aan om zo lang mogelijk door te werken vóór de bevalling, zelfs al geeft hun lichaam een ander signaal. Dat is niet gezond, noch voor de toekomstige mama, noch voor het kind.

Wie toch al vóór de geboorte uitgevallen was, kan tijdens de korte verlofperiode na de geboorte niet altijd volledig herstellen of uitrusten. Daardoor neemt de kans toe dat een mama nog eens uitvalt als ze weer aan de slag is.

Dat alles brengt heel wat stress met zich mee. Stress waar ook de baby, die sowieso de signalen van zijn mama oppikt, van afziet.

Kindnorm voor gezinstijd

De Gezinsbond wil dat het beleid uitgaat van een kindnorm. We vragen dat de overheid maatregelen waarbij ook kinderen betrokken zijn, afstemt op wat kinderen nodig hebben en aankunnen.

In een gezamenlijke brief met heel wat andere organisaties hebben we er eerder al voor geijverd dat een zwangere vrouw zeker 14 weken moederschapsverlof krijgt na de geboorte los van haar gezondheidstoestand vóór de bevalling.

We hopen dat de volgende federale regering de wet snel aanpast. Intussen blijven we verder ijveren voor een moederschapsverlof van 26 weken. Onze vraag om één maand geboorteverlof voor alle papa’s en meemoeders is wel al opgepikt: het geboorteverlof wordt uitgebreid tot 15 dagen in 2021, en tot 20 dagen in 2023.

Met een baby in huis ziet je leven er een pak anders uit. Daarom krijg je als jonge ouder gratis ‘Brieven aan Jonge Ouders’, een tijdschrift van de Gezinsbond boordevol herkenbare verhalen en boeiende weetjes. Het allerleukste? Onze boekjes groeien mee met jouw kindje: van een wolk van een baby tot een koddige kleuter. Ontvang je ons tijdschrift nog niet? Geef dan snel je gegevens door.

Dit artikel verscheen in maart 2020 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 11/03/2020, laatste update op: 19/11/2020

Tags: ,