Zijn jullie zwanger en is de uitgerekende datum op Nieuwjaar of daarna? Dan kondigt jullie baby zich aan als ook de nieuwe Vlaamse kinderbijslag net van start is gegaan.

De nieuwe kinderbijslag; als onderdeel van het groeipakket, treedt in werking op 1 januari 2019. En die ziet er op verschillende vlakken anders uit dan de huidige kinderbijslag. Wat betekent dat dan voor je gezinsportemonnee?

Welk bedrag krijg je?

Basisbedrag

  • Krijg je je eerste kindje op of na 1 januari 2019? Dan heb je recht op een basisbedrag van 163,20 euro voor je kind, los van je gezinsinkomen. Dat bedrag is ongeveer de helft van de minimumkost van een kind tot zes jaar. Voortaan is dat het basisbedrag voor elk kind geboren vanaf 2019, los van rang en leeftijd. Dus ook wanneer je gezin nog verder uitbreidt, zal je voor ieder kind dat basisbedrag ontvangen.
  • Heb je al kinderen en komt er in 2019 nog een kindje? Dan zijn jullie, althans voor de kinderbijslag, een zogenaamd ‘combinatiegezin’. Je baby valt onder de nieuwe regeling en heeft recht op het basisbedrag van 163,20 euro, weliswaar zonder leeftijdsbijslagen. Je andere kinderen, geboren vóór 2019 blijven maximaal 25 jaar in het huidige systeem mét leeftijdsbijslagen én rangregeling. Voor hen verandert er niets.

Toeslag

Bij de nieuwe regeling vallen de leeftijdsbijslagen op de scharnierleeftijden van zes, twaalf en achttien jaar helaas weg. Bovenop het basisbedrag voorziet de nieuwe kinderbijslag wel nog andere toeslagen:

* Sociale toeslag

Een gezin met een bruto belastbaar jaarinkomen van minder dan 30.984 euro krijgt sociale toeslagen (Kind In Armoede-toeslag). Ook gezinnen met een inkomen tussen de 30.984 euro en 61.200 euro krijgen sociale toeslagen, op voorwaarde dat ze drie of meer kinderen hebben, waarvan minstens één kind geboren vanaf 2019.

* Schooltoelage

De schooltoelage of selectieve participatietoeslag voor het basis- en secundair onderwijs maakt vanaf 2019 deel uit van de Vlaamse kinderbijslag. Als je er recht op hebt, krijg je dat bedrag vanaf 2019 automatisch toegekend, ongeacht of je kind voor of na 2019 is geboren.

LEES OOK: Wat verandert er aan kraamgeld in 2019?

Wat heeft de Gezinsbond verkregen?

De Gezinsbond heeft geijverd voor een betere kinderbijslag voor alle gezinnen in Vlaanderen. Deze eisen zijn alvast ingewilligd:

  • kinderbijslag als recht van het kind , los van het beroepsstatuut van zijn ouders
  • de ‘Kind In Armoede’-toeslag
  • Voor gezinnen die nu al twee of meer kinderen hebben, heeft de Gezinsbond maximaal verworven rechten verkregen. Zij behouden dus de rangregeling en de leeftijdsbijslagen. Daardoor moeten ze niet inleveren op hun huidige kinderbijslag.

Waarvoor blijft de Gezinsbond op de bres staan?

  • Omdat de kinderbijslag een tegemoetkoming is in de kosten van de opvoeding, vraagt de Gezinsbond dat Vlaamse kinderbijslag vanaf pakweg 2025 leeftijdsbijslagen toekent. Een kind kost immers meer naarmate het ouder wordt.
  • De Gezinsbond dringt er ook op aan dat de combinatiegezinnen die minder krijgen dan gelijkaardige gezinnen in één regeling een compensatie ontvangen.

Wil je weten op welk terrein de Gezinsbond nog verder lobbywerk verricht voor een betere kinderbijslag? Klik dan door naar onze speerpunten.

Heb je vragen over wat de nieuwe kinderbijslag betekent voor jou? Als lid van de Gezinsbond kan je altijd contact opnemen met onze Sociaal-Juridische Dienst. Mail of bel naar 02-507 88 66.

Dit artikel is een bewerking van een artikel in De Bond. De Bond is magazine dat maandelijks in de bus valt bij leden van de Gezinsbond, helemaal gratis. Nog geen lid? Breng er dan nu verandering in.
Gepubliceerd op: 19/09/2018, laatste update op: 18/12/2018

Tags: , , , , ,