De Gezinsbond is een pluralistische en democratische organisatie die zich inzet voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Los van religieuze, ideologische en/of politieke opvattingen en de samenstelling van het gezin: de Gezinsbond is er voor iedereen! Grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met één of meerdere kind(eren), éénoudergezinnen, gehuwden en/of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen, kwetsbare gezinnen: we verdedigen de belangen van alle gezinnen.

De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 250.000 leden-gezinnen, 13.500 vrijwilligers in de bestuursorganen en +/-200 personeelsleden.

Visie

Vanuit deze visie streven we ernaar de Gezinsbond bereikbaar te maken voor alle gezinnen, ook de meest kwetsbare. Kinderen komen bij ons op de eerste plaats en we ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

Onze werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven en gezinspolitieke acties. Wat betekent dat concreet? Het betekent dat er 13.500  vrijwilligers zich inzetten om in elke buurt vormingen aan te bieden, activiteiten te organiseren, een kinderoppasdienst te bemannen en tweedehandsbeurzen te organiseren.

Het betekent ook dat via de studiedienst invloed wordt uitgeoefend op de politieke besluitvorming, om de belangen van de gezinnen op allerlei vlakken: financiën, milieu, gezondheid, onderwijs, kinderopvang, combinatie werk/gezin, veilig verkeer, enzovoort.

Leden krijgen ook interessante kortingen bij activiteiten, uitstappen of aankopen. Daarnaast kunnen ze ook terecht bij de sociaal-juridische dienst of de dienst consumentenwerking bij vragen, problemen of klachten.

Interessante links op www.gezinsbond.be

En ontdek meer op www.goedgezind.be