De Gezinsbond is een organisatie die pluralistisch en democratisch is samengesteld en die zich inzet voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en de samenstelling van het gezin. Grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met één of meerdere kind(eren), éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen: we verdedigen de belangen van alle gezinnen.

Visie

Vanuit deze visie streven we ernaar de Gezinsbond bereikbaar te maken voor alle gezinnen, ook de meest kwetsbare. Kinderen komen bij ons op de eerste plaats. We ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

Onze werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties.

De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 250.000 leden-gezinnen, van 13.500 vrijwilligers in de bestuursorganen en +/-200 personeelsleden.

Interessante links op www.gezinsbond.be