Over de Gezinsbond valt veel te zeggen maar het voornaamste is dat deze organisatie zich dagelijks inzet voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Ongeveer 140 personeelsleden en ruim 11.000 vrijwilligers in honderden lokale afdelingen zetten zich ten volle in om de 130.000 gezinnen die lid zijn zo goed mogelijk te bedienen.

Los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en de samenstelling van het gezin: de Gezinsbond is er voor iedereen! Grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met één of meerdere kind(eren), éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen, kwetsbare gezinnen… niemand valt uit de boot.

We verdedigen de belangen van alle gezinnen, elke dag opnieuw, in elke levensfase. De Gezinsbond groeit met je mee.

Visie

Vanuit deze visie streven we ernaar de Gezinsbond bereikbaar te maken voor alle gezinnen, ook de meest kwetsbare. Kinderen komen bij ons op de eerste plaats. En we ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

Onze werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven en gezinspolitieke acties.

Wat betekent dat concreet?

1. Sociaal-cultureel werk

Het betekent dat er 10.000 vrijwilligers zich inzetten om in elke buurt vormingen aan te bieden, activiteiten te organiseren, een kinderoppasdienst te bemannen en een tweedehandsbeurs te organiseren. De vormingen en lezingen worden gecoördineerd via de dienst Sociaal-cultureel werk, die ook werk maken van gezinsondersteunende acties zoals Veilig Online en Lief voor mijn lijf.

LEES OOK > Deze dingen kan je perfect tweedehands kopen voor je baby

2. Gezinspolitiek

De Gezinsbond komt op voor de belangen van de gezinnen op allerlei vlakken: financiën, milieu, gezondheid, onderwijs, kinderopvang, combinatie werk/gezin, veilig verkeer, enzovoort. De studiedienst werkt de standpunten van de Gezinsbond uit met gezinsvriendelijke beleidsvoorstellen.

Klik hier voor een overzicht van de standpunten van de Gezinsbond.

3. Kortingen en voordelen

Leden krijgen ook interessante kortingen bij activiteiten, uitstappen of aankopen. Daarnaast kunnen ze ook terecht voor advies bij de sociaal-juridische dienst of de dienst consumentenwerking bij vragen, problemen of klachten. Voor de jeugd worden via jeugddienst AFYA ook kampen georganiseerd, via Gezinssport Vlaanderen kan je sporten in de buurt en worden reizen aangeboden.

Interessante links over de Gezinsbond