De website Goedgezind.be is eigendom van Gezinsbond vzw.

Contactgegevens

Gezinsbond vzw
Troonstraat 125
1050 Brussel
BE-0406.605.192

Tel. 02-507.88.88
e-mail contact@gezinsbond.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

Goedgezind.be en Gezinsbond vzw zijn begaan met uw privacy en nemen de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening legt Gezinsbond vzw gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummer, geboortedata en e-mailadres van de leden van uw gezin alsook gebruikersinfo over producten, diensten of activiteiten die door Gezinsbond vzw worden aangeboden en werden gebruikt door u of uw gezin). Persoonsgegevens die Gezinsbond vzw bekomt via e-mail, Goedgezind.be (online), registratie- en wedstrijdformulieren, gebruik van de Gezinsbond-lidkaart, reguliere post, sociale media, apps, telefoon, kunnen worden opgenomen in de databanken van Gezinsbond vzw.

Gezinsbond vzw gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten en diensten van Gezinsbond vzw. Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Gezinsbond vzw beschikt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden met uitzondering van de partners van de Gezinsbond vzw aan wie deze gegevens kunnen overgemaakt worden in het kader van onze dienstverlening en de geboden ledenvoordelen.

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de dienstverlening van Goedgezind.be en Gezinsbond vzw.

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Daartoe richt u zich tot Gezinsbond vzw, Troonstraat 125, 1050 Brussel of contact@gezinsbond.be of tel. 02-507.88.88.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Gezinsbond  vzw, Troonstraat 125, 1050 Brussel, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken. U kan zelf uw gegevens te allen tijde raadplegen, aanvullen en wijzigen via mijn.gezinsbond.be.

Goedgezind.be en Gezinsbond vzw verzamelen noch gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Goedgezind.be of Gezinsbond vzw op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Op Goedgezind.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

Goedgezind.be en Gezinsbond vzw behouden het recht om hun privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.