Wat is goedgezind.be en wat is de link met de Gezinsbond?

Goedgezind.be is een platform van de Gezinsbond om gezinnen te informeren en adviseren over opvoeding, in welke fase de ontwikkeling van hun kind zich ook bevindt. De informatie op de site wordt uitgesplitst naar leeftijd van het kind, van voor de geboorte tot studerend kind en kleinkind! De website www.gezinsbond.be blijft natuurlijk bestaan en bevat alle informatie over onze diensten en werking.

We maken gebruik van onze ruime ervaring en kennis, zoals die onder andere al aan bod komt in onze magazines (Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, de gezinskrant De Bond). Deze expertise is opgebouwd door ons jarenlange werk voor en met gezinnen.

Ook onze opiniestukken en de standpunten waar we voor staan én voor pleiten bij de beleidsmakers komen aan bod. Daarnaast zullen ook nieuwe artikels gemaakt worden, gelinkt aan actualiteit of die de opvoeding kunnen ondersteunen, telkens met het gezin als uitgangspunt.

Kortom, alles wat gezinnen nodig hebben. Want wij zijn gezinnen goed gezind!

Heb je vragen, een opmerking of een opvoedingsbehoefte? Jouw mail is welkom op goedgezind@gezinsbond.be!