Servicevoorwaarden inschrijving magazine en nieuwsbrief Grootouders

Wie intekent voor een (proef)abonnement op het printmagazine Grootouders of de nieuwsbrief Grootouders, aanvaardt de servicevoorwaarden zoals beschreven op deze pagina.

1. Ons aanbod

Het magazine ‘Grootouders’ wordt gratis verstuurd naar leden van de Gezinsbond. Niet-leden krijgen de kans om eenmalig een gratis nummer aan te vragen als kennismaking. Een abonnement op het magazine ‘Grootouders’ is enkel mogelijk voor wie lid is van de Gezinsbond. ‘Grootouders’ verschijnt vier maal per kalenderjaar, en wordt om de drie maanden in de bus geleverd. Organisaties of ondernemingen kunnen het magazine ook ontvangen bij lidmaatschap.

De nieuwsbrief Grootouders is gratis voor leden én niet-leden.

Gezinsbond vzw behoudt zich het recht voor om het aanbod en de verschijningsfrequentie (driemaandelijks voor het magazine, tot acht keer per jaar voor de nieuwsbrief) op elk ogenblik te wijzigen en kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de producten ‘Grootouders’ noch de grootoudersnieuwsbrief wijzigen of verdwijnen uit het aanbod. Ook heeft Gezinsbond vzw het recht om je abonnement op een van deze producten te annuleren. De aanvrager kan in deze gevallen geen aanspraak maken op enige vergoeding.

2. Abonneren of inschrijven

Je kan enkel geldig op een van de aanbiedingen ingaan (het magazine en/of nieuwsbrief Grootouders) indien je alle gevraagde gegevens meedeelt en deze servicevoorwaarden alsook de privacyvoorwaarden aanvaardt. Het abonnement geldt enkel in eigen naam of voor een organisatie en is niet overdraagbaar aan derden. Enkel in geval van overlijden bestaat er de mogelijkheid om het abonnement over te dragen en eventueel op een ander adres te laten leveren. Zo niet, wordt het abonnement stopgezet.

Je persoonsgegevens worden gebruikt om je de gevraagde producten te leveren. Deze producten kunnen advertenties door Gezinsbond vzw, zijn partner of derden bevatten.

3. Looptijd en beëindiging

De looptijd van het magazine ‘Grootouders’ blijft gelden zolang je lid bent van Gezinsbond vzw, tot je deze annuleert of tot het magazine verdwijnt. Indien je geen lid bent, maak je aanspraak op één enkel gratis nummer.

Het abonnement op zowel het magazine als op de nieuwsbrief komen pas tot stand zodra Gezinsbond vzw de intekening administratief heeft verwerkt. Gezinsbond vzw stelt hierbij alles in het werk om dit zo vlot mogelijk te laten starten. Hierbij behoudt Gezinsbond vzw zich het recht om een intekening te weigeren, bijvoorbeeld indien een potentieel misbruik wordt vastgesteld bij de aanvraag van het gratis proefnummer.

Je abonnement op het magazine ‘Grootouders’ is opzegbaar door te mailen naar contact@gezinsbond.be of te telefoneren naar 02-507.88.88 of per post op het adres van:

Gezinsbond vzw – abonnement ‘Grootouders’
Troonstraat 125
1050 Brussel

Na annulatie is het alsnog mogelijk dat je nog één keer het magazine en/of de nieuwsbrief ontvangt. Gezinsbond vzw kan immers niet garanderen dat je post- of e-mailadres tijdig wordt verwijderd van de abonnementenlijst, afhankelijk van de periode waarin de annulatie heeft plaatsgevonden ten aanzien van de periode waarin de mailinglijsten worden aangemaakt.

Je hebt te allen tijde het recht op het abonnement op het magazine en/of de nieuwsbrief op te zeggen zonder opgave van redenen. Bij de nieuwsbrief kan je dit via de afmeldknop in de e-mail onderaan.

Er zijn geen kosten verbonden aan annulatie. Gezinsbond vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor terugbetaling van gemaakte kosten indien de aanvrager, zijn gezinsleden of nabestaanden een van de abonnementen opzegt.

Zowel het magazine als de nieuwsbrief kunnen opnieuw worden aangevraagd na annulatie met uitzondering van een eenmalig proefnummer. De looptijden en voorwaarden worden dan opnieuw opgestart zoals omschreven op deze pagina.

4. Levering

De levering van het magazine ‘Grootouders’ en van de grootoudersnieuwsbrief gebeurt enkel op de opgegeven contactgegevens. Een adreswijziging kan worden meegedeeld door te mailen, bellen of schrijven naar de contactgegevens zoals weergegeven in punt 3 op deze pagina of via Mijn Gezinsbond. Wegens organisatorische maatregelen is een tijdelijke onderbreking enkel mogelijk door een van de abonnementen zelf te annuleren en vervolgens uit eigen beweging weer aan te gaan.

5. Aansprakelijkheid

Gezinsbond vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor advertenties door partners of derden. Tevens kan Gezinsbond vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-levering, problemen bij levering of beschadiging van een van deze producten.

Het aanbod zoals omschreven op deze pagina is onder voorbehoud van wijzigingen.

6. Privacy

In het gerechtvaardigd belang van Gezinsbond vzw worden je persoonsgegevens verwerkt voor analysedoeleinden en om je informatie te bezorgen over Gezinsbond vzw en het Gezinsbondaanbod. Deze gegevens kunnen worden overgemaakt aan partners van Gezinsbond vzw om de gevraagde diensten te leveren waaronder de levering van het magazine ‘Grootouders. Gezinsbond vzw bewaart je gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld.

Je hebt recht op inzage, verbetering, beperking en bezwaar via de contactgegevens van Gezinsbond vzw zoals omschreven in punt 3. Je kan tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen door te mailen naar contact@apd-gba.be of te telefoneren naar 02-274.48.00 of per post op het adres van:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.