Wie intekent voor een gratis abonnement op het printmagazine Brieven aan Jonge Ouders of de NieuwsBrieven aan Jonge Ouders, aanvaardt de servicevoorwaarden zoals beschreven op deze pagina.

1. Ons aanbod

Brieven aan Jonge Ouders is een gratis tijdschrift van de Gezinsbond boordevol herkenbare verhalen, nuttige tips rond opvoeding en boeiende weetjes over baby’s. Het allerleukste? Onze boekjes volgen jouw kindje op de voet: van een wolk van een baby tot een koddige kleuter. Leuke lectuur op het perfecte moment! Of het nu je eerste kindje is, of je tweede, derde, vierde… of je hebt er eentje geadopteerd: iedereen kan de gratis reeks aanvragen.

Als kersverse ouder kan je je ook inschrijven voor de NieuwsBrieven aan Jonge Ouders. Deze nieuwsbrieven ontvang je op maat van je kind. Ze starten op week 1 en lopen door tot de leeftijd van 3 jaar.

Gezinsbond vzw heeft het recht om het aanbod en de verschijningsfrequentie op elk ogenblik te wijzigen en kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de producten ‘Brieven aan Jonge Ouders noch de NieuwsBrieven aan Jonge Ouders wijzigen of verdwijnen uit het aanbod. Ook heeft Gezinsbond vzw het recht om je abonnement op een van deze producten te annuleren. De aanvrager kan in deze gevallen geen aanspraak maken op enige vergoeding.

2.1 Abonneren of inschrijven

Je kan enkel geldig op een van de aanbiedingen ingaan (het magazine en/of nieuwsbrief Brieven aan Jonge Ouders) indien je alle gevraagde gegevens meedeelt en deze servicevoorwaarden alsook de privacyvoorwaarden aanvaardt. Het abonnement geldt enkel in eigen naam of voor een organisatie en is niet overdraagbaar aan derden.

Je persoonsgegevens worden gebruikt om je de gevraagde producten te leveren. Deze producten kunnen advertenties door Gezinsbond vzw, zijn partners of derden bevatten.

2.2 Lidmaatschap Gezinsbond

Indien je nog nooit lid was (gratis of betalend), heb je bovendien ook recht op een gratis kennismakingsaanbod van de Gezinsbond.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit kennismakend aanbod tenzij die kosten die je aangaat door gebruik te maken van betalende producten, diensten of activiteiten aangeboden door Gezinsbond vzw.

De persoonlijke gegevens en adresgegevens worden in de databank van de Gezinsbond opgeslagen. Indien je geen gebruik wenst te maken van het gratis kennismakingsaanbod, gelieve dit te melden via contact@gezinsbond.be. ​

3. Looptijd en beëindiging

De looptijd van het magazine Brieven aan Jonge Ouders blijft gelden, ook als je geen lid (meer) bent van Gezinsbond vzw, tot je deze annuleert of tot het magazine verdwijnt.

Het abonnement op zowel het magazine als op de nieuwsbrief komen pas tot stand zodra Gezinsbond vzw de intekening administratief heeft verwerkt. Gezinsbond vzw stelt hierbij alles in het werk om dit zo vlot mogelijk te laten starten. Hierbij behoudt Gezinsbond vzw zich het recht om een intekening te weigeren, bijvoorbeeld indien een potentieel misbruik wordt vastgesteld bij de aanvraag.

Je abonnement op het magazine Brieven aan Jonge Ouders is opzegbaar door te mailen naar contact@gezinsbond.be of te telefoneren naar 02-507.88.88 of per post op het adres van:

Gezinsbond vzw – abonnement Brieven aan Jonge Ouders
Troonstraat 125
1050 Brussel

Na annulatie is het alsnog mogelijk dat je nog één keer het magazine en/of de nieuwsbrief ontvangt. Gezinsbond vzw kan immers niet garanderen dat je post- of e-mailadres tijdig wordt verwijderd van de abonnementenlijst, afhankelijk van de periode waarin de annulatie heeft plaatsgevonden ten aanzien van de periode waarin de mailinglijsten worden aangemaakt.

Je hebt te allen tijde het recht om het abonnement op het magazine en/of de nieuwsbrief op te zeggen zonder opgave van redenen. Bij de nieuwsbrief kan je dit via de afmeldknop in de e-mail onderaan.

Zowel het magazine als de nieuwsbrief kunnen opnieuw worden aangevraagd na annulatie. De looptijden en voorwaarden worden dan opnieuw opgestart zoals omschreven op deze pagina.

4. Levering

De levering van het magazine Brieven aan Jonge Ouders gebeurt enkel op de opgegeven contactgegevens. Een adreswijziging kan worden meegedeeld door te mailen, bellen of schrijven naar de contactgegevens zoals weergegeven in punt 3 op deze pagina of via Mijn Gezinsbond.

5. Aansprakelijkheid

Gezinsbond vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor advertenties door partners of derden. Tevens kan Gezinsbond vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-levering, problemen bij levering of beschadiging van een van deze producten.

Het aanbod zoals omschreven op deze pagina is onder voorbehoud van wijzigingen.

6. Privacy

In het gerechtvaardigd belang van Gezinsbond vzw worden je persoonsgegevens verwerkt voor analysedoeleinden en om je informatie te bezorgen over Gezinsbond vzw en het Gezinsbondaanbod. Deze gegevens kunnen worden overgemaakt aan partners van Gezinsbond vzw om de gevraagde diensten te leveren waaronder de levering van het magazine Brieven aan Jonge Ouders.

Gezinsbond vzw bewaart je gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld.

Je hebt recht op inzage, verbetering, beperking en bezwaar via de contactgegevens van Gezinsbond vzw zoals omschreven in punt 3. Je kan tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen door te mailen naar contact@apd-gba.be of te telefoneren naar 02-274.48.00 of per post op het adres van:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.