Goed nieuws! Sinds 12 juni vind je op de website van Opgroeien de kinderopvangzoeker niet alleen de opvangadressen in je buurt, maar per opvang ook de beschikbare inspectierapporten, de meldingen en klachten die aanleiding geven tot een inspectie of verplichte verbeteracties, wat die verbeteracties zijn én of ze uitgevoerd zijn. Je kan je ook inschrijven voor een alertfunctie die je op de hoogte brengt van nieuwe informatie over een opvanginitiatief.

De Gezinsbond is hiermee erg tevreden. We waren al lang vragende partij voor meer transparantie over de inspectieresultaten én wat er met die resultaten gebeurde in de opvang zelf. Voor (toekomstige) ouders die een opvang kiezen is dit een hele stap vooruit. Maar, minstens even belangrijk, wie al gebruik maakt van opvang zal ook sneller weten of er tekorten zijn in de opvang van hun kindje, en of die tekorten ook effectief weggewerkt worden. Nu vallen ouders soms uit de lucht als hun opvang geschorst wordt, terwijl er al lang problemen zijn.

Dat laatste zou eigenlijk ook niet meer mogen gebeuren. De nieuwe vergunningsvoorwaarden verplichten opvangvoorzieningen om de ouders te informeren over nieuwe inspectieresultaten, eventuele verplichte verbeteracties en sancties die opgelegd worden aan de opvang en hun reactie daarop.

Ook dat vindt de Gezinsbond een goede ontwikkeling. Dialoog en communicatie draagt bij tot het vertrouwen van ouders in hun opvang en een goede onderlinge samenwerking. Daarbij kan trouwens ook aandacht zijn voor de goede punten. Wat gaat goed en waar kan de opvang trots op zijn?

LEES OOK > De zoektocht naar de juiste kinderopvang

Hoe zit het concreet?

Sinds 12 juni 2023 vind je per opvanglocatie:

  1. Een link naar de website van Zorginspectie met de inspectierapporten. Het inspectierapport is een beknopte versie van het inspectieverslag, in heldere taal en zonder privacygevoelige informatie. Zorginspectie geeft in dit rapport ook een advies aan Opgroeien over een eventuele handhaving. Deze inspectierapporten zijn beschikbaar voor de inspecties na 16 november 2022.
  2. Wat Opgroeien met het inspectieverslag heeft gedaan.
  3. Is de opvang in ‘handhaving’? Dat betekent: moet de opvang van Opgroeien verbeteracties uitvoeren? Als er verbeteracties nodig zijn, staan de rapporten daarover ook online. Dit zijn de handhavingsrapporten. Ze zullen geformuleerd zijn in een toegankelijke taal voor ouders. Ook zal je kunnen zien wat de meldingen en klachten zijn die aanleiding geven tot de verplichte verbeteracties. De privacygevoelige informatie is er niet in opgenomen.
  4. Je kan je ook inschrijven voor de alertfunctie. Als je dat doet, word je op de hoogte gebracht als er nieuwe info over de opvang beschikbaar is.

De Gezinsbond is blij dat er meer en betere controle en handhaving in de opvang is. Maar er moeten ook dringend preventieve maatregelen komen. Om overal kwaliteitsvolle opvang te hebben die rekening houdt met wat kinderen aankunnen en nodig hebben, moet er nog veel verbeteren. Dat is voor ons een heel belangrijk actiepunt. Lees er meer over in ons artikel.

Met een baby in huis ziet je leven er een pak anders uit. Onze nieuwsbrief voor jonge ouders groeit mee met je kindje en zit boordevol herkenbare verhalen en boeiende weetjes. Schrijf je hier snel in!

Gepubliceerd op: 22/03/2023, laatste update op: 06/07/2023