Bij de invoering van het Groeipakket in 2019 verandert er een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de overheid aan Vlaamse ouders met kinderen. Zo is er nu sprake van een schoolbonus en een schooltoeslag.

De schoolbonus en schooltoeslag dienen allebei om ouders met schoolgaande kinderen te ondersteunen. Wat is dan het verschil tussen de schoolbonus en de schooltoeslag?

Wat is een schoolbonus?

Een schoolbonus is een vast bedrag dat in augustus wordt uitbetaald. Het moet dienen als ondersteuning in de kosten bij de start van het nieuwe schooljaar. Dit bestond voor het groeipakket ook al, toen heette dat de schoolpremie.

Voor wie is de schoolbonus?

De schoolbonus is er voor élk kind dat voor de maand juli een basisbedrag of kinderbijslag uitbetaald krijgt. Dit geldt ook voor kinderen ‘uit het oude systeem’, met andere woorden geboren voor 2019.

Hoeveel bedraagt de schoolbonus?

De schoolbonus is een vast bedrag per leeftijdscategorie.

Voor 2019 zijn de bedragen:

0-4 jaar: 20,40 euro
5-11 jaar: 35,70 euro
12-17 jaar: 51,00 euro
18-24 jaar: 61,20 euro

> LEES HIER: Kleuters kunnen ook nog een extra kleutertoeslag krijgen

Hoe krijg je de schoolbonus?

De schoolbonus wordt automatisch toegekend door de uitbetaler van het Groeipakket. Deze wordt elk jaar in augustus samen met het basisbedrag van de maand juli betaald.

Wat is een schooltoeslag?

Een schooltoeslag is een selectieve participatietoeslag: die ouders krijgen omdat hun kind in het het basis- of secundair onderwijs school loopt. Die schooltoeslag komt bovenop de schoolbonus en de kleutertoeslag als het gezin aan bepaalde voorwaarden voldoet.

De schooltoeslag vervangt de schooltoelagen of studiebeurzen in het basis- en secundair onderwijs. Voor het hoger onderwijs blijft de studietoelage voorlopig wel van kracht.

Voor wie is de schooltoeslag?

De schooltoeslag is er voor kinderen vanaf 3 jaar die school lopen in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel, ook als ze niet in Vlaanderen wonen.

Er zijn twee voorwaarden:

1. Inkomen

De ouders of ouder en zijn/haar eventuele partner waar het kind gedomicilieerd is, mogen een bepaald inkomen niet overschrijden. Het inkomensplafond hangt af van je gezinssamenstelling (leefeenheid).

> Hier kan je opzoeken of je binnen de inkomensgrens valt

2. Aanwezigheid

Een kleuter moet voldoende aanwezig (100 à 250 halve dagen naargelang zijn leeftijd) zijn, een kind uit de lagere en secundaire school mag niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. Is een kind onvoldoende aanwezig of te veel ongewettigd afwezig, dan vervalt het recht op de schooltoeslag.

Is het kind twee schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) of 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig,(lager én secundair onderwijs) of is de kleuter onvoldoende aanwezig, dan wordt de schooltoeslag voor het tweede jaar geschrapt.

Bedrag van de schooltoeslag

Het bedrag van de schooltoeslag is afhankelijk van het onderwijstype. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de schooltoeslag:

Kleuteronderwijs: 103,7 euro per jaar
Lager onderwijs: 121 tot 244,37 euro per jaar
Secundair onderwijs: 196,55 tot 1861,09 euro per jaar
Hoger onderwijs: 50 euro per jaar (aanvullend op de studietoelage)

Hoe krijg je de schooltoeslag?

De schooltoeslag wordt automatisch toegekend en jaarlijks in een keer uitbetaald aan het begin van het schooljaar. De uitbetaling gebeurt zoals bij alles van het Groeipakket door één van de vijf uitbetalers. Voor studenten hoger onderwijs moet je wel nog de studietoelage zelf aanvragen. Die wordt nog altijd betaald door het Departement Onderwijs.

Wat is nu het verschil tussen de schoolbonus en de schooltoeslag?

De schoolbonus is er voor iedereen van 0 tot 24 jaar, onafhankelijk van het inkomen. De schooltoeslag is wél afhankelijk van het inkomen. Bovendien moet het kind voor de schooltoeslag voldoende aanwezig zijn op school.

Beide worden automatisch uitbetaald aan wie er recht op heeft, maar niet op hetzelfde moment: de schoolbonus komt in augustus, de schooltoeslag aan het begin van het schooljaar, in september of oktober.

 

De Gezinsbond is voorstander van een hervorming van de kinderbijslag. We zijn tevreden dat de toeslagen voor kinderen in armoede zijn aangepast en dat de kinderbijslag (het basisbedrag) een recht is voor elk kind. We blijven ijveren voor leeftijdstoeslagen omdat kinderen nu eenmaal meer geld kosten als ze ouder worden. Ook combinatiegezinnen, gezinnen met kinderen geboren voor en na 2019, zouden er niet op achteruit mogen gaan.

Onze standpunten over het Groeipakket lees je op deze pagina.  Vragen over het Groeipakket? Stuur ze naar sjd@gezinsbond.be of bel naar 02 507 88 66.

Help ons strijden voor de rechten en belangen van elk gezin en word nu lid. Je haalt er heel wat voordelen uit!
Gepubliceerd op: 18/12/2018, laatste update op: 10/09/2019

Tags: , , , , , , ,