Bij de invoering van het Groeipakket in 2019 verandert er een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de overheid aan ouders met kinderen. Een van die veranderingen is de kleutertoeslag.

Wat is de kleutertoeslag?

De kleutertoeslag is een participatietoeslag, net als de kinderopvangtoeslag en de schooltoeslag. Het is een extra, vast bedrag dat ouders eenmaal per jaar krijgen als hun kleuter voldoende naar school gaat. Op die manier wordt naar school gaan gestimuleerd, wat de ontwikkeling van het kind ten goede komt en kinderen meer kansen geeft.

Voor wie is de kleutertoeslag?

De kleutertoeslag geldt voor alle Vlaamse en Brusselse ouders met kleuters van drie en vier jaar, ongeacht inkomen. De voorwaarde is dat de kleuter ingeschreven is op een Nederlandstalige school én voldoende dagen aanwezig was.

Wanneer is een kleuter voldoende aanwezig?

Een kind is tijdens een schooljaar voldoende aanwezig als het

150 halve schooldagen aanwezig is in de eerste kleuterklas tijdens het schooljaar dat start in het jaar dat het kind drie jaar wordt.

185 halve schooldagen aanwezig is in de tweede kleuterklas tijdens het schooljaar dat start in het jaar dat het kind vier jaar wordt.

De tweede kleutertoeslag wordt enkel toegekend als aan de eerste is voldaan. Met andere woorden als het kind ingeschreven blijft én voldoende aanwezig is.

Is de kleuter afwezig door ziekte, dan kan je een attest indienen bij de uitbetaler van het Groeipakket om toch de tweede kleutertoeslag te verkrijgen. Voldoet de kleuter op zijn vierde verjaardag niet aan de voorwaarden, dan kan later nagegaan worden of de kleuter toch voldoende aanwezig was. Hoe dat precies zal gebeuren, is momenteel niet duidelijk.

Hoeveel bedraagt de kleutertoeslag?

In 2019 is het bedrag van de kleutertoeslag 132,60 euro. Dit bedrag is hetzelfde voor alle ouders, ongeacht hun inkomen, als voldaan is aan de voorwaarden die hierboven staan beschreven.

> Bekijk op de site van Groeipakket de informatie over de kleutertoeslag

Hoe krijg je de kleutertoeslag?

De kleutertoeslag wordt automatisch toegekend aan wie er recht op heeft op basis van de aanwezigheden die de scholen doorgeven. Het bedrag wordt gestort door jouw uitbetaler van het Groeipakket aan de persoon die ook het basisbedrag (kinderbijslag) ontvangt. Klopt het aantal dagen aanwezigheid niet, dan bespreek je dit best eerst met de school.

Schoolgaande kinderen hebben ook nog recht op een schoolbonus, en afhankelijk van inkomen, ook op een schooltoelage.

> lees hier over de schoolbonus, de schooltoelage en het verschil tussen beide

> Wat is het Groeipakket en wat verandert het voor mijn gezin?

De Gezinsbond is voorstander van een hervorming van de kinderbijslag. We zijn tevreden dat de toeslagen voor kinderen in armoede zijn aangepast en dat de kinderbijslag (het basisbedrag) een recht is voor elk kind. We blijven ijveren voor leeftijdstoeslagen omdat kinderen nu eenmaal meer geld kosten als ze ouder worden. Ook combinatiegezinnen, gezinnen met kinderen geboren voor en na 2019, zouden er niet op achteruit mogen gaan.

Onze standpunten over het Groeipakket lees je op deze pagina.  Vragen over het Groeipakket? Stuur ze naar sjd@gezinsbond.be of bel naar 02 507 88 66.

Help ons strijden voor de rechten en belangen van elk gezin en word nu lid. Je haalt er heel wat voordelen uit!
Gepubliceerd op: 18/12/2018, laatste update op: 21/12/2018

Tags: , , , , ,