Voor wie is de kleutertoeslag?

Alle kleuters van drie en vier jaar die in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling gaan, hebben recht op een kleutertoeslag als ze tijdens een schooljaar voldoende aanwezig.

Wanneer is een kleuter voldoende aanwezig?

 • 150 halve schooldagen aanwezig is in de eerste kleuterklas tijdens het schooljaar dat start in het jaar dat je kind drie jaar wordt.
 • 185 halve schooldagen aanwezig is in de tweede kleuterklas tijdens het schooljaar dat start in het jaar dat je kind vier jaar wordt.

Bovendien moeten ook volgende voorwaarden vervuld zijn:

Voorwaarden voor een driejarige kleuter

 • Je kind is ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewone of buitengewone kleuteronderwijs.
 • Je kind heeft de Belgische nationaliteit, of, als het de Belgische nationaliteit niet bezit, is je kind toegelaten of gemachtigd om in België te verblijven. Is je kind gedomicilieerd buiten België, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
 • Je kind is al twee jaar oud vóór het kalenderjaar begint waarin het de toeslag kan krijgen.
 • Je kind is ten laatste twee maanden na zijn derde verjaardag ingeschreven in de kleuterschool.

Voorwaarden voor een vierjarige kleuter

 • Je kind is ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs.
 • Je kind heeft de Belgische nationaliteit, of, als het de Belgische nationaliteit niet bezit, is je kind toegelaten of gemachtigd om in Belgiê te verblijven. Is je kind gedomicilieerd buiten België, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
 • Je kind is al drie jaar oud op 31 december van het kalenderjaar vóór het jaar waarin de toeslag verschuldigd is.
 • Je kind blijft ingeschreven in het kleuteronderwijs.
 • Je kind is voldoende aanwezig geweest in het vorige schooljaar van het kleuteronderwijs.

Woon je in Brussel, Wallonië? Ook dan heb je recht op de kleutertoeslag als je kind naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkende gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon onderwijs gaat in Vlaanderen of Brussel én als je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.

Vragen over het groeipakket? Bekijk de veelgestelde vragen of stuur jouw vraag naar onze sociaal-juridische dienstVolg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 18/12/2018, laatste update op: 09/06/2023