Dat natuur belangrijk is voor de fysieke en mentale gezondheid staat buiten kijf. In een bevraging die de Gezinsbond vorig jaar deed, gaf veertig procent van de deelnemers aan in een meer groene omgeving te willen vertoeven. Ouders willen hun kinderen ook van de heilzame effecten van de natuur laten profiteren. (Openbaar) groen dichtbij huis staat hoog op het prioriteitenlijstje.

Veel kinderen spelen in de eigen tuin of op een buurtspeelpleintje, maar 11 procent van de bevraagden antwoordde dat kinderen niet of nauwelijks buiten kunnen spelen in de buurt. Ruim de helft zegt dat er behoefte is aan meer openbaar groen voor kinderen om buiten te spelen dichtbij huis. En wat is er groener dan een bos?

Meer bos tegen 2024

Ook klimaatbeleid is een grote bezorgdheid van gezinnen die een leefbare toekomst willen voor de volgende generaties. Schone en gezonde lucht is een belangrijke prioriteit. Daar zijn verschillende (overheids)maatregelen voor nodig, meer bos is er één van.

En het heeft positieve effecten op uiteenlopende vlakken. Met een buurtbos krijgen kinderen plaats om buiten te spelen, wat hun gezondheid en welbevinden ten goede komt. Maar bos heeft ook een verkoelend effect op de omgeving, verbetert de luchtkwaliteit en kan regenwater bufferen in de bodem. Op die manier kunnen bossen een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen de klimaatopwarming.

De Vlaamse overheid heeft 4000 hectare meer bos uitgetekend tegen 2024 en wil dat doel halen door zelf aan te planten en gemeentebesturen én particulieren aan te moedigen met een subsidie van 25.000 euro per hectare (vanaf een perceel van 0,1 hectare of 1000 m²). De bosuitbreiding wordt bijgehouden via bosteller.be. Dieter Coppens doet ook mee.

LEES OOK > Liesbeth en Jan zijn eigenaar van een speelbos

Met de hulp van bosgroepen

Heb je zelf grond of wil je – alleen of samen met buren – een stuk grond aankopen en bebossen? Dan kan je daar ondersteuning bij krijgen. Je hoeft dus niet zelf uit te zoeken hoe het zit met vergunning, voorbereiding van de bodem, welke bomen het meest geschikt zijn, waar je plantgoed bestelt, wie kan helpen bij het planten, of je eventueel bescherming moet voorzien tegen konijnen of reeën, hoe je subsidies aanvraagt, …

Het bebossingsteam van de Bosgroepen is één van de partners die (gratis) helpt bij elke stap. De Bosgroepen zijn tien vzw’s, actief in verschillende Vlaamse regio’s, die boseigenaars ondersteunen bij het duurzaam beheer van hun bos. Je kan er terecht met alle vragen over technische, wettelijke en financiële aspecten van bosbeheer. Ze geven advies over welke planten het meest geschikt zijn voor die bodem, helpen bij het aanvragen van subsidies en vergunningen, het opmaken van een natuurbeheerplan, het aanplanten, de opvolging en het beheer achteraf. Ook BOS+ staat je graag bij met raad én daad.

Vrijwilligershanden jeuken om te planten

Om een hectare grond te bebossen heb je een paar duizend bomen nodig. Om die allemaal geplant te krijgen zijn helpende handen van vrijwilligers welkom. De plaatselijke afdeling van de Gezinsbond, jeugdbewegingen, leerlingen van buurtscholen zijn wellicht enthousiast om te helpen. Het vergt nu wat werk, maar vele handen maken licht werk en samen planten is leuk.

En vooral … al na een paar jaar kunnen die vrijwilligers komen genieten van de nieuwe natuur. Weten dat je die zelf hebt helpen opbouwen, geeft des te meer voldoening.

LEES OOK > Jozefien Godemont over wat vrijwilligers van de Gezinsbond drijft

Meer natuur, zo doe je dat

Een bos als geboortegeschenk

In Aalter nam de Gezinsbond acht jaar geleden Natuurpunt onder de arm om geboortebossen aan te planten. Geboortebossen zijn een mooi geschenk voor pasgeborenen, want ze dragen bij tot een leefbare toekomst. ‘Natuurpunt wijst ons elk jaar een stuk grond toe waar bomen geplant kunnen worden, vertelt Patrick Bleyenberg van Gezinsbond Aalter. ‘Soms sluit onze nieuwe aanplant aan bij een bestaand groter bos, soms is het een volledig nieuw bos en één keer hebben we een geboortedreef aangelegd.’

Elk jaar komen gemiddeld een honderdtal ouders een boom planten voor hun kersverse spruit. ‘De interesse is heel groot’, zegt Patrick. ‘Oorspronkelijk waren bomen niet gepersonaliseerd, we plantten gewoon met zijn allen samen een nieuw bos, maar ouders willen liever weten welke boom voor hun kind is. Daarom hangen we er nu een naamlint aan.’

Natuurpunt kiest de bomen die het best geschikt zijn in die bodem, begeleidt het planten en volgt ook het bosbeheer achteraf op. Op de dag van het planten geven ze informatie over het belang van natuur en bossen, de situatie in Vlaanderen, … De Gezinsbond zorgt dan voor de leuke noot met een drankje, een balonnenclown en een schminkstand.

Toen corona niet toeliet om gezamenlijk bomen te planten, vond de Gezinsbond een creatief alternatief. ‘Wij hebben de bomen toen zelf geplant en ouders werden aangespoord om – op verschillende momenten – “hun” boom te zoeken. Wie ons een foto bezorgde van het gezin bij de boom, kreeg een geschenkpakketje thuisbezorgd.’

Bomen planten op bedrijventerrein

In november vorig jaar werden rond het multimedia bedrijf Roularta in Roeselare (waar ook ons ledenmagazine De Bond gedrukt wordt) 15.000 inheemse bomen geplant. De helft daarvan werd in de grond gestopt door scholen, de andere helft door medewerkers van het bedrijf, buurtbewoners en andere vrijwilligers. De inschrijvingen om mee de spade in de grond te steken waren in geen tijd volzet, mensen staan te popelen voor meer groen in de omgeving.

Het aangeplante bos is 1,2 hectare en maakt deel uit van een groene zone wilde natuur en diversiteit van 5,8 hectare met groene heesterbuffer, gesinusmaaide (maaibeheer in functie van bloei en insecten) bloemen- en grasweide, wandelpaden in gras, een poel, …

Het bos past in de ‘Green Deal Bedrijven en diversiteit’ die de biodiversiteit op bedrijventerreinen wil verhogen. De aanplant in Roeselare werd mee georganiseerd door Natuurpunt Mandelstreke en het Agentschap Natuur en Bos. Het bos is toegankelijk voor medewerkers, buurtbewoners en andere wandelaars.

LEES OOK > Meer publieke én groene ruimte voor kinderen graag!

Dit artikel verscheen in maart 2022 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 08/03/2022