Ik werk voltijds als bediende en zou zes maanden halftijds ouderschapsverlof willen nemen. Mijn werkgever zegt dat ouderschapsverlof niet gelijkgesteld is voor de opbouw van mijn vakantiedagen voor volgend jaar, en dat ik dus volgend jaar minder verlofdagen zal hebben. Klopt het dat het ouderschapsverlof invloed heeft op mijn vakantiedagen?

Verwerven vakantiedagen

Ouderschapsverlof is inderdaad niet gelijkgesteld voor het verwerven van vakantiedagen het jaar erna. Als je het hele jaar voltijds zou werken in een vijfdagenstelsel, dan heb je volgend jaar recht op twintig vakantiedagen. Dan kan je dus vier weken verlof nemen.

Omdat je zes maanden halftijds ouderschapsverlof opneemt, tellen die maanden slechts als halve maanden mee voor je verlof van volgend jaar. In dat geval heb je recht op 9/12de van het aantal verlofdagen. Concreet zijn dat slechts vijftien wettelijke verlofdagen in de plaats van twintig.

Voor bijkomende anciënniteitsdagen, extra vakantiedagen voor vijftigplussers of andere extra verlofdagen kunnen andere regelingen van toepassing zijn.

LEES OOK > Ouderschapsverlof: zo zit het in elkaar

Dit jaar

Het ouderschapsverlof heeft ook invloed op de vakantiedagen van dit jaar. Een voorbeeld: je wil in de tweede helft van het jaar halftijds ouderschapsverlof nemen en hebt op dat moment al twee weken verlof genomen. Er blijven dus nog tien vakantiedagen over. Dat worden dan tien halve vakantiedagen, wat voor een halftijdse werknemer voldoende is om nog eens twee weken verlof te nemen. Je hebt daarmee dan het maximum van vier wettelijke verlofweken bereikt.

De andere tien halve vakantiedagen die je niet hebt kunnen opnemen, moet je werkgever op het einde van het jaar wel uitbetalen.

Dit artikel verscheen in oktober 2022 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 03/10/2022, laatste update op: 07/11/2022