De start van het nieuwe schooljaar: welke studierichting kiest jouw kind straks? Hebben jullie een arbeidsmarktgerichte opleiding al overwogen? Vaak wordt het praktijkonderwijs al snel als ‘minderwaardig’ geklasseerd. Onterecht, vindt Leerkracht van het jaar Sven Arys (46). Hij onderwijst houtbewerking aan het Oscar Romerocollege in Dendermonde. ‘Zonder vakmensen valt ons land stil.’

Wat betekent de prijs van ‘Leerkracht van het jaar’ voor jou?

Sven: ‘De prijs op zich vind ik leuk, maar niet het belangrijkste. Het is vooral de waardering van de leerlingen die deugd doet. Ik sta niet zo graag in de belangstelling. In elk interview probeer ik het over “ons”, de praktijkleerkrachten in het algemeen te hebben, en niet over mezelf. Er zijn zo veel praktijkleerkrachten die geweldig werk leveren. Het is fantastisch dat op deze manier het praktijkonderwijs eens de kans krijgt om zichzelf in een ander daglicht te plaatsen, en niet te worden gezien als het “afzakbakje” van de rest.’

De prijs was dit jaar voorbestemd voor een praktijkleerkracht, ‘om het negatieve imago van technische richtingen te doorbreken’. Helpt dat? Wat moet er volgens jou gebeuren zodat het tso en bso een positiever imago krijgen?

‘Het is een mooie kans om te laten zien wat wij doen en hoe belangrijk het is. Uiteindelijk ontstaat alles wat te maken heeft met reparaties van alledaagse nutsvoorzieningen op de schoolbanken. Daar worden de vakmensen van later gevormd, maar sommige mensen lijken dat niet te beseffen, terwijl iedereen wel ooit een loodgieter, elektricien of schrijnwerker nodig heeft. De opleidingen tot die beroepen worden als “minderwaardig” beschouwd, totdat je zo iemand nodig hebt.

Ik heb wel het gevoel dat de perceptie langzaam verandert, zij het beetje bij beetje. Als we ons verhaal naar buiten blijven brengen, heb ik er vertrouwen in dat we de perceptie op termijn kunnen kantelen.’

LEES OOK > Ruth Lasters over de A- en B-stroom in het secundair onderwijs

Welke invloed merken jullie van het negatieve imago van technische richtingen op de studiekeuze die jongeren maken?

‘We zien dat jongeren daardoor vaak (te) laat instromen. We onderscheiden bij ons twee soorten leerlingen: enerzijds heb je de leerlingen die meteen voor het technisch of beroepsonderwijs kiezen omdat ze echt een vak willen leren. Vanaf dag één komen zij supergemotiveerd en geboeid naar school.

Anderzijds heb je de leerlingen die eerst worden gepusht om in het aso te starten en te bereiken wat andere mensen voor hen in gedachten hebben. En die door een gebrek aan interesse of aanleg falen en vervolgens “afzakken”, een woord waar ik een hekel aan heb. Dikwijls komen die leerlingen pas in het vierde of vijfde jaar bij ons aan. Ze missen een hele graad aan basiskennis en moeten zich dan 200 procent inspannen om alle voorgaande kennis in te halen. Op die manier wordt het veel jongeren onnodig moeilijk gemaakt. Door gewoon al aan je kind te vragen “Wat wil jij doen? Wat wil jij bereiken?”, kan je dat vermijden.’

Waarom is het zo belangrijk dat jongeren nog een stiel leren?

‘In alle sectoren moeten voldoende gekwalificeerde mensen instromen. Een mooi huis bouwen is het resultaat van goed vakmanschap en dat komt zowel van de architect en de metser als de schrijnwerker. Handenarbeid is minstens even cruciaal als hersenarbeid, maar wordt niet op dezelfde manier gewaardeerd. Ingenieurs ontwerpen bijvoorbeeld machines om nieuwe ramen te maken, maar er zal altijd een goeie stielman nodig zijn om dat raam te plaatsen en af te werken. Vakmensen zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Zonder hen komt ons land tot stilstand.’

LEES OOK > Studiekeuze maken: ‘Ik ging van Latijn naar de opleiding schilder en het voelde meteen goed’

Foto: Kristof Ghyselinck

Dit artikel verscheen in september 2023 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram

Gepubliceerd op: 25/08/2023